Astro Blog

Stormødet mellem Mars og Venus

Under et ophold i et meditationscenter og tilbagetrækningssted for mange år siden, lavede jeg horoskoper for fire personer, som skulle have lidt underholdning i løbet af deres månedlange ophold på stedet. Til min forbløffelse havde de allesammen en Mars/Venus konjunktion. Hos de to af dem befandt konjunktionen sig i 8. hus, og de havde aflagt et cølibat løfte. Og jeg undrede mig over, hvad Mars/Venus havde med åndelig udvikling og seksuel tilbageholdenhed at gøre?

Ikke særlig meget. I virkeligheden var parforhold så vanskeligt et område for disse mennesker, at de fandt det nemmere at trække sig tilbage fra social interaktion og hengive sig til bearbejdelsen af de indre guddomme og dæmoner. En Mars/Venus konjunktion er en ganske god motor, hvis man skal konfrontere sit begær. Disse to planeter har absolut intet tilfælles; det er biologi, der bringer dem sammen, og biologi er meget svært at styre.

Planeter i sig selv er ren energi, og det er, når denne energi kanaliseres gennem mennesket, at mennesket begynder at tildele dem forskellige betegnelser såvel som tiltrækning, drivkraft m.m. Den rene energi bliver omsat til behov og drifter hos individet, og manifesterer sig i en psykologisk betonet adfærd. Denne adfærd har konsekvenser, og disse konsekvenser bliver til de faktiske omstændigheder, der kendetegner individets liv.

Venus er en massiv og gennemtrængende tiltrækningskraft, som virker på et molekylært niveau og derved er en skabelon for de former, vi ser i naturen. Et magnetfelt er et godt eksempel – det har en naturlig harmoni, som er usynlig, men kan ses hvis man drysser jern støv omkring magneten. Det er en karakteristika af Venus, at den opleves af mennesket som smuk og harmonisk. Individets evne til at opfatte denne harmoni er præget af Venus’ position, tegn og aspekter. Således er vi allesammen tiltrukket af skønhed, men opfatter skønhed meget forskelligt. Vi udvikler vores egne unikke smag, og forelsker os i mennesker og ting, som på forunderlig vis er i samklang med denne smag. Denne tiltrækning er hinsides al logik og fornuft – ingen Merkur på spil her – og det sker på et næsten biologisk plan.

På den anden side af jorden repræsenterer Mars en ydre drift mere end en indre tilstand. Denne ur-drift har med overlevelse at gøre, og overlevelse har med forplantning at gøre. Mars viser, hvor vi satser for at sejre, og Mars i horoskopet afspejler, hvordan vi manifesterer denne energi og på hvilket område. Mars er primitiv, og under overfladen er vi også primitive – noget der tydelig kommer til syne, når vi går i krig. Civilisation bestræber sig på at beherske denne farlige energi, og når det lykkes, bliver Mars et nyttigt redskab fremfor et våben. Mars’ omløb minder meget om et skjold, hvilket er et fint symbol for planeten, når energien er anvendt rigtigt – der er godt at kunne forsvare sig.

Det er i sagens natur, at Venus indhenter Mars i sit omløb rundt om solen, og det sker i et mønster, hvor en serie konjunktioner falder i et tegn i den ene halvdel af dyrekredsen for at blive afløst af en serie i den modsatte halvdel. Således var den sidste konjunktion på 16 grader Skorpion i december 2004, og den næste bliver på 1 grad Skorpion den 25. oktober 2006… konjunktioner ”falder” 15 grader bagud hver 21 måneder. Når Venus møder Mars starter en 1¾ års cyklus, som er en del af en 3½ år dobbelt-cyklus med eftertryk på et bestemt tegn, og i øjeblikket er det Skorpionen. Mere om det senere.

Er man født med spændingsaspekter mellem Mars og Venus er udfordringen at integrere disse helt forskellige energier, og det er ikke en nem sag. Mars’ primitive energier er meget forstyrrende for det indre behov for harmoni, som Venus repræsenterer. Når Venus møder samklang med et ydre objekt, og en tiltrækning opstår, tilskyndes Mars til at handle, og denne handling kan være mere grov eller begærlig, end man egentlig ønsker. Der sendes for stærke signaler. Balancen bliver forstyrret hver gang. Er Venus og Mars i opposition, vil man have en tendens til at projicere den ene eller anden drift på det modsatte køn. Er der en kvadrat er det endnu vanskeligere at integrere de to drifter, som på almindeligt sprog hedder kærlighed (tiltrækning) og begær (forplantning).

Hvis man er født med konjunktionen, er alle relationer præget af en opvejning af, om man skal være harmonisøgende eller villig til at tage en konflikt. Man vil opleve samspillet mellem forældrene som præget af dette dilemma, og der vil faktisk være en større konflikt, som afspejler tegnpositionen. For eksempel, er Mars/Venus i Skytten (1997 & 1995, 1965 & 1963) vil der være emner omkring retfærdighed, retsager, rejser og udlandet, der splitter familien. Arrene fra disse oplevelser vil derefter præge ethvert forhold, og konsekvensen vil for eksempel være, at man diskuterer indædt, hvem der har ret, eller at man er voldsomt uenig med hensyn til tro og principper.

På det erotiske område, vil det heller ikke gå stille af, fordi det er en kønsmæssig forvirring, idet manden vil har en tendens til at være feminiseret, mens kvinden vil agere for maskulint i forhold til gældende normer. At finde balancen er livets store udfordring. Hvornår skal man tage initiativet, og hvornår skal man være passiv? Hvornår skal man glide af, og hvornår skal man tage kampen op? Når balancen findes, har vedkommende en vældig energi, som kommer til udtryk i kreative udfoldelser. Dronning Margrethe, med hendes Mars/Venus i Tvilling er for eksempel et multitalent, som oversætter, illustrerer og kreerer konstant. For at finde denne balance gælder det om at tæmme Mars – begæret – men ikke stække den.

Den kommende Venus/Mars konjunktion i Skorpionen den 25. oktober er helt unikt, fordi det sker i konjunktion med Solen, og begge planeter er derfor “forbrændte”… det vil sige, at der er en orkanagtig energi omkring forløbet. Sagen er, at Venus/Mars konjunktionen vil finde sted sammen med Solen hver 32 år. Det afspejles i vores liv i 32 års alderen, ved at Mars og Venus kommer tilbage til deres oprindelige positioner. Derfor er 32-års alderen altid markant i forbindelse med at nulstille vores personlige relationer for at mærke efter, hvad vi ønsker i parforhold, vores erotiske liv og vores kreative udfoldelser.

Den 32-årige Sol/Mars/Venus konjunktion finder sted i samme tegn hver gang, men flytter sig forlæns 3 grader hver gang. I 320 år – siden 1686 – er det sket i Vægtens tegn, hvilket har været ganske godt for Venus, men knap så godt for Mars. Men i år skifter det altså til Skorpionen, hvor den så vil være indtil 2326. Måske har dette eftertryk i Vægt været medvirkende til en ny æstetik, og en afbalancering af kønsroller i de sidste tre århundreder. Og måske vil den næste epoke vise en meget større fokus på død og seksualitet, og en fascination af psykologiske og okkulte interesser, som udforsker disse hemmelige områder. Det er dog sandsynligt, at kvinder (Venus i Skorpionen) vil føle mere fremmedgørelse på dette område end mænd.

I mellemtiden er det nærliggende at undersøge, hvordan tingene vil udvikle sig i oktober. Storkonjunktionen vil i hvert fald have megen relevans for folk med vigtige planeter i Skorpion. Set fra et horar synspunkt vil det vise radikalt ændrede parforhold, specielt fordi Venus går fra værdighed til eksil, mens Mars går fra eksil til værdighed, idet Mars hersker traditionelt over Skorpionen.

Se horoskopet: 25.10. 2006 kl. 0 Vædder horoskop

Det er storkrisernes tid, når konjunktionen opstår, fordi på dette tidspunkt vil være op til seks planeter i Skorpionens tegn – Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars og Jupiter… alle de synlige planeter på linie med undtagelsen af Saturn. Det første, man tænker på i denne forbindelse, er en økonomisk krise forårsaget af gæld og en stramning fra bankernes side. Det er nu, at Saturn/Neptun konjunktionen for alvor aktiveres, og det bliver svært at rette op på noget, der begynder at skride. Det er her ethvert økonomisk korthus falder sammen. Det, der falder er stort, og det falder med et øredøvende brag. (Islandske investorer i Danmark, huspriser, Google, karteller, mastodonter.)

For det andet er der tegn på et magtspil, hvor de største brikker flyttes i hemmelighed. Næsten alt, der foregår på det politiske plan, vil blive fordækt – det er sikkert – og når Mars på 25 Skorpion danner en kvadrat til Saturn på 25 Løve vil der være et voldsomt og uhyggeligt pres. Denne kvadrat har en morderisk karakter. Der er sket mange uheldige ting, når der har været en ophobning af planeter i Skorpionens tegn – blandt andet myrderierne i Rwanda, og Estonias forlis.

Set positivt, er det en tid, hvor Venus, Jupiter og Solen også kommer i konjunktion – det sker i midten af November på 27-28 Skorpion – og traditionelt varsler kombinationer af disse tre planeter fred og forsoning. Derfor midt i mørket og det uhyggelige pres, kan der forekomme muligheder for at bilægge stridigheder. Der er en meget stor sandsynlighed, af de mørke skygger forsvinder med ét, når Jupiter og alle de andre planeter kommer ind i Skyttens tegn i november.

På det personlige plan, vil forholdet mellem mand og kvinde kom ind i en tilsyneladende håbløs og uløselig situation, hvor manden vil have en tendens til at være hård, ultimativ og uden forsonende træk, mens kvinden giver køb på sin værdighed for at overleve. Det er i november, at den tredje og sidste Jupiter/Saturn kvadrat finder sted, og når Venus danner aspekter til disse to vil hun – kvinden i øjeblikshoroskopet – tvinges til at acceptere meget hårde vilkår. Hvor bliver hun glad for at komme ind i Skytten den 17. november.

Fordi storkonjunktionen mellem Sol, Venus og Mars sker med det epokegørende 320-arige skift fra Vægt til Skorpionen, vil der forekomme ting, som synes at være unaturlige eller imod naturens orden. Det vil være imod den traditionelle kulturelle opfattelse af, hvad er fair og balanceret. Magt har ret, og spillereglerne ændrer sig. Man skal faktisk over 3500 tilbage for at opleve en lignende storkonjunktion i Skorpion. Men dette skift er selvfølgelig noget, som kun kan mærkes i det store historiske perspektiv.

Mum,Dad & Eminem

It should be simple really. We are born completely defenseless and totally dependant on a woman, who dedicates herself more or less completely to our well being, and without whom we would not survive. For the mother we are probably the most precious thing to have ever happened, and she would not hesitate to give her life for us. We hang on to the mother, and are desperate when she disappears from sight. We rule with our screams of displeasure, and demand to have top priority, which 99% of the time we get. We are fed, bathed, smiled at and pampered with gifts – the center of a hive of activity like a queen bee.

Perhaps it is the psychologists who spoiled the picture. For instead of eternal gratefulness, we have managed to identify the mother and father as precisely those people who have thoroughly messed up our lives. Eminem expresses the zeitgeist of the times – albeit in extreme form – with his dismissal of both his parents.

