Month: March 2024

NATO og FN – kan de redde verden?

Europa lå i ruiner. Flygtninge var spredt overalt. Tyske byer blev reduceret til murbrokker og støv, og Tyskland selv blev opdelt i zoner kontrolleret af England, USA, Frankrig, og Sovjetunionen. I kølvandet på 2. Verdenskrig havde Sovjetunionen overtaget hele Østeuropa. Som Winston Churchill kommenterede:

“Fra Stettin i Østersøen til Trieste i Adriaterhavet har et jerntæppe sænket sig over kontinentet.” Dette repræsenterede en stor succes for Sovjetunionