Month: September 2002

Krigens skygger

Hvis man iagttager det astrogeografiske kort for USA (Sibley horoskopet), så er det iøjnefaldende, at Pluto-linjen falder på MC’et ved Bagdad. Eller sagt på en anden måde, så kanaliserer amerikanerne deres mørkeste projektioner over på den irakiske ledelse. Pluto symboliserer ofte noget, der nødvendigvis må fortrænges, elimineres eller fjernes, og tilsyneladende er det Saddam Husseins skæbne at blive genstand for USA’s dybeste angst. Set i dette lys er det nemmere at forstå Bush’s motivation for at fjerne ham fra magten.

Uhyrlig Hussein

Han er en perfekt kandidat til rollen. Da han var 15 år begik han sit første mord (Note 1.), og han gassede 5000 civile i marts 1988 i Halabja, og dræbte 180,000 kurdere i den berygtede Anfal operation. Han dræbte formodentlig sin sundhedsminister ved et møde og fortsatte mødet bagefter, mens liget lå i rummet ved siden af. Han er virkelig en mand, der ved hvordan man opretholder ro og orden til møder.

USA’s projektioner

Når transit Pluto rammer USA’s Ascendant i den aktuelle periode, opstår en fokus på terrorismen på den ene side og på den anden side opmærksomheden på Irak, som en del af Bush’s fjendebillede. I Sibley horoskopet er USA’s Ascendant halvkvadrat Pluto, hvilket vækker det amerikanske behov for at identificere en fjende, der altid ligger på lur. Når truslen bliver en dramatisk realitet som ved det kyniske angreb på World Trade Center med passager fly, så ser USA sig selv som værende i krig mod en ondskabsfuld fjende. Bush’s Sol er 13 grader Krebs, præcis samme grad som USA’s Sol, og derfor er det ikke vanskeligt at forestille sig, at han tog angrebet meget personligt. En Krebs hjem er hans borg og her blev hans stolteste bygninger destrueret. Amerikanerne mistede 3000 indbyggere indenfor en time og fandt sig selv i midten af et mareridts traume, et traume som europæerne kan have en tendens til at glemme.

Uhyrlig Hussein

På tidspunktet for terrorangrebet var USA’s progressive Sol i konjunktion med radix Måne i Vandbærer, hvilket førte til en for amerikanerne stærk identifikation med nationens sjæl. Den 11. september havde en stærk effekt på den amerikanske udenrigspolitik, idet den nye Bush doktrin formuleres som USA’s ret til at bruge de nødvendige midler overfor en potentiel og truende fjende, det være sig økonomiske, diplomatiske eller militære midler. Den nuværende amerikanske politik er at bekæmpe ethvert land, der forsøger at konkurrere militært, uanset om det er Rusland, Kina eller ethvert andet land. Sagt på en anden måde betyder det, at USA har proklameret sig selv som verdens eneste supermagt og styrer målrettet imod at anvende magt for at opretholde positionen. Velkommen til en ny verdensorden.

At kontrollere verden

Set i dette lys, er det en tilstrækkelig provokation at Saddam Hussein forsøger at fremstille atomvåben – en provokation der ifølge Amerika lige præcis retfærdiggør et angreb på Irak. Amerikanerne ønsker ikke endnu et overraskelsesangreb. Problemet er, at Pakistan er også et eksempel på et land, der er i besiddelse af atomare våben, og som samtidig kan sidestilles med Irak i form af et muslimsk diktatur – men Pakistan er (i øjeblikket) en allieret. Dertil kommer, at Kina har atomvåben og midlerne til at bruge dem interkontinentalt. Derudover var den 11. september et frygtindgydende eksempel på, hvor stor en destruktion der kan ske uden brug af atomare våben. Og truslen opstod i selve USA. Endvidere: forestillingen om at Irak vil anvende atomvåben og samtidig sikre deres egen undergang, holder simpelthen ikke vand.

Dobbeltmoral

Der er mange gode argumenter mod et angreb på Irak. Argumenter baseret på Irakisk negligering af FN våbeninspektion må også siges at være lidt tynd. De 11 år der er gået siden Golfkrigen, har efterladt et svækket Irak. Det kan næppe være en trussel mod nogen, selv ikke de nærmeste naboer. De selvsamme naboer har alle fordømt USA’s ytringer om et angreb, hvilket efterlader USA alene på scenen. På selv samme tid har Israel også overtrådt FN resolutionerne. Det er ganske klart at USA leder efter en undskyldning for krig.