See chart: Eminem, 17th October 1972, Kansas City, Missouri. Time unknown

His Sun and Moon configure with the Saturn/Uranus trine of the time to make a grand trine which was obviously anything but harmonious. Uranus has an agenda with Saturn, and it is not intended to be a traditional parental scene. Eminem – or rather Marshall Mathers (the two “m”s) – was brought up in a mobile home, and expresses it thus:
“I was a baby, maybe I was just a couple of months,
my faggot father must have had his panties up in a bunch,
cause he split,
I wonder if he even kissed me goodbye,
no I don’t on second thought, I just fuckin’ wished he would die…”
So no father at home, then. Which seems to have made Marshall a little angry, with his Mars at the midpoint of and conjoining Uranus/Pluto in Libra. His Sun also conjoins Uranus and is square the Nodes, which might account for the sudden disappearance of the father, who was just 20 when Eminem was born.

His mother obviously struggled to eek out an existence, travelling from trailer park to trailer park. Eminem wants you to see it from his point of view:
“put yourself in my position,
just try to envision witnessin’ your Mama poppin’ prescription pills in the kitchen,
bitchin’ that someone’s always goin’ through her purse and shits missin’,
going through public housing systems, victim of Munchausen’s syndrome…”
Great lyrics, fantastic rhythm – love the song, which is “Cleaning out my closet” from “The Eminem Show” CD. His mother actually sued him for $12 million because he portrayed her as an unstable drug user. She was awarded just $25,000. He probably was a little miffed because of the court case, but it is not like he did not have the money. No stranger to court cases he actually won custody of his daughter from mother Kim, and she now lives with him. Hope he does a good job.

Psychology gets stranded on an uncomfortable premise: that we are formed by nurture rather than nature. In other words the formative influences of the environment after birth – particularly the parents – create the framework of our character. Other psychological views take into account the period of pregnancy. On a scientific level genetics are enrolled as an explanation of family trends and disposition prior to conception, but not behavior. This puts our parents in the firing line.

Astrology of course does not see things like that at all, but recent trends in psychological astrology have tended to enable a transfer of responsibility to the parents rather than the child. It is very disempowering for the person who does this, and can result in misplaced attempts to confront parents with all the things that they did wrong, as if this would change anything. I recall once attending a Buddhist event, where the religious teacher had to deal with a question from a woman in the audience about how she should forgive her mother. First of all the teacher couldn’t understand the question, and it had to be translated several times for him. He finally got it, and chuckled uncontrollably. He pointed out that the need to forgive the mother never occurred in Tibet, where she is the symbol of a beneficent world, love and compassion, and used as such in meditation.

A more empowering view is the idea of attraction, when the disincarnate soul is drawn to the future parents as they have sex, suddenly getting captured into a physical body to begin again the endless cycle of death and rebirth. The bond with the future parents constitutes an irresistible attraction because of many lifetimes of interaction with them, where the roles, according to Buddhism, are often reversed. The soul has already at this point gravitated to what will be the perfect environment for both future development and growth and the settling of old issues. Take note, Marshall.

Armed with this information, the individuals can no longer see themselves as victims of circumstances, but as major protagonists who have a proactive role in shaping their fate. Here lies the key to empowerment, and also the answer to the forgiveness question, which is neither appropriate nor helpful.

Relations with the mother and father are to a large extent related to the Moon and Sun in the horoscope and the major aspects to them. These heavenly bodies represent the filters through which we view our parents, and through which are parents are forced to interact with us. There are two different areas of this interaction, and we are responsible for both. Firstly we may literally have parents that do not treat us well, (though they have given us precious life); here the responsibility is connected with actions in previous existences. Secondly we can make it impossible for parents to interact with us in any other way than our filter dictates. Both cases give access to therapeutic interventions, which may resolve some existential, emotional and identity problems.

Take a child with a Moon/Saturn aspect. The story is often that the mother appeared not to give unconditional love and security. The child grows up early, maybe even feels that it has to take responsibility for the mother in an unhealthy role reversal. There is a deep and unfulfilled hunger for emotional succor. But what is the mother’s story? Perhaps she had to work all hours to support her child and simply did not have any emotional resources left. Perhaps she did try to hug and cuddle the child, but from day one the child mysteriously rebuffed advances. Perhaps early health issues created a situation where the child simply could not be comforted, and this affected the whole future bond. Perhaps the mother was too young to be responsible, or too old to be an enthusiastic mother. Perhaps no one could get through the inherited emotional armor the child brought into this life.

The aspects of Eminem’s Moon to Uranus on one side – trailer park boy – and Saturn on the other actually perfectly reflect the struggle to provide a home in a gypsy-like existence. Moreover, without this upbringing Marshall Mathers would never have been able to reach out to the collective and speak to them:
“I never would have dreamed in a million years I’d see,
so many motherfuckin people who feel like me.
Who share the same views and the same exact beliefs
it’s like a fucking army marchin in back of me.”
Which brings the possibility of a reframe that puts the whole experience of childhood in a different light. Would Eminem have preferred to have been brought up in suburbia and never have reached so many people? This is a question that can be put to everyone with a difficult Saturn aspect – what have they gained through the struggle that they would not be without today?

Every difficult aspect to the Sun and Moon has a disempowering story regarding the parents, and an empowering one. If you take the Sun in Libra conjoining Uranus and squaring the nodal axis in Cancer/Capricorn, this may show a young father – a teenager in this case – fathering a child and suddenly disappearing. No role model here, just a childhood with father figures who come and go as the mother turns her attention to different men. With no male hero to identify with, Marshall Mathers developed an extreme individuality, and he touched the latent extremism in the world’s youth with his wicked rhymes (Mercury in Scorpio). Having a father figure to guide and discipline him would simply not have equipped him for a destiny in which he excoriates all father figures – not least major American politicians and their wives.

Dealing with a client who has a problem with a parent, it works to take a deeper look at the habit of blame, and to replace it with the attitude of personal responsibility. Blame leads nowhere helpful. There is no dignity in it. A woman with a Sun/Pluto aspect may find that the father was remote, or dictatorial, or hidden behind the mask of a newspaper. This person can back up the experience with anecdotes, memories and anything else that will enroll the listener in a view that depicts the father as perpetrator and the person as victim.

Here is another view of this aspect: the father had to work nights in the first year of the childhood. When he tried to relate to the Sun/Pluto child, it was the child who had already performed the emotional amputation, groomed by lifetimes of experiences of trauma and loss of male role models. The residual pain – the abyss in the heart – was activated by the early disappearance of the new father. The only known survival mechanism was pretending the father did not exist. The father wants closeness – even behind the pages of the newspaper – but it is denied. Later in life the young woman is equally unforgiving of men who appear to reject her, overreacts and drops potential male partners before they can hurt her.

In actual fact the woman herself is the architect of her fate, and herein lies a message of hope. Things that are done can be undone. The motivating energy for the survival mechanism of amputation lies in a core of anxiety within. The person must get into touch with this core energy, if behavioral patterns are to be changed.

Psychotherapy can be very cathartic in resolving these issues – indeed there are hardly any other tools to this job. It is natural to go through a process of projection and blame in relation to parents. And some parents have really harmed their children, for example through physical or psychological violence or sexual abuse. No catharsis will be achieved without reliving in full intensity the emotional pain suffered as a child, and this necessitates remembering the anger, hatred or pain. But once these emotions have been burned in the crucible of consciousness, then it serves no further purpose to project the negative emotions any longer.

There are universal spiritual values that go beyond psychotherapeutic tools. Whilst it is tempting to see the experience with the parent as the prime cause of subsequent behavior, the core energy existed before the parental abuse, and was only triggered by it. The individual carries the imprint of the events within at birth, and it is clearly visible in the horoscope.

A therapeutic intervention that takes this into account would use the remembered experience with the parent as the tool for accessing the deeper energy of the astrological pattern that primed the child to have the experience.

For example, a client with a Moon/Pluto square might have experienced a complete alienation from the mother. Tracing this alienation to its apparent source, the client will perhaps recall occasions when the mother froze her out as a form of punishment – acting as if the young child was invisible. The resultant emotional state would have been one of loneliness and dislocation, a sense of non-existence, a feeling of being deprived of the means of survival from the very person who was supposed to ensure ones survival. Only by revisiting this state can some kind of catharsis be achieved that can change grown-up behavioral patterns, and psychotherapy is needed to do this.

However the root energy will be felt in the body – this is the core Moon/Pluto energy which is neither good nor bad in its essence, and it existed at birth before the mother exhibited damaging behavior. The client can be guided into this body experience; perhaps it is felt as a vacuum in the stomach or solar plexus area, or as a knot or pressure. This root physical experience is what gets triggered by events in the outer world, but in childhood and today. By identifying the trigger it is possible to reprogram reactions to it, and thereby get more empowering results in life.

Today society is storing up plenty of material for future generations of children to react to, as work trends involve both parents in the market place from the early hours of the morning, leaving the bringing up of children to state institutions. Guilty parents make up by showering gifts on their neglected children, who are left to the TV and computer screen to form their views of society. It seems almost as if society and the media are supplanting parents as the primary formative influences. We will probably still blame the parents though, until we grow up, earn money, buy all those desirable items, and have children of our own.

Adrian Ross Duncan 18th October, 2006

Trends for Late 2006

Writing sun signs is one of the underrated skills in astrology, and those that have success at it are either very skilled astrologers, or extremely good at hitting the nerve of their readers. Normally both. Famous sun sign astrologers become icons for millions, and these icons can earn a lot of money. One of the most famous in the UK is Jonathan Cainer, who earns well over two million dollars a year from the newspaper who employs him, and the telephone lines to which customers subsequently ring for more information.Understanding the basics of astrology and writing very well are the two prerequisites for success in the field of sun sign astrology, but in this article I will just deal with the first. The basic technique is simply to make an equal house horoscope for each sign, and study the subsequent house placements and aspects of the Sun, Moon and planets. For example all Leos will currently have Saturn in their solar first house of Leo, and Neptune in their solar 7th house of Aquarius, and therefore partnerships will be profoundly affected by the Saturn/Neptune opposition that occurs three times, in August 2006, February 2007 and June 2007.

The Saturn/Neptune opposition last occurred in 1972, so it is a major long-term trend that tends to undermine all forms of structures, bringing an element of chaos and material difficulty. On a high level, it replaces material values with spiritual, and generally it brings sacrifice and loss. A further complication in 2006 is that Jupiter squares both planets from Scorpio, making a fixed T-square of great power. This puts the focus on the difficulties of expansion, and – because Jupiter is in Scorpio – the likelihood of hidden manipulative forces where there are elements of secrecy or even corruption. This T-square culminates in September and October, which is the time when political and economic difficulties will evoke a lot of frustration and despair.

Fortunately, Jupiter moves on into Sagittarius in November 2006, and already in the spring of 2007 it makes a long trine to Saturn, and thereby also resolves many of the difficulties that occurred earlier, and in particular it makes the Saturn/Neptune opposition much easier to deal with. With this in mind, let’s look at how each of the 12 signs will resolve the challenges which they are facing now.

Aries

The Saturn/Neptune opposition falls from the 5th to 11th house for Aries, and this shows challenges connected with children, self-projection and creativity. Socially there are circumstances out of Aries’ control, which simply must be accepted. There can be a responsibility for a friend or group, which is difficult to shoulder, or simply a sense of social isolation. The square from Jupiter in Scorpio in the 8th can show compromising economic or sexual factors. This is no time to have a love affair! When Jupiter moves into the 9th, creative blocks are removed and there is a renewed faith in what the future can bring. Difficulties with children and lovers are resolved.

Taurus

For Taurus the Saturn/Neptune opposition falls from the 4th to the 10th house, showing factors that undermine basic structural systems in life, like the family and the profession. There may be special responsibilities towards parents to be shouldered, or domestic sacrifices to be made. The square from Jupiter in Scorpio in the 7th indicates a deadlock in relations with others, and a total lack of compromise from someone who is not prepared to budge. When Jupiter moves into Sagittarius, the powers that be will be more willing to compromise, and there will at last be both emotional and financial flexibility. This is a time when money becomes available after a period of drought.

Gemini

In this case the Saturn/Neptune opposition falls from the 3rd to the 9th house, which indicates that there are troubles in the all-important area of communication, travel and education. Doubts regarding education processes can undermine the sense of direction. Sibling problems will seem impossible to resolve. Separations by distance will evoke sadness. The square from Jupiter in the solar 6th house brings ideological confrontation and power battles at work. Very few agreements can be reached at this time. However, when Jupiter moves into the solar 7th, strong partners will be a source of inspiration and provide the encouragement to resolve doubts and disagreements. Everything will be seen in a positive light instead of a negative.

Cancer

The Saturn/Neptune opposition in this case falls from the 2nd to the 8th house, undermining both the economy and self-worth of the Cancer, and creating a difficult material situation which no amount of hard work can seem to resolve. It is unlikely that banks or other institutions will help, leading to many worries both materially and emotionally. The square from Jupiter in the solar 5th suggests that children, love affairs or failed creative projects may be a black hole that sucks away the resources. When Jupiter moves into Sagittarius, trining Saturn in the Spring of 2007, these matters can again be resolved because of new and beneficial circumstances in the working environment, and perhaps connections with abroad that improve the economy in some way.

Leo

With Saturn in this sign, and opposing Neptune in Leo’s 7th house of partnerships, this sign has been feeling the pressure – both in the personal life and relationships – for some time. Self-doubt and a sense of confusion about the life direction has dampened the irrepressible boisterousness of Leo, and a sense of having little control in the development of relationships may give a certain feeling of helplessness. The square from Jupiter in the solar 4th indicates that there is both domestic expansion, but that this does not harmonize with personal and relationship needs. When Jupiter moves into Sagittarius there is a radical change of mood with a creative boost and far better conditions for children, creativity and love.

Virgo

With Saturn in Virgo’s solar 12th house, Virgos generally are in a withdrawn phase of their life, and the loneliness is increased by the opposition to Neptune in the 6th. Either there are issues at work that create a degree of dissatisfaction and isolation, or the actual daily life is simply difficult to get through, whilst health may also be an issue. The square from Jupiter in the 3rd may be good for the spiritual knowledge that blossoms through isolation, and there can be excellent conditions for psychological insight, but there may also be troubling themes connected with communication, both as regards family and work. Then Jupiter enters Sagittarius and the solar 4th, then far greater satisfaction is felt, and there should be fortunate domestic circumstances and a happier partner.

Libra

Saturn in Libra’s solar 11th house shows current difficulties in social relationships, as well as pressure caused by lack of economic resources for professional expansion. The opposition to Neptune may show a long-term challenge connected to a particular friend in need of solace. There may also be a dilemma connected with children that has no easy solution, perhaps because a child is in an unhappy environment. Jupiter in the solar 2nd shows expenses connected with these issues that can drain the economy unless there is considerable restraint. Unnecessary expenditure on prestige items is not the way to go! When Jupiter enters Sagittarius, many of the social difficulties evaporate, and there is a far more outgoing style. This is a time when then can be creative breakthroughs.

Scorpio

With the Saturn/Neptune opposition falling from the 10th to the 4th houses, this is a time of professional power play that absorbs a lot of energy, undermining domestic happiness, as well as making it difficult to advance professionally. The square to Jupiter in Scorpio shows an internalized psychological struggle which is in desperate need of catharsis. Scorpio’s need for personal expansion is prevented by the situation at home and at work. When Jupiter moves into Sagittarius, the professional blockages are removed, and perhaps some kind of promotion or economic boost will happen. At home, new creative possibilities arise.

Sagittarius

Jupiter as ruler of Sagittarius is placed in the solar 12th house in this period, bringing an uncharacteristically introverted and even rather sorrowful year until November 2007 in which there can be a lot of self-doubt and broodiness. With the Saturn/Neptune opposition from the 9th to 3rd houses, there is likely to be a conflict of views and opinions with important people which even a Sagittarius cannot handle, which may be a contributing factor to a self-chosen isolation. Travel and education are particularly badly affected by long-term factors that are hard to solve. However the entry of Jupiter into Sagittarius radically changes everything, and there is an emergence of optimism and hope. In 2007 it will be possible to harvest really positive results after the struggles of the previous year.

Capricorn

Saturn in Capricorn’s solar 8th house has brought a period of anxiety for Capricorns, making them particularly sensitive about threats to their status. With Neptune in the 2nd house, the inability to establish a reliable economic framework gives the sense that hard-won professional gains can be swept away by fate.  On an emotional level too there is little security as Capricorn is confronted with sexual insecurity, and feels very dependent on the partner. With Jupiter in the solar 11th, there can also be difficult issues with friends that may well have an effect on the economy. This whole T-square in fixed signs may well indicate large scale corruption too. The movement of Jupiter into Sagittarius brings a more philosophical approach to the things Capricorn has no control over, and brings the chance of much greater psychological and spiritual insight.

Aquarius

Neptune in Aquarius’ first house has brought many changes in life quality in recent years and a new creative approach. However the opposition of Saturn in 2006 and 2007 from the solar 7th house shows that Aquarius is compromised by relationships, and somewhat a prisoner of circumstances. This necessitates taking a low profile in relation to others, in effect putting them first. With Jupiter in Scorpio squaring the opposition from the solar 10th, there can be professional expansion, but personal circumstances make it difficult to take advantage of the opportunities. However, when Jupiter moves into the solar 11th house, a far more favorable situation arises, and Aquarius can take full advantage of the expansion of the social sphere that will result. This brings much greater optimism and better circumstances for partnership.

Pisces

Perhaps Pisces gets through the Saturn/Neptune opposition better than many. Pisces can feel quite comfortable with Neptune in the solar 12th, and the current position of Uranus in the1st trine Jupiter in the 9th brings a dramatic opening of horizons with many travel opportunities. The Saturn/Neptune opposition is an irritation factor because of the gnawing demands of working life, and Pisces will have some difficulty accepting the daily grind when there are so many more exciting perspectives. So there is trouble at work, and these demands put the brakes in many of the hopes and dreams that Pisces has. When Jupiter comes into Sagittarius and the solar 10th house the opportunity comes to translate ideas into achievement. This is the time to get down to work and make dreams into reality.

It is a fortunate thing that the Saturn/Neptune opposition, which starts with a difficult aspect to Jupiter, ends with a positive aspect to an empowered Jupiter in Sagittarius. Politically this has led to a stalemate situation in most areas. The US is mired in Iraq and President Bush is beleaguered. The EU has agreed not to do anything about its political structure, and there is an ingrained resistance to allowing new countries to join. All this will change when Jupiter comes out of the T-square. There will be a new optimism and steps will be taken to expand the EU. Whilst there is no getting away from the troubles of the Saturn/Neptune opposition, for example high prices and the undermining of executive powers, the strong Jupiter will bring hope and a spirit of optimism.

Adrian Ross Duncan 20th June 2006

 

Pluto 0 – Ceres 1

There must be a lot of people with planets in the last 5 degrees of mutable signs who are mightily relieved. Just as Pluto was about to give them some heavy treatment, a bunch of astronomers in Prague stripped it of its planet status, and reduced it to a dwarf. A friend with Moon 27 Sagittarius was on the phone immediately. Now he would not have to move, his family life would not experience meltdown, demons would not arise from the depth of his unconscious and torment him. Pluto, now just a spherical block of ice like so many more in the Kuyper Belt, had just been awarded the same status as the asteroid Ceres, and the next dwarf planet out there, Xena (note 1), which is in fact larger than Pluto.This demotion of a planet is not new. Ceres was discovered in 1801 and was awarded the status of a planet, but as many more asteroids started to be located, then it was demoted again. New astronomical advances have similarly shown many large objects beyond Pluto, and scientists began questioning whether Pluto, which is minute in relation to the gas giants Uranus and Neptune, should really be a planet.

It is relevant to ask: how is Pluto taking all this? The answer is – not very well at all. The evidence of Pluto’s discomfort could be found not far from Prague – in Vienna. On the day before the decision about Pluto’s status was made, Natascha Kampusch escaped from an underground dungeon concealed in the garage of one Wolfgang Priklopil. Kidnapped by this wolfish man at the age of 10, she had been kept as his slave for 8 years. Distracted by his cell phone whilst Natascha was vacuuming his car, he failed to see her make her escape. And when he realized she had done so, he took his black BMW to the nearest railway line, and threw himself under a train.

The story of this abduction and escape riveted Austria, Europe and indeed the world. It had all the elements of a fairy tale. Like Little Red Riding Hood, the girl was wearing a red outfit when dragged off. She dreamed of chopping the Priklopil’s head off with an axe. Wolfgang. But it is of course the mythological symbolism that catches the astrologer’s eye. Just as Pluto ripped Persephone from Demeter’s arms and dragged her into the Underworld, Priklopil dragged Natascha off to his dungeon. She was there for a Venus cycle – the 8 years it takes for Venus to return to its exact phase in relation to the Earth. On her return to the surface, Pluto’s status was diminished, but Demeters’ – Ceres – status was advanced.

So, yes, Pluto experienced some discomfort. But not enough for my friend with the moon at 27 Sagittarius to start celebrating.

It’s an odd thing, but Austrian newspapers at the time triumphantly showed pictures of the passports of both the victim and the perpetrator, and armed with a magnifying glass it was relatively easy to see both their birth dates. A study of the solar horoscopes for them both reveals fascinating information.

See chart: Natascha Kampusch: 17 Feb 1988 Vienna. 0 Aquarius AS/Equal House

Natascha was born around the New Moon in Aquarius with the Sun sextile a Mars/Jupiter trine in fire signs and Venus in Aries. No victim here but a fighter and a winner. As she herself put it in her first address to the media: “He was not my master. I was just as strong… he took on the wrong one (person) — and he and I both knew that.” Obviously having someone like Priklopil as your only companion for 8 formative years is going to mess up relationships, and her Venus in Aries in precise square to Neptune shows her as an angry victim who anyway had to grieve the loss of the only man who she has ever related to in her lonely years in the 9 foot long 6 feet wide dungeon that was her home. As she said: “It was Wolfgang (Priklopil)’s own decision to throw himself under the train. I sympathize with Wolfgang’s mother. I can feel with her and put myself in her position. I, and both of us, think of him”. Well, yes. It must be difficult not to.

It is interesting that someone with such an incredible story is born just a few days after Saturn and Uranus simultaneously entered that sign of hardship – Capricorn. With Mars on the degree of the Galactic Centre and soon to progress onto the Saturn/Uranus conjunction, perhaps it picks up the energy of this black hole at the centre of the Milky Way. Obviously this stellium shows extreme experiences at the hands of men – extreme hardship and extreme cruelty. The only man she has known, and intimately, was a psychopath. Yet at the same time, this powerful Mars, trining Jupiter in Aries, shows someone who combines bravery and spirit with an incredible self-discipline learned from her years of incarceration.

Pluto might be expected to be prominent in her chart; it had just turned retrograde in Scorpio, and Mercury, also retrograde, was to go back to 12 degrees Aquarius to make the exact square to Pluto. There it dwelled in progressed square to Pluto (within a degree) from the age of 3 to the fateful age of 10 at which time she was led underground. Pluto at birth is semisquare Mars, and really this was a time of undiluted horror for her – in a tiny room without windows which she was not allowed out of night or day for the first six months of her captivity.

Interestingly her Ceres is a 17.26 Aquarius conjoining Mercury, and at the exact mid-point of (and precisely septile to) Mars on the one side and Venus on the other. Ceres is the Roman name for the Greek goddess Demeter, who lost her daughter to Hades. The gods intervened and returned Persephone to her mother, but unfortunately she had eaten that fateful fruit of love, the pomegranate, whilst in the arms of Hades, and is condemned to periodically return. Just after progressed Mercury, now direct, conjoins Natascha’s Ceres, she also escapes and is returned to the world.