USA i krig

I en tidligere artikel skrevet efter angrebet på Tvillingetårnene, skrev jeg “Alt tyder på at Amerika er i krig, og vil fortsat være det i mindst et år”. Årsagen til denne konklusion var, at transit Uranus befinder sig på USA’s Måne indtil januar 2003 og at formørkelsen i juni 2002 faldt i 20 grader Tvilling præcis på USA’s Mars – sammen med Saturn. Med den hurtige og forholdsvist succesfulde krig i Afghanistan, så det ud til at jeg tog fejl, men man kunne også forestille sig at det netop øgede appetitten efter mere krig hos administrative krigsørne som Donald Rumsfeld og Dick Cheney. Forsvarsministeren Donald Rumsfeld har Solen i Krebs i konjunktion med Pluto og kvadrat Uranus, en konstellation det ikke er klogt at stille sig i vejen for. Der eksisterer ikke megen nåde her, snarere et stærkt behov for hævn. Situationen i Afghanistan fejede skeptikere af banen og beviste effektiviteten i den amerikanske krigsmaskine, hvilket muligvis vil nære forestillingen om et lignende kollaps i Irak.

Er en krig med Irak uundgåelig?

Det efterlader spørgsmålet om hvorvidt USA vil angribe Irak og vil de få succes med at “fjerne” Saddam fra magten. Jeg tror at svaret på begge spørgsmål er ja. Der er flere vigtige irakiske horoskoper og én af de tidligste er for kongedømmet Irak, som kunstigt blev skabt, da England forlod territoriet i 1921.

Se horoskop for Iraks kongeri

I marts 2005 har Irak fuldendt sin Uranus runde siden fødslen af staten, og det kunne tyde på en revolutionær forandring på det givne tidspunkt. Dertil kommer, at horoskopet viser en eksakt Sol/Merkur konjunktion i 29 Løve, der symboliserer Iraks leder og hans regering. Uranus er i opposition til dette punkt i marts, september og december 2003, hvilket kunne være en stærk indikation på et bombeangreb rettet mod ledelsen. Jupiter/Neptun oppositionen falder på Iraks Mars i denne periode og kunne motivere Saddam Hussein til overmod og blind tro på sig selv i en eventuel provokation af USA. På samme tid vil Jupiter have nået til en fuld cyklus siden Golfkrigen i 1991.

Husseins fald

Det er indikationer på, at han vil blive forrådt indefra (Neptun transit i opposition til Mars i 12. hus), så det er muligt at den nationale garde vil sætte sig op imod ham. I 1991 gik Mars retrograd og passerede Iraks MC tre gange i optakten til Golfkrigen, ligesom den går retrograd i 2003 og krydser Iraks Descendant to gange. Da angrebet kom fra oven i 1991, vil det komme fra landsiden i 2003. Med en formørkelse på USA’s Uranus ved udgangen af maj 2003, kunne et angreb fra land sætte ind i midten af juni, når Mars passerer Iraks Descendant for første gang.

Februar – krisetid

De første indledende angreb vil sandsynligvis finde sted, når Saturn går direkte den 22. februar 2003 i 22 grader Tvilling, indenfor en halv grads afstand fra USA’s Mars. Når Saturn er stationær henviser det til den militære oprustning, der vil være parat til angreb i februar. Kun to dage tidligere er Mars i Skytten i opposition til Saturn, hvilket udløser USAs Mars/Neptun kvadrat. Pluto vil være 19 grader Skytte og danner en eksakt opposition til formørkelsespunktet fra juni 2002. Hvis man iagttager fuldmånen i februar 2003, med dens aktivering af Uranus og i opposition til Iraks Sol/Merkur er den alvorlige situation åbenbar.

Den irakiske republik

Se horoskop for den irakiske republik

Den nuværende Irakiske republik blev dannet ved et militært kup i 1958. I dette horoskop er Ascendanten 14 Løve og aktiveres af Jupiter/Neptun oppositionen i 2003. Yderligere faresignaler er Måne/Venus konjunktionen i 19-20 Tvilling i opposition til Saturn 20 Skytte, og det er netop her at Mars/Pluto konjunktionen befinder sig i Februar 2003. Det tegner et billede af stor lidelse for befolkningen i løbet af året, men fjerner måske byrden af undertrykkelse, specielt hvad der angår kvinder og børn. Horoskopet indikerer Iraks tendens til at komme i krig, med Mars i Vædder på sydlige måneknude, i opposition til Jupiter og nordlige måneknude og samtidig i kvadrat til Solen. Progressive MC befinder sig i øjeblikket på Venus/Saturn oppositionen, og fortæller om det enorme pres Irak oplever lige nu.

Forberedelsens tid

Saturn går retrograd i oktober i år og vil være stationær på USA’s Mars i februar 2003. På den ene side kan det tolkes som en periode med begrænsninger og selfkontrol, men på den anden side som en tid med militær oprustning. USA har ikke råd til at være dårligt forberedt, hvis Irak stiller sig i vejen for FN’s våbeninspektører, så de forbereder sig på at gribe ind. Hvad konsekvenserne bliver, vil i høj grad bero på de beslutninger som George Bush træffer.

Bush og krig

Når man betragter Bushs horoksop på tidspunktet for terrorangrebet på New York, så var hans progressive Ascendant i kvadrat til radix Uranus, hvilket synes at bekræfte korrektheden af hans fødselstidspunkt. I øjeblikket er hans progressive MC i trigon til Jupiter, hvilket giver ham stor popularitet, og i 2003 kommer progressiv MC i konjunktion med Uranus. Med det internationale samfunds støtte vil han fuldende det arbejde, hans far påbegyndte, ved at lade bomberne falde. Med Bush’s horoskop ser det ud til at en sejr vil være uundgåelig. Han har Venus i første hus i sekstil til Uranus/Nordlige Måneknude i Tvilling på den ene side og Måne/Jupiter konjunktionen i Vægt på den anden side.

Internationale studehandler

Hvem vil begræde tabet af Iraks brutale diktator? Putin forfølger lykkeligt væksten i Rusland. Han har fået klar besked fra Bush om ikke at stå i vejen for et amerikansk våbeneventyr, men har tegnet lukrative oliekontrakter med USA. Til gengæld vil man ikke høre mange amerikanske eller europæiske beklagelser om russernes fremfærd i Chechnya i den kommende periode. Dick Cheney vil være et helt andet sted langt borte fra opmærksomheden omkring finansiel skandale. Bush vil ride på en bølge af popularitet.

Konsekvenser

Dér hvor prisen skal betales – hvis krigsscenarioet udvikler sig – er i forbindelse med en svækkelse af FN, som kunne opfattes som USA’s forlængede arm, i den amerikanske økonomi, og ved en underminering af Tony Blair i England. FN har Månen 22.37 Tvilling i konjunktion med Uranus 17.02 Tvilling, hvilket indikerer den smeltedigel af nationale identiteter, der udgør dets medlemmer. Når transit Saturn går i konjunktion med denne grad i Tvilling og aktiverer USA’s Mars samtidig, vil det symbolisere Bush’s damptromle metoder og hele organisationen vil være under pres. Når Pluto senere går i opposition til Månen, er der fare for total splittelse. Pax Amerika er ikke sundt for FN.

Tony Blair, olie og verdensøkonomien

Med hensuyn til Blair vil transit Neptun i den kommende tid komme i konjunktion med hans Måne på 11 Vandbærer og kvadrat hans Sol på 15 Tyr. Det vil få konsekvenser for hans autoritet, popularitet og for den britisk økonomi. De konservative får en uventet chance til at udfordre hans førhen så sikre position. Ydermere er det sandsynligt, at en krise i Mellemøsten vil skrue oliepriserne i vejret og påvirke både amerikansk økonomi såvel som verdensøkonomien. Hvis det kommer til en krig, er det sandsynligt at Bush vil vinde og Saddam Hussein blive fjernet.

Men økonomiske omstændigheder vil udvikle sig ugunstigt for Bush og påvirke hans popularitet, efter at fjendtlighederne er indstillet. Når Saturn skifter til Krebs og går i konjunktion med både Bush’s og USA’s Sole i 2004, symboliserer det en svær tid for landet, ligesom det var en problematisk periode sidste gang Saturn var her efter Vietnamkrigen og Nixons afgang. USA vil blive konfronteret med at skulle administrere et kaotisk Irak samt omkostningerne ved den militære indsats. Når Pluto går i opposition til USA’s Mars i 2004, vil det amerikanske militær blive udsat for kritik, hvilket en ny præsident vil løse med konsekvente nedskæringer, specielt i marinen.

Det er unødvendigt at sige, at det ikke vil være en republikansk præsident.

Note 1. Quote from Hamid Ali Alkifaey from The Independent 19.09.2002
Note 2. All country data from Book of World horoscopes by Nick Campion.