There is evidence that if you want to escape, it is good to wait for good aspects to come along, rather than bad. When Natascha found the right moment (Note 2), the Sun was at 0.11 Virgo and in precise trine to Uranus and Saturn. The moon was at 26.24 Leo in precise trine to Mars and Jupiter. And for those who are beginning to get interested in Ceres, it was at 17.26 Aquarius at birth and at the moment of escape it was at… 17.26 Aquarius. No orb. One Ceres cycle.

So who is this guy Wolfgang Priklopil, who spent the midnight hours building the concealed dungeon and equipping it with advanced electronic surveillance systems until ready to pounce on his captive?

See chart: Wolfgang Priklopil: 14th May 1962 Vienna. Ceres 19.43 Gemini. AS 0 TA

This is someone who robs innocents from their mothers. Venus is at 19.33 Gemini – just 10 minutes of arc from Ceres. The Mercury/Venus conjunction in Gemini obviously gives a predisposition for schoolgirls. Mercury looks blameless enough, but it actually goes stationary by progression on the Venus/Ceres conjunction, dwelling on them within a degree from the age of 5 to 19. What goes on in these years? Mercury moves from retrograde to direct motion at 11.51 Gemini which is exactly where it is in 1998 when he abducts Natascha. Trine Saturn at 11.21 Aquarius. A great planner. Quincunx Neptune – imaginative. Finally, Wolfgang left this world when progressed Mercury returned to degree of birth Mercury. He did not get very far.

His grand achievement – the abduction – took place as Natascha was going to school on the morning of March 2nd 1998.

Abduction: 3rd March 1998 School start. Vienna

The abduction took place just after a solar eclipse at 7.55 Pisces which was exactly opposite Priklopil’s Pluto. This was his moment of destiny – the time when he took an irrevocable step into the dark side. The eclipse conjoined Jupiter and squared transit Pluto, which at this point was exactly square his natal Pluto. As Priklopil is born with Pluto opposing Jupiter, this was a unique moment. In fact, the astrological detective could – if presented with Priklopil’s date of birth at the time of the abduction – have seen that this was the time when his dark fantasies about imprisoning a schoolgirl would be activated. The abduction chart and the natal chart echo major themes of domination and imprisonment. The fact is detectives visited Priklopil’s house to question him, but never searched it. The abduction also took place with an exact Venus/Mars sextile, echoing the same sextile in Priklopil’s birth chart.

Natascha Kampusch has a lot of catching up to do. She has chosen to limit her contact with her parents, who had divorced prior to her abduction. At present communication with them is limited to the phone. A live interview had the highest viewing figures ever in Austria and generated huge licensing revenue, which Kampusch is reported as having donated to women in need in Africa and Mexico. She has granted other interviews in return for a package including housing support, a long-term job offer, and help with her education. (Note 3) She’ll probably manage all right if her horoscope is anything to go by.

One of the main consequences of the new dwarf planet status of Pluto, is the promotion of Ceres, and the iconic story of Priklopil and Kampusch emphasizes the power of Ceres, making a strong case for its inclusion in the standard astrological chart along with the other major planets. Judging from its effect in this story, and a glance at the charts of people I know well, it seems Ceres is very connected with the mother archetype and the motherhood role. One client I know has Ceres between Uranus and Pluto and claims, because of extreme childhood experiences, that her mother is a psychopath. Another returned to his mother country after many years when his Sun progressed conjoined Ceres. The Greek myth points to the connection of Demeter with famine, and embedded in Ceres is the latent tendency for extreme contrasts between nurture and abandonment and loss.

As regards Pluto there are probably other stories coinciding with the date of its demotion from the pantheon of the gods. As a rule events in the field of astronomy tend to be reflected by events on earth. When Voyager flew past Uranus, the space shuttle Challenger exploded. When Voyager flew by Neptune, millions joined hands across the borders of the Baltic countries, dissolving the borders and the domination of the Soviet Union. The New Horizons space probe (Note 4) will arrive at Pluto in 2015. Expect to see an interesting demonstration of its effect.

As the years go by – if the Prague decison holds – Pluto will be redefined in school text books. It will lose some of its iconic power. Will the atom bomb go the same way as Priklopil? How will psychology fare? But right now it is firmly enconsed in the horoscope, and – sigh of relief – clients are still having traumas and crises. Clearly, as astrologers, we have not lost a planet – we’ve gained two. Now where is Ceres in my horoscope… not to mention Xena!

Adrian Duncan 19th September 2006

1. Xena’s position is currently 21 Aries – noticed anything? – and an ephemeris can be found at www.astro.com

2. Natascha escaped at 12.53 on August 23rd 2006.

3. Wikepedia: www.wikipedia.org

4. An Atlas V rocket carrying the New Horizons spacecraft on a mission to Pluto lifted off at Cape Canaveral on Thursday, Jan. 19, 2006 at 14.00.

 

Israel 2006

If you had to invent a horoscope to describe a country in constant tension with its neighbors, a land that has risen from the ashes, a land with supreme confidence that could fight its own battles, then you might have chosen the 14th May 1948, and that country would be Israel. This was the time when Jewish figures under the leadership of Ben Gurion declared the existence of the state of Israel whilst the Arab League was in the process of invading the country. Even at inception, Israel was at war.See chart for Israel 14.05.1948 16.00 Tel Aviv

This horoscope is one of the most interesting horoscopes of all time for a myriad of reasons. The country was formed less than a week after a solar eclipse at 18 Taurus, which squared a Mars/Saturn/Pluto conjunction in Leo, thereby assuring its destiny at the center of a power hub in which war, struggle and survival were to be the keynotes. The Saturn/Pluto conjunction takes place every 35 years, and in this case it shows the rebirth of the Jewish nation after the Holocaust. The sun placed on the 8th house cusp shows that the country’s identity is based on contested territory – it is in fact founded on other people’s land, and these people were made permanent refugees in the war of Israeli independence. Ever since, the Palestinian people have claimed their land back. Indeed extremist forces in Arab countries have called for the elimination of the state of Israel. The fate of Israel is to live under the constant threat of extermination, and to cope with this they have an enormous willpower to survive.

Fortunately for the Lion of Israel, they have an extremely strong Mars in Leo, which trines an even stronger Jupiter in Sagittarius. This is a people with a well-trained army with enormous confidence and will to win. They have the sense that right is on their side, and that might is right. Mars is actually square the Sun, and there is the suggestion that the army can run independently of government, but as the Sun disposes of Mars, then it can be reined in.

The horoscope ruler Venus is in Cancer and the 9th, and this shows an important side of the Israeli character. They love their home and their family, and they are settlers, trying to build a home in a difficult environment. The 9th house position of Venus also shows that many have arrived from abroad – in fact this Venus position is exactly on the Venus/Jupiter conjunction of the United States, which of course the protector of Israel both financially and militarily. This is a soft and cultural influence, and with the square to Neptune in the 12th there is also a sorrow and awareness of the martyrdom of their race. As Ascendant ruler, Venus has a special role to play, especially in Israel’s progressed chart.

Mercury is strongly placed in Gemini, which probably says something about the many languages spoken in the country and the dual use of English and Hebrew. The strong aspect of the 8th house Mercury to Pluto in Leo indicates the effectivity of the country’s intelligence services, particularly Mossad. The ability of Mossad to orientate itself in the Arab world is a major extension of Israel’s power. Mercury makes a powerful trine to Neptune in the 12th, which gives great spiritual depth and teaching tradition, and shows the success Israel has in keeping alive the knowledge of the Holocaust. Mercury has also an extraordinary story to tell in the progressed chart.

Israel has been in extreme turmoil since the elections in Gaza that gave power to Hamas, which is generally seen as a terrorist organization. This coincided with the withdrawal of the military from Gaza and the removal of settlements. At the same time, Ariel Sharon had his near-fatal stroke, and the party he had just formed on November 21st 2005 – Kadima – won the March 28, 2006 elections with Ehud Olmert as its leader.

Progressed chart July 2006

Weakness has never been a very useful strategy in the Middle East, where the spirit of compromise is so difficult to capitalize on. Olmert has a chart with three planets in fall – Sun in Libra, Mars in Cancer and Venus in Virgo – and this is not going to stand him in good stead in the current conflict that is escalating with Hizbulla in the Lebanon. (Note 1) Olmert is in fact an idealist, with a Sun/Jupiter/Neptune conjunction in Libra – a good man who believes in compromise. In fact his chart is similar to the UN, and he should get them involved as soon as possible.

It is an extraordinary thing that both Mercury and Venus retrograde from Cancer and back into Gemini for a very long period. During this time their energies merge with the Uranus/Jupiter opposition clearly indicating the years and years of international diplomacy connected with the dilemma of Israel/Palestine and how to create two separate states that recognize each other’s existence. The long Sharon/Arafat “dialogue” was a manifestation of this activation of Uranus in Gemini.

Mercury retrograded into Gemini in 1993, and will reenter Cancer this year by progression, and this probably marks the end of dialogue, in the sense that Israel now make unilateral decisions and no longer negotiate officially with the Palestinian government. This is the end of the 1990’s epoch of the Oslo accords, which had such limited success. The policy of Israeli unilateralism will continue into the foreseeable future.

As may be expected with the sudden explosion of violence in the Middle East, Mars is involved. At the time of writing – when bombs are being dropped over Beirut and rockets falling on Haifa – transiting Mars is in fact exactly on Israel’s Mars at 28 Leo, so quite obviously Israel is flexing all its muscles. However, progressed Mars is at 26.52 Virgo – exactly conjoined by progressed Moon! – and approaching the square to progressed Uranus at 27.44 Gemini and natal Jupiter at 27.39 Sagittarius. This is a high explosive cocktail, and it looks like going on for a while. Progressed Moon enters Libra in October, which may help peace negotiations, but the exact Mars square takes place at the time of the New Year in 2008. This indicates that high tech warfare may flare up periodically over the next 1½ year period. And as mentioned in a previous article, air strikes on Iran are a distinct possibility.

The progressed Mars to Jupiter, which is exact at the end of 2007 indicates that the actions of Israel will not meet with approval. They will overreact, and definitely be open to the charge that they are using disproportionate force (which Europe is already claiming). With progressed Mars in Virgo this could be because military efforts are focused on the destruction of infrastructure.

The current efforts to establish security in the face of fundamentalist threats will only have a limited success. The Saturn/Neptune opposition of 2006-7 will square Israel’s Taurus sun created a long-lasting and apparently insoluble problem. Saturn squares the sun on 27th October 2006, and 15th January and 13th  July 2007. Neptune squares the sun in 2008, and Mars in 2010. This is going to be a damaging time for the Israeli economy in particular, and dealing with increasing debt will be a major preoccupation. At the same time military methods for conflict solving will become less and less effective as time goes by. The entry of Mars into Libra in 2012 will signal the end of the smaller skirmishes with militants, but there may be new alliances and heightened world tension at this time.

Lebanon celebrates its independence on 22nd November, after it wrested power from the French in 1943, and a noon chart places the Moon at 26 Gemini, which is exactly where the progressed Moon and Mars of Israel are right now. Pluto is squaring this position and opposing Lebanon’s Saturn in Gemini, showing the upheaval and restructuring currently going on as a consequence of Israel’s bombs. Lebanon has Mars, Saturn and Uranus in Gemini which clearly indicates the religious polarities in the country and the potential for civil war. This is obviously a destabilizing time in a country that has never been stable.

The general consensus regarding the current war footing of Israel is that this is something that has been orchestrated by Hizbulla at the behest of Iran and Syria. With the current pressure on Iran because of their nuclear program, a low-intensity Middle Eastern conflict can be very useful in distracting energy and attention away from its president Ahmadinejad, and a reminder of Iran’s regional power. The new longer-range rockets are manufactured in Iran, and can now reach major population centres in Israel. Given Israel’s extreme sensitivity regarding the capturing of their soldiers, it is a simple matter to provoke Israel into an escalation of hostilities, and this has probably been the intention of Hizbulla and their patrons. Everyone is a hostage to this – even the Hamas government of Palestine, who would probably love to be able to prevent its fundamentalists sending rockets into Israel. The Lebanese government would probably also love to stop Hizbulla aggression, but moderate Arabs have very little influence these days. With a peaceful resolution of this conflict in the hands of the masters of Hizbulla, there is likely to be low-level conflict for some time to come.

As mentioned earlier, Venus progressed retrograded into Gemini in the mid-90’s and will remain there until 2029. It stations in 2011 at 24.38 Gemini exactly on Uranus (24.21) and also conjoins Uranus progressed from 2000 to 2025. As ruling planet for Israel this shows an extremely disturbing process, characterized by the stress of rockets and suicide bombs. Uranus in Gemini shows provocative neighbours and the challenges in dealing with people whose language, religion and culture is almost insuperable. To learn to communicate with people who are so different is the fate of Israel. Peace will come in 2030.

Adrian Duncan 19th July 2006-07-19

Note 1. Ehud Olmet: 30 September 1945.

 

Oil – End of an Age

The discovery and exploitation of oil in the early 19th century made a lot of whales very happy indeed. Until that time whale oil was extensively used primarily for lighting and to a certain extent for cooking, but with the development of kerosene, the bottom – fortunately for whales – fell out of the whaling industry over a period of several decades. Plastic is currently performing the same service for trees. Traditionally oil and gas have been associated with the planet Neptune (as indeed whales are), and it is probably no coincidence that the first commercial exploitation of oil in the 1850’s took place soon after the discovery of Neptune in 1846.When Neptune was discovered, it was in exact conjunction with Saturn at 25 Aquarius, and subsequent Saturn/Neptune conjunctions have correlated with dramatic political upheavals – there were many (relatively peaceful) social revolutions in Europe in the late 1840’s because of the rise of socialism. The correlation of the 35-year Saturn/Neptune cycle with social change has been well documented, especially as regards communism, whose defining moments – the 1917 revolution, the death of Stalin in1953, and the tearing down of the Berlin Wall in 1989 – all occurred at the conjunction.To a certain extent the Saturn/Neptune cycle is also related to the supply of oil and gas, which is natural enough considering the association of Saturn with restriction and blockage, and of Neptune with oil. As consumers, we become aware of this through the price of oil at the petrol pump, but the correlation between petrol prices and oil supply is complicated by a number of factors, not least the desire of OPEC countries to maintain stable oil prices by pumping more or less oil as the situation demands. There is naturally also a correlation between oil supply and growth and prosperity, but again there are a number of factors that complicate the equation. For example there has been excellent growth in the United States in 2005 even though the price of oil tripled over the last three years.  Conversely, with the discovery of the largest oil pool ever in Texas in 1930 – at the time of a precise Saturn/Neptune trine – the price of oil was brought crashing down bringing chaos to the industry and considerably worsening the Great Depression. High oil prices do not guarantee economic woe, and low prices do not guarantee prosperity. Stable prices are best.

The classic example of the correlation between oil supply and the Saturn/Neptune cycle is related to the opposition that took place prior to the 1973 Yom Kippur war and subsequent Arab oil embargo. In fact the first opposition (in a series of three) took place on June 25th, 1971 at 0 degrees Gemini/Sagittarius, and it seems as if the entry of Neptune into Sagittarius at the beginning of the seventies heralded an epoch in which “foreign” countries, where the oil originated, began to take control. This was a time when OPEC flexed its muscles, supporting Iraq for example when it nationalized Western oil companies in Iraq in June 1972. OPEC itself was formed on September 14, 1960, when Saturn made a precise sextile to Neptune. (Note 1)

Oil prices rose dramatically up to 1974, and leveled off, even falling, but with the political disintegration of Iran and overthrow of the shah, oil prices took off once again and the price of oil almost doubled in relation to the 1974 peak of $38 per barrel (2005 dollar rate) to reach $63 by 1981. This was largely due to the US embargo on Iranian products in the wake of the US embassy hostage crisis in 1979 and the subsequent Iraq/Iran war in 1980. Astrologically this is interesting, because the Saturn/Neptune square from September 1979 to June 1980 spanned this period. Therefore it is reasonable to assume that the opposition and square in the 70’s – a time when Neptune was in Sagittarius – corresponds to restrictions on oil connected to Arab nations with a strongly religious agenda.

A new Saturn/Neptune cycle began in 1989 with the series of conjunctions that took place around 10 degrees Capricorn from March to November. As with all previous conjunctions, this had monumental political repercussions – in this case no less than a New World Order, which was connected with the fact that Uranus also conjoined Neptune and commenced a new 172 year cycle shortly afterwards. It seems likely that the Saturn/Neptune conjunction creates the new political structures through which form the background for oil supply, and that each conjunction has a different emphasis. At any rate it seems that the newly formed Russia, sensitive as it is to the Saturn/Neptune cycle, is now taking over in significance from the Middle East, and with the current build up to the first opposition of the 1989 cycle, it is Russia that is flexing her muscles rather than OPEC.

The bullying tactics of Russia have been clearly apparent in their dealings with the Ukraine as 2006 began. This was a major manifestation of the colossal grand cross between Saturn, Neptune, Jupiter and Mars, that was operative from August 2005 to February 2006, and it gives a foretaste of what is to come when the Saturn/Neptune opposition really kicks in. Basically Ukraine refused to allow the gas pipelines that go through its country to come under the control of the state-owned Russian gas giant Gazprom, and Gazprom responded by demanding that Ukraine would then have to pay the EU market price for gas, which at around $220 per 1000 cubic meters quadrupled the price for Ukraine. When Ukraine understandably rejected this – they had previously been guaranteed a fixed price five years into the future – Gazprom shut down supplies.

As the gas pressure fell also for European countries, it became quite clear for the EU that they themselves were now vulnerable to Russian blackmail, as Gazprom already supplies 25% of EU’s gas. What is more, this figure is growing as European supplies of gas dwindle, and new pipelines are being built from Russia. Interestingly, Gerhard Schroeder, the former premier of Germany is chairman of the board of the Gazprom branch for the pipeline going directly under the Baltic Sea to Germany. There are even rumors that Italy’s premier Berlusconi – if he loses his current post, will become chairman of the southern Gazprom pipeline bound for Italy. As Putin expands Russia’s web of pipelines into Europe he will clearly acquire a stranglehold on EU energy. Obviously this will not be used overtly – that is bad business practice – but Russia will acquire enormous influence… and great riches too. This must be sweet music to the Russian nation after the economic humiliations of the 1990’s.

Gazprom was formed at the Saturn/Neptune conjunction in 1989 and though privatized during the 1990’s Putin reasserted state control by acquiring 51% of the shares when he came to power. He went on to crush the competing oil giant Yukos, whose chairman Mikhail Khordorkovsky was jailed in 2004 for tax evasion… though everyone knows that the real reason was that he had presidential ambitions. The head of Gazprom is Aleksej Miller who is an old pal of Putin’s from his time as mayor of St. Petersburg. In reality Gazprom is an arm of the Kremlin, and is being used not just as a financial instrument but also as a political tool. Whilst America depletes its resources on foreign adventures in Iraq, Russia is rapidly consolidating its power. Quite apart from huge pipelines to northern, central and southern Europe, there are deals with Japan, Korea and the Far East, capitalizing on the huge demand for oil in these countries, which Russia is in a strong position to satisfy because it has almost a third of the world’s gas reserves.

It is in this light that the coming Saturn/Neptune opposition should be seen. This phase of the Saturn/Neptune cycle corresponds to the earlier 1972 opposition phase – in other words it is likely that the last half of the 35 cycle – from 2006 to the next conjunction (in Aries) in June 2025, will see the use of oil and gas to leverage Russia as a growing power on the world stage. The opposition phase of a cycle is connected with awareness, and just as the West became aware of the power of the Middle East in the previous cycle, the EU, and belatedly the US, will become aware of the power of Russia in this cycle. The events connected with Ukraine prove that this is not a benign influence… the power is there to gain advantage.

It is too late to do anything about the growing power of Russia… the pipelines are complete or under construction, North Sea supplies are running down, Europe is hungry. It is Russia’s turn to prosper, and the country is in great need of wealth after a dire period of poverty and disintegration. The choices in Europe are stark, and there will naturally be a strong incentive to economize by building economical houses and cars and investing in alternative energy supplies, and this in turn will stand Europe in good stead when the next Saturn/Neptune cycle runs its course from 2025 to 2060. It is those countries that become relatively independent of fossil fuels that will be in a supreme position as it becomes more and more expensive to extract diminishing quantities from the earth.

Meanwhile it is likely that the Saturn/Neptune opposition from 2006 to 2007 (see graph) will brings economic unrest. As Jupiter is involved in this – and Jupiter/Neptune squares are associated with the bursting of economic bubbles – there is likely to be some kind of market crash connected with power and corruption (Jupiter in Scorpio). Anything unrealistically priced will be cut down to size (watch it Google, watch it property market!). The warnings will come in the first quarter of 2006, but the crash is likely in September and October. But with Saturn increasing its restrictive grip on oil supply, I would imagine oil prices will go up even from their current highs. Venezuela is encouraging a wave of solidarity in South America and reducing the control the USA has on its deliveries from that quarter. Iraq’s already damaged production could get even worse through civil war. Iran’s confrontation course with the West can limit supplies. These factors are likely to contribute to economic depression in the USA and Europe.

The Yom Kippur war and Arab oil embargo took place a year after the previous Saturn/Neptune opposition, and it seems like there will be upheaval after the 2006-7 opposition, with the building up of an awesome grand cross involving Pluto which enters Capricorn and Uranus which enters Aries, indicating an aggressive period in world politics spanning the years from 2010 to 2014. There is likely to be highly charged interaction between the West, Russia and China at this time, and some political reconstruction will take place owing to the rise of extremism. This may or may not be related to the economic discomfort likely to be experienced in the wake of the Saturn/Neptune opposition.

The Age of Oil will run its course, just as the Age of Coal did. At current rates of extraction, oil will run out in the middle of the 21st century, though – as it gets more and more expensive per barrel – it will be a slow process as oil gradually gets supplanted by other power sources. The big question is: how peaceful will this process be? As dynamic technological progress made living easier, populations have exploded and dependence on cheap energy is what makes the world go around today. Yet there will be a future in which the burning of fossil fuels simply does not take place. Houses will not be heated by coal, gas or oil. Cars will not run on gasoline. Power will not come from oil, gas or coal-fired stations.

There are two views as to what will happen in the transition process. One is the Roman Empire model – the fall of civilization. The other is that man’s ingenuity will find solutions, and this view is more in keeping with the Aquarian Age prophecy. The exploitation of Earth’s resources is a phenomenon largely reflected astrologically by the 200 year Saturn/Jupiter conjunction cycle in Earth. When this moves to Air for another 200 year period – in 2020 – other energy sources based on light and waveforms will gradually take over in an extremely low-energy society. Whilst we have difficulty imagining this transition, our children, and our children’s children will easily find the way.

Saturn – Neptune cycle

Adrian Ross Duncan 10th January 2005

Note 1. Book of World Horoscopes. OPEC stands for the Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC countries supply about half the world’s oil.

 

Israel 2006

Hvis du skal finde et horoskop, som beskriver et land, der befinder sig i konstant spændingsforhold til sine naboer, et land der har rejst sig fra asken, et land der er overbevist om at kunne vinde enhver kamp, så ville du måske vælge den 14. maj 1948, og det land ville være Israel. Det var på dette tidspunkt at jødiske overhoveder under ledelse af Ben Gurion erklærede staten Israels eksistens, alt i mens den Arabiske liga indvaderede landet. Selv i begyndelsen var Israel i krig.

04_israel

14.05.1948 16.00 Tel Aviv

Dette horoskop er et af de mest interessante horoskoper til alle tider. Landet blev grundlagt mindre end en uge efter en solformørkelse på 18 grader Tyr, som var i kvadrat til Mars/Saturn/Pluto konjunktionen i Løven, og sikrede sig hermed en skæbne i midten af et kraftcenter, hvor krig, kamp og overlevelse var absolut centrale. Saturn/Pluto konjunktionen finder sted hvert 35 år, og i dette tilfælde viser det genfødslen af den jødiske nation efter Holocaust. Solens placering på 8. husspids viser, at landets identitet er baseret på omstridt territorium, det er grundlagt på andre menneskers land, og disse mennesker blev gjort til permanente flygtninge i Israels uafhængigheds krig. Lige siden har det palæstinensiske folk krævet deres land tilbage. Ekstremistiske kræfter i de arabiske lande har stræbt efter ødelæggelsen af staten Israel. Det lader til at være Israels skæbne at leve under konstant trussel om udslettelse, og for at kunne overkomme dette må de have en enorm vilje til at overleve.

Heldigvis for Israel er der i landets horoskop en ekstremt stærk Mars i Løven, som er i trigon til en endnu stærkere Jupiter i Skytten. Det er en hær med soldater, der er top-trænede og med en selvsikker tro og vilje til at vinde. Mars er faktisk i kvadrat til Solen, og der siger noget om, at hæren kunne styre uafhængigt af regeringen; men da Solen disponerer over Mars, kan den stilles til regnskab.

Horoskop herskeren Venus i Krebsen er i 9. hus, og det viser en vigtig side af den israelske karakter. De elsker deres hjem og deres familie, og de er nybyggere, der forsøger på at bygge et hjem i et besværligt miljø. Venus position i 9. hus viser, at mange indbyggere er ankommet fra udlandet; faktisk er Israels Venus i præcis konjunktion med USA’s Venus/Jupiter konjunktion, som selvfølgelig er Israels beskytter både finansielt og militært. Det er en blød og kulturel indflydelse, og med kvadraten til Neptun i 12. hus viser det også sorg og opmærksomhed på det israelske folks martyrium. Som Ascendant hersker har Venus en speciel rolle at spille specielt i Israels progressive horoskop.

Merkur er stærkt placeret i Tvillingerne, som sandsynligvis siger noget om de mange sprog, der tales i landet og om den dobbelte brug af engelsk og Hebræisk. Det stærke aspekt mellem Merkur i Tvillingerne sekstil Pluto i Løven indikerer et effektivt efterretningsvæsen, navnlig Mossad. Mossads evne til at orientere sig selv i den arabiske verden er en vigtig forlængelse af Israels magt. Merkur danner en magtfuld trigon til Neptun i 12. hus, som giver stor spirituel dybde og en god undervisnings tradition, og viser samtidigt at Israel har succes med at holde mindet om Holocaust i live. Merkur har ligeledes en ekstraordinær historie at fortælle i det progressive horoskop.

Der har været ekstremt turmult i Israel, siden valget i Gaza gav magten til Hamas, som generelt ses som en terror organisation. Dette faldt sammen med tilbagetrækningen af det israelske militær fra Gaza og bosætternes fraflytning. På samme tid havde Ariel Sharon hans næsten fatale slagtilfælde, og det parti han lige havde formet den 21. november 2005 – Kadima – vandt valget den 28. marts 2006 med Ehud Olmert som sin leder.

Progressive horoskop – juli 2006

Svaghed har aldrig været så nogen god strategi i Mellemøsten, hvor det er vanskeligt at opnå noget som helst med et kompromis. Olmert har et horoskop med tre planeter i fald, Solen i Vægten, Mars i Krebsen, og Venus i Jomfruen – og dette tjener ikke til hans formål i den nuværende konflikt som eskalerer med Hizbulla i Libanon. (Note 1) Olmert er faktisk en idealist, med en Sol/Jupiter/Neptun konjunktion i Vægten, en god mand som tror på et kompromis. Faktisk er hans horoskop meget lig FNs og han skulle få dem involveret så hurtigt som muligt.

Det er ekstraordinært, at både Merkur og Venus i Israels horoskop er retrograde i Tvillingerne i en meget lang periode. I løbet af denne periode forenes deres energier med Uranus/Jupiter oppositionen, hvilket klart indikerer årelange internationale diplomatiske forhandlinger, forbundet med dilemmaet omkring Israel/Palæstina og hvordan man skaber to separate stater, der truer hinandens eksistens. Den lange Sharon/Arafat dialog var en manifestation af denne aktivering af Uranus i Tvillingerne.

Merkur, der gik retrograd ind i Tvillingerne i 1993, vil progressivt gå komme ind i Krebsen igen i løbet af dette år, og det markerer enden på en dialog forstået på den måde, at Israel nu tager ensidige beslutninger og ikke længere forhandler med den palæstinensiske regering. Dette er afslutningen på 90’ernes Oslo overensstemmelser, som har haft så begrænset succes. Israels ensidige politik vil fortsætte i den nærmeste fremtid.

Som det kan forventes med den seneste udvikling af vold i Mellemøsten, er Mars involveret. I skrivende stund, hvor bomber falder over Beirut og raketter falder på Haifa, er transit Mars faktisk på Israels Mars 28 Løve, så det er ganske tydeligt, at Israel spiller med alle musklerne. På selv samme tid er progressive Mars 26.52 Jomfruen i præcis konjunktion med progressive Måne og i en tiltagende kvadrat til progressive Uranus 27.44 Tvillingerne og radix Jupiter 27.39 Skytte. Det er en højeksplosiv cocktail, og det ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu. Progressive Måne går ind i Vægten i oktober, som muligvis hjælper på fredsforhandlinger, men faktisk er den eksakte Mars kvadrat stadigvæk aktuel ved nytåret i 2008. Det indikerer en højteknologisk krig, som muligvis blusser op over den næste 1½ årige periode. Som nævnt i en tidligere artikel, er luftangreb mod Iran en klar mulighed.

Progressive Mars i aspekt til Jupiter bliver eksakt i slutningen af 2007 og indikerer at Israels aktioner ikke bliver mødt med forståelse. De vil overreagere og blive beskyldt for at anvende en magt, der er ude af proportioner (som Europa allerede gør opmærksom på). Med progressive Mars i Jomfruen kan det være, fordi at militære midler anvendes til ødelæggelse af infrastruktur.

De nuværende anstrengelser for at etablere sikkerhed overfor fundamentalistiske trusler vil kun have en begrænset effekt. Saturn/Neptun oppositionen i 2006-2007 danner en kvadrat til Israels Sol og skaber således et uløseligt og længerevarende problem. Saturn danner en kvadrat den 27. oktober 2006, og den 15. januar og 13. juli 2007. Neptun er i kvadrat til Solen i 2008 og Mars danner en kvadrat til selv samme i 2010. Det er en belastende tid for den israelske økonomi i særdeleshed, og at skulle finde en løsning på den stigende gæld er noget, der kommer til at fylde dagsordenen. På samme tid vil de militære løsninger på konflikten blive mindre og mindre effektive, som tiden går. Mars indtræden i Vægten i 2012 signalerer enden på kampen med militante grupper, men der kan være nye allierede og en optrappet spænding på verdensplan på dette tidspunkt.

Libanon fejrer sin selvstændighed den 22. november, efter at de fravristede franskmændene magten i 1943, og et middagshoroskop placerer Månen 26 Tvillingerne, som er præcis hvor den progressive Måne og Mars er i Israels horoskop lige nu. Pluto er i kvadrat til denne position og i opposition til Libanons Saturn i Tvillingerne. Det viser de omvæltninger og omstruktureringer, der i øjeblikket finder sted som en konsekvens af Israels bomber. Libanon har Mars, Saturn og Uranus i Tvillingerne, som klart indikerer de politiske polariteter i landet og tendensen til borgerkrig. Det er sandelig en ustabil tid for et land, der aldrig rigtig har været stabilt.

Den offentlige israelske mening angående krigstilstanden i Israel er, at det er noget som er sat i gang af Hizbulla – og længere op i heirarkiet af Iran og Syrien. Med det nuværende pres på Iran på grund deres atomprogram, kan en potentiel krig på vågeblus være ganske brugbar i forhold til at trække energi og opmærksomhed væk fra præsident Ahmadinejad, og det er samtidigt en påmindelse om Irans regionale magt. De nye langtrækkende raketter fremstilles i Iran, og kan nu nå mange vigtige befolkede områder i Israel.

Hvis man tager Israels ekstreme sensitivitet i betragtning angående tilfangetagelsen af deres soldater, så er det ingen kunstværk at provokere Israel til at eskalere deres krigeriske handlinger, og det har sandsynligvis været intentionen hos Hizbulla og deres støttere. Alle er gidsler i dette spil, selv Hamas regeringen i Palæstina, som sikkert ønsker at forhindre dets fundamentalister i at sende raketter imod Israel. Den libanesiske regering ønsker sikkert også at standse Hizbullas angreb, men de moderate arabere har meget lille indflydelse i disse dage.

Som nævnt tidligere, har retrograde Venus været i Tvillingerne siden midten af 1990erne og forbliver der indtil 2029. Den går stationær i 2011 på 24.28 Tvillingerne (præcis på Uranus 24.21) og er også i konjunktion med Uranus progressiv fra 2000 til 2025. Som den herskende planet i Israels horoskop er det en ekstremt forstyrrende proces, og er karakteriseret af terror fra raketter, selvmordsbomber og umulige forhandlinger. Uranus i Tvillingerne viser provokerende naboer, og udfordringen ved at forholde sig til disse menneskerer næsten uovervindelig. Det er tilsyneladende Israels skæbne at skulle kommunikerer med mennesker, der er så forskellige fra den selv. Freden vil indfinde sig i 2030.

Note 1. Ehud Olmet: 30 September 1945.

The Martyrs of Iran

On April 14th 1980 after months of training with the elite military unit Delta Force, an ambitious – over ambitious – mission was launched by America to rescue 52 American hostages who were being held by Ayatolla Khomeini’s revolutionary guard at the embassy in Teheran. It involved eight helicopters and accompanying refueling planes, which were to rendezvous at an abandoned airfield not far from Teheran, from where a commando force was to drive in and find the hostages, who were supposedly held at different locations in the capital. Iranian jets were to be destroyed at Teheran airport, and the rescuers evacuated by the helicopters flying in. The helicopters were to be subsequently destroyed, and everyone was to be flown out in C-130 transport planes.Operation Eagle Claw was aborted because several helicopters were damaged in a dust storm, and in the subsequent confusion, a helicopter hit a transport plane and 8 soldiers were killed. For Jimmy Carter, whose gut instinct was to use diplomacy and not force, it was a colossal disaster. And looking at the astrology for the event, it is not difficult to see why:

Operation Eagle Claw: 24.04.1980 Sunset. Masirah, Oman

It is fascinating to see, how significant Mars is in the horoscope, which is set for when six Air Force C-130s carrying 132 Delta commandos set off for Iran from Oman. Mars is conjoined with Rahu – the North Node of the Moon – at 27 Leo which happens to be exactly opposite the US Moon at 27 Aquarius. In other words, the eclipse cycle was passing over the US Moon, and with the reputation of Rahu and Ketu as “the abortive planets”, in Vedic astrology at least, it is hardly surprising that the over-confident Mars in Leo came to grief. A Mars/Rahu conjunction in Leo is a classic signature for hubris, and Icarus-like, this rash venture crashed in flames.

What is more significant is that there is also a Saturn/Neptune square at the time from 20.51 Virgo to 22.25 Sagittarius. Referring again to the US horoscope, Mars is at 21.33  Gemini and Neptune at 22.25 Virgo, so the Saturn/Neptune square activates the warlike US Mars, which is so often historically undermined by its square to Neptune. This was a guaranteed pattern for chaos and humiliation, and indeed Jimmy Carter was systematically humiliated by the new fundamentalist government in Iran for a period of 444 days. The hostages were finally released on the very day Carter handed over the presidency to Ronald Reagan.

It is worth looking at the US chart relocated for Teheran, because this gives an Ascendant of 24 Taurus, which means that Uranus at the time of the aborted mission was exactly on the relocated Descendant. Note too, that the US nodes are exactly on the relocated MC/IC axis, which both shows a fateful relation to Iran, and suggests the tendency for abortive relations. The key here is that the nodal axis in the US chart is exactly on the midpoint of the Mars/Neptune square in a semisquare aspect to the North Node. This keys in the latent weakness of US military might to all relations with Iran, and from this it is safe to predict that all aggressive ventures directed at Iran – especially if connected with oil and naval enterprise – will end in chaos.

The election of the relatively unknown Mahmoud Ahmadinijad to the Iranian presidency on August 3rd 2005 brought a new and acute development in Iran’s relations to Europe and America, who had been negotiating for several years to get Iran to stop their development of nuclear technology. It can be argued that Iran is absolutely entitled to develop this technology for peaceful purposes. It can even be argued that a secret plan to develop nuclear weapons is understandable, when they have the US military on its eastern borders in Afghanistan, and its western borders in Iraq. North Korea has shown by example that a nuclear deterrent is extremely valuable in relation to America. Israel has nuclear weapons, and what has the USA or the UN done to prevent that?

Yet Mahmoud Ahmadinijad could not have handled this situation in a worse manner. He is simply an unsavory character. In his period as mayor of Teheran, he required all male city employees to have beards, and instituted separate elevators for men and women in municipal offices. No surprise there. But earlier he had been a senior commander in the elite Qods Force, from where he directed assassinations of dissidents in the Middle East and Europe, including the assassination of Iranian Kurdish leader Abdorrahman Qassemlou, who was shot dead by senior officers of the Revolutionary Guards in a Vienna flat in July 1989. At a Teheran conference The World without Zionism, on October 28th 2005, Ahmadinejad stated that “Israel must be wiped off the map”, further stating that a “historic war between the oppressor and the world of Islam” would occur in Palestine. Later that same day, at a gathering of students, he called for “the annihilation of the Zionist regime.”

These are hardly reassuring words at a time when Iranian negotiators were trying to convince their European counterparts that they were developing nuclear power for peaceful purposes. The noon chart for Ahmadinejad tells a story of just how intractable he is:

Mahmoud Ahmadinijad: 28.10.1956 Garmsar, Iran. Solar Sign.

As a Scorpio with a Sun/Uranus square he is clearly an uncompromising and rather dangerous character – in fact Kim Jong-il of North Korea also has a Sun/Uranus square. It seems to give a tendency for leaders to involve themselves irresponsibly with nuclear weapons and to practice brinkmanship. Donald Rumsfeld, who has an even more threatening Sun/Pluto conjunction square Uranus, has – no doubt with Iran’s underground nuclear facilities in mind – initiated plans to develop earth-penetrating nuclear weapon designed to destroy hardened underground targets. An equally irresponsible idea that completely blurs the distinction between nuclear and conventional weapons.

Ahmadinijad also has Saturn in Sagittarius conjunction the North Node square Pluto, which does show an ideological hard-liner, with immovable religious and political convictions. His view of democracy is quite clear: in his view Iran “did not have a revolution in order to have democracy, but to have an Islamic government.” The Jupiter/Venus conjunction in his chart indicates a leader who is comfortable with women having a subservient role, servicing Islam in every detail. Obviously this aspect shows someone seeking to deal with a discomfort with women through petty regulation. Men in Teheran can thank Ahmadinijad for the new sex-segregated bus service about to be launched, and soon a special park for women will be opened. The current Pluto square to his Venus in Virgo shows a growing repression and subjugation of women in the country he governs.

In fact, the position of Venus at 26 Virgo resonates extremely strongly with the powerful Islamic Republic Chart from 1979.

See chart for Iran: 1.04.1979 15.00 IRDT Teheran

This chart has a Mars/Mercury conjunction in Pisces directly opposite Ahmadinijad’s Venus. And on Ayatolla Khomeini’s triumphant return from exile, Venus was at 25 Sagittarius, so this is clearly a sensitive area for Iran. The current Pluto transit activates this area and indicates a growing crisis for the regime. In 1980 both Jupiter and Saturn in transited the late degrees of Virgo aspecting this sensitive spot. This was the time when Iraq, secretly encouraged by the US, invaded Iran in what was to be an eight year war of attrition that left the male population of Iran decimated. Against an Iraq armed with more advanced weapons, Iran used human waves of infantry with some success but enormous casualties. Iraq also used poison gas against the Iranian troops, whilst the international community turned a blind eye.

These Iranian martyrs are clearly shown by the Mars/Mercury conjoining the South Node in Pisces in the 8th house of the horoscope for the Iranian Republic.

Bearing in mind that Pluto squares these planets in 2006 and 2007, an issue is raised as to whether there will be another wave of martyrs. The veiled threats from both Israel and the Bush government that all options are on the table, raise the specter of an armed attack on Iran. The window of danger is open well up to December 2007, when Jupiter conjoins Pluto at 28 Sagittarius. As this is a time when Mars retrogrades from Cancer into Gemini, there is likely to be an alarming struggle at this time, probably triggered by the first of three oppositions of Mars to Pluto on September 21st 2007 at 26 Gemini/Sagittarius.

At present Europe and the USA are trying very hard to get Iran to stop uranium enrichment through diplomatic means. These seemed doomed to failure. Ahmadinijad has not shown the slightest hint of wishing to compromise. His election platform was confrontation with the USA and EU, and he will not change course. The position of Iran appears extremely strong. At a time when control of oil and gas is increasingly in the hands of Russia and an independently-minded South America, with both demand and prices high, and with India and China desperate to ensure future supplies and intent on building a pipeline to Iran, America has little international leverage. At the same time the USA is overextended in Iraq, and the American people want their soldiers out. There is little domestic support for a military adventure in Iran.

The USA has the option of destroying nuclear facilities through a missile attack or bombing via proxy using Israel, who successfully destroyed the Osirak nuclear reactor in Iraq on June 7th 1981. If they do this, Iran may well shut off oil flow in the Persian Gulf, and a severe economic crisis could be the result. Iran’s horoscope shows Uranus in Scorpio in the 4th house, which indicates both the likelihood of a secret project to develop nuclear weapons, and that they are buried deeply underground. In March 2006 Jupiter stationed 1½ degrees short of Uranus, which was the time when Iran revealed a vast expansion of its uranium refinement process through an exponential increase in centrifuge production. When Jupiter finally transits the Uranus degree on October 10th, can we expect to hear that Iran has finally manufactured a bomb? Note the fact that there is a grand trine in water between Mars, Jupiter and Uranus in Iran’s chart, and that these same three planets have been in a grand trine in May 2006… something that can only happen once every 14 years, if that. It would seem that nothing will stop Iran’s nuclear expansion plans.

The next 1½ years are crucial for Iran, for there is a real danger that they will be bombed. The Bush government has no faith in the UN, or the EU for that matter, and Russia and China are sure to veto any effective resolutions against Iran. Yet it would seem to be madness for America to go it alone. Bush would have to get permission from Congress, yet there are many powerful voices in Congress, not least senator John McCain, who will not countenance the possession of nuclear weapons by Iran. If Ahmadinejad continues on his rabid and suicidal course, then the unconscious drive towards self-destruction and martyrdom of the Islamic Republic of Iran may become a reality.

Ahmadinejad was elected when the progressed Ascendant of Iran conjoined its Saturn. Next year the progressed MC will square Saturn, and prior to this Saturn will conjoin the Ascendant of Iran in August 2006. This double hit is surely a sobering experience for Iran. Added to this is the fact that Neptune makes a long triple transit to Iran’s Descendant, opposing Saturn of course, which shows hopeless international relations, with little sense of reality about the intentions of the West. It is said that Saddam Hussein was completely taken aback when the US actually invaded his country, and perhaps the Iranian perception of American intentions is just as unrealistic.

Transit Pluto squares Iran’s unhappy Mars three times, the final time in November 2006, though retrograde Mars can still trigger this transit as late as January 2008. In an extraordinary transit + progression hit involving Mars and Pluto, Iran’s progressed Mars in Aries opposes progressed Pluto in March 2007 and radix Pluto in March 2008. This a dangerous – and radioactive – influence that has the hallmarks of destruction. The laying waste of Iran’s nuclear facilities may well become a reality.

It is difficult to see America daring to take this step however. Bush does have progressed Mars conjoining his Moon later this year, which may be warlike, but surely reflects the enormous domestic unrest in the USA. The US progressed Mars will go stationary retrograde during the course of the year, though this probably signals the gradual withdrawal of troops from Iraq. With the Pluto station at 24.05 Sagittarius directly opposite Israel’s Uranus at 24.21 Gemini in the 9th house, it seems more likely that an Israeli long-distance strike will take place with US assistance. Indeed Israel’s progressed Moon is triggering a progressed Mars square progressed Uranus in July and August 2006, so there will be a readiness to take some extreme risks.

It would be wiser to take a deep breath and let things take their course in Iran, keeping up a constant diplomatic pressure. North Korea and Pakistan are already members of the nuclear club, and in reality they cannot use their weapons… they are only effective as a deterrent. Even an Iranian nuclear strike on Israel is inconceivable – there are almost as many Arabs in the region anyway, and retaliation would be brutal and swift. But logic is one thing, and world history quite another. If American rhetoric against Iran increases in the coming months, then there is every likelihood that the Iranian nuclear dreams will suffer the same fate as the Iraqi dreams in Osirak, with unforeseeable consequences for the world economy.

Adrian Ross Duncan 19.05.2006

Indflydelser for slutningen af 2006

At skrive stjernetegn er en undervurderet astrologisk evne, og dem, der har succes med det, er enten meget dygtige astrologer eller naturtalenter i at fange deres læseres interesse. Normalt er det begge dele. Berømte soltegns astrologer bliver til ikoner, og disse ikoner kan tjene en masse penge. En af de mest berømte i England er Jonathan Cainer, som tjener over fem million kroner hvert år fra den avis, som har ansat ham, og fra telefonlinjen som kunderne ringer til for at få mere information om deres horoskop.

At forstå sin grundlæggende astrologi og at kunne skrive godt er de to forudsætninger, der kræves for at få succes indenfor soltegns astrologi, og i denne artikel vil jeg omtale den første. De grundlæggende teknikker er dybest set at lave et Lige Hus horoskop for hvert eneste tegn og studere planeternes aktuelle placeringer i husene samt i aspekt til hinanden. For eksempel har alle Løver for tiden Saturn i deres første hus og Neptun i deres solare 7. hus i Vandbæreren. Derfor vil parforhold være dybt påvirket af Saturn/Neptun oppositionen, der bliver eksakt tre gange – i august 2006, februar 2007 og juni 2007.

Saturn/Neptun oppositionen fandt sidste gang sted i 1972. Det er en signifikant og længerevarende indflydelse, som underminerer alle former for struktur, og bringer et element af kaos og materielle vanskeligheder ind i ens liv. På et højt plan udskifter det materielle værdier med spirituelle, og generelt forårsager det ofrer og tab. En yderligere komplikation i 2006 er, at Jupiter danner en kvadrat til begge planeter fra sin position i Skorpionen, og skaber derved en fast og magtfuld T-kvadrat. Det sætter fokus på vanskelighederne ved ekspansion, og fordi Jupiter er i Skorpionen, er sandsynligheden for skjulte manipulerende, hemmelighedsfulde og måske endda korrupte handlinger store. Dette T-kvadrat kulminerer i september og oktober, som er det tidspunkt, hvor politiske og økonomiske vanskeligheder vækker en masse frustration og fortvivlelse.

Heldigvis kommer Jupiter ind i Skyttens tegn i november 2006, og allerede i forår 2007 danner den en langvarig trigon til Saturn, og forløser de besværligheder, der skete tidligere. Saturn/Neptun oppositionen bliver langt mere medgørlig. Lad os tage det i betragtning, når vi kigger på, hvordan de tolv tegn hver især klarer de udfordringer, som de møder lige nu.

Vædderen

Saturn/Neptun oppositionen finder stede i Vædderens 5. til 11. hus, og sætter eftertryk på vanskeligheder med børn, selv projicering, og kreativitet. Socialt er der omstændigheder, der er ude af Vædderens kontrol, som simpelthen må accepteres. Der kan være et ansvar for en gruppe eller en ven, som er vanskeligt at bære, eller simpelthen en fornemmelse af social isolation. Kvadraten fra Jupiter i Skorpionen i 8 hus, kan vise kompromitterende økonomiske eller seksuelle omstændigheder. Det er ikke nu man skal have en kærlighedsaffære! Når Jupiter bevæger sig ind i det 9. hus, forsvinder de kreative blokeringer, og der er en fornyet tro på, hvad fremtiden kan bringe. Vanskeligheder med børn eller elskere kan løses.

Tyren

For Tyren falder Saturn/Neptun oppositionen nu fra 4. til det 10. hus, og viser faktorer, som underminerer grundliggende strukturer i livet, ligesom familie eller profession. Der kan være specielle ansvar i forbindelse med forældre, som skal håndteres, eller opofringer i hjemmet, der finder sted. Kvadraten fra Jupiter i Skorpionen i 7. hus indikerer et dødvande i relation til andre, og et totalt mangel på kompromis fra nogen, som ikke er parat til at bøje sig. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten, vil de magtfulde instanser være mere villige til at gå på kompromis, og til sidst vil der være både emotionelt og økonomisk fleksibilitet. Dette er et tidspunkt, hvor penge igen er tilgængelige efter en periode med nedgang.

Tvillingerne

I dette tilfælde falder Saturn/Neptun oppositionen fra 3. til 9. hus, som indikerer, at der er problemer med alle vigtige områder for kommunikation, rejser og uddannelse. Tvivl, hvad angår uddannelses processer, kan underminere følelsen af retning. Problemer med søskende ser ud til at være umulige at løse. Adskillelse på grund af afstand vækker sorg. Kvadraten fra Jupiter i det solare 6. hus sætter fokus på ideologiske konfrontationer og magtkampe på arbejdet. Det er meget vanskeligt at nå til enighed på dette tidspunkt. Hvor om alting er, så bevæger Jupiter sig ind i det solare 7. hus, og stærke partnere vil være kilde til inspiration og bringer opmuntringen til at løse tvivl og uoverensstemmelser. Tingene bliver set i et positivt lys i stedet for et negativt.

Krebsen

Saturn/Neptun oppositionen falder i dette tilfælde i 2. og 8. hus, som underminerer både økonomien og selvværd for Krebsen. Det skaber en vanskelig materiel situation, som end ikke hårdt arbejde ser ud til at kunne løse. Det er usandsynligt, at banker eller andre institutioner vil hjælpe, hvilket fører til mange bekymringer både materielt og følelsesmæssigt. Jupiter kvadraten i det solare 5. hus indikerer, at børn, kærlighedsaffærer og forfejlede kreative projekter er et sort hul, der suger alle ressourcerne bort. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten i trigon til Saturn i foråret 2007, kan disse forhold igen blive løst på grund af nye og gunstige omstændigheder i arbejdsmiljøet, og måske i forbindelse med udlandet, hvor der kan skabes økonomiske muligheder på den ene eller måde.

Løven

Med Saturn i dette tegn og i opposition til Neptun i Løvens 7. hus for partnerskab, har dette tegn følt presset både i det personlige- og i kærlighedslivet igennem noget tid. Selvtvivl og forvirring omkring livets retning har dæmpet Løvens naturlige livsglæde, og en fornemmelse af at have meget lidt kontrol over udviklingen i parforhold giver en bestemt følelse af hjælpeløshed. Kvadraten fra Jupiter i det solare 4. hus, indikerer, at der måske er ekspansion på hjemmefronten, men at dette ikke helt fungerer så godt sammen med personlige behov og de behov, der eksisterer inden for parforholdet. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten, er der radikale forandringer i humøret og et kreativt løft samt langt bedre forhold for børn, kreativitet og kærlighed.

Jomfruen

Med Saturn i Jomfruens solare 12. hus, er Jomfruer generelt i en tilbagetrukket fase af deres liv, hvor ensomhed vokser på grund af oppositionen til Neptun i 6. hus. Enten er der en situation på arbejdet, som skaber en grad af utilfredshed eller isolation, eller det faktiske daglige liv er simpelthen svært at komme igennem. Og sundhed er måske også et emne. Kvadraten fra Jupiter i 3. hus kan være god for spirituel viden, som blomstrer gennem isolation, og det er en fantastisk periode for psykologisk indsigt, men der er muligvis også vanskelige temaer forbundet med kommunikation, både hvad angår familie og arbejde. Når Jupiter træder ind i Skytten og det solare 4. hus, så føles en langt større tilfredsstillelse, og der skulle være en heldig situation på hjemmefronten og en langt lykkeligere partner.

Vægten

Saturn i Vægtens solare 11. hus viser nuværende vanskeligheder i sociale forhold, såvel som et pres forårsaget af manglende ressourcer til professionel ekspansion. Oppositionen til Neptun viser en langvarig udfordring i forbindelse med børn, som ikke har nogen løsning, måske på grund af et barn, der befinder sig i et ulykkeligt miljø. Jupiter i det solare 2. hus viser udgifter forbundet med dette emne, der kan dræne økonomien, medmindre der er en naturlig tilbageholdenhed. Unødvendige udgifter på prestige ting er ikke den rigtige vej! Når Jupiter går ind i Skytten, vil mange af de sociale vanskeligheder forsvinde, og der er en langt mere udadvendt livsstil. Det er er tidspunkt, hvor der kan være kreative gennembrud.

Skorpionen

Med Saturn/Neptun oppositionen i Skorpionens solare 10. og 4. hus er dette et tidspunkt, hvor professionelle magtkampe absorberer al energi. Det underminerer glæden derhjemme lige så vel som det skaber vanskeligheder forbundet med at vokse rent professionelt. Kvadraten til Jupiter i Skorpionen viser en psykologisk kamp, der er vendt indad, og som desperat har behov for katarsis. Det er en periode, hvor Skorpionen finder sin indre styrke. Skorpionens behov for personlig vækst forhindres at situationen derhjemme og på arbejdet. Når Jupiter går ind i Skytten, forsvinder de professionelle blokeringer, og måske vil en form for promovering eller et økonomisk løft forekomme.

Skytten

Jupiter er herskeren af Skytten og er placeret i det solare 12. hus i denne periode, som bringer en ukarakteristisk indadvendt og temmelig sorgfyldt år indtil november 2006. Der kan eksistere en del selvtvivl og grublen. Med Saturn/Neptun oppositionen i det solare 9. og 3. hus er det sandsynligt, at der er en konflikt baseret på holdninger og meninger i forhold til vigtige mennesker, som selv en Skytte ikke kan håndtere. Det er noget, som øger tendensen til den selvvalgte isolation. Rejser og uddannelse påvirkes af længerevarende faktorer, som er vanskelige at løse. Men Jupiters indtræden i Skytten ændrer radikalt alting, og der er en gryende optimisme og et voksende håb. I 2007 vil det være muligt at høste virkeligt positive resultater efter kampen i det foregående år.

Stenbukken

Saturn i det solare 8. hus har bragt en periode med angst for Stenbukke, og gør dem særligt sensitive omkring deres status, som føles mere skrøbelig end normalt. Med Neptun i det solare 2. hus vanskelighederne ved at etablere en pålidelig økonomisk ramme giver følelsen af, at hårdt opnåede professionelle resultater kan viskes bort af skæbnen. På det emotionelle plan er der kun ringe sikkerhed, idet Stenbukken er konfronteret med seksuel usikkerhed, og føler sig meget afhængig af sin partner. Med Jupiter i det solare 11. hus, kan der også være vanskelige emner forbundet med venner, som muligvis har en effekt på økonomien. Hele T-kvadraten i faste tegn indikerer også korruption i stor skala. Jupiters bevægelse ind i Skytten bringer et mere filosofisk syn på det, som Stenbukken kun har ringe kontrol over, og chancen for en meget større psykologisk og spirituel indsigt.

Vandbæreren

Neptun i Vandbærerens første hus har bragt mange forandringer i livskvaliteten i de sidste år og et nyt kreativt synspunkt. Men til syvende og sidst viser oppositionen til Saturn i 2006 og 2007 fra det solare 7. hus, at Vandbæreren er nødt til at gå på kompromis i nære relationer, og ender med at blive en fange af omstændighederne. Det er nødvendigt at indtage en lav profil i forhold til andre og faktisk sætte dem først. Med Jupiter i Skorpionen i kvadrat til oppositionen fra det solare 10. hus, er der sandsynligvis professionel ekspansion, men nogle personlige omstændigheder gør det vanskeligt at drage fordel af mulighederne. Men når Jupiter bevæger sig ind i det solare. 11. hus, så viser der sig en langt gunstigere situation og Vandbæreren kan drage den fulde fordel af ekspansionen på det sociale plan, som er resultatet. Det bringer meget større optimisme og bedre grundlag for parforhold.

Fiskene

Måske kommer Fiskene bedre gennem Saturn/Neptun oppositionen end mange. Fiskene kan føle sig ret godt tilpas med Neptun i det solare 12. hus, og den nuværende Uranus position i det 1. hus trigon Jupiter i det 9. hus bringer en dramatisk åbning af horisonter med mange rejsemuligheder. Saturn/Neptun oppositionen er en irritationsfaktor på grund af et presserende krav i arbejdslivet, og Fiskene vil finde det vanskeligt at acceptere det daglige slid, når der nu er så mange andre spændende muligheder. Der er besvær på arbejdet og disse krav slår bremsen i overfor mange håb og drømme, som Fiskene har. Når Jupiter kommer ind i Skytten i det solare 10. hus kommer muligheden for at omsætte ideer til handling. Det er tid til at komme i gang med arbejdet og se drømme folde sig ud i praksis.

Det er heldigt, at Saturn/Neptun oppositionen, som starter med et vanskeligt aspekt til Jupiter, ender med et positivt aspekt til en styrket Jupiter i Skytten. Politisk set har det indtil nu ført til fastlåste situationer på de fleste områder. USA er undermineret i Irak og præsident Bush er belejret. EU er enige om ikke at gøre noget ved sin politiske struktur, og der er en indgroet modstand i forhold til at indlemme andre lande i klubben. Alt dette vil ændre sig, når Jupiter kommer ud af T-kvadraten. Der vil være en ny optimisme, og skridt i retning af at udvide EU vil tages. Mens der er ingen måde at undslippe konsekvenserne af Saturn/Neptun oppositionen, ved f.eks. de stigende oliepriser og undermineringen af ledelseskræfter, vil den stærke Jupiter bringe håb og en optimistisk ånd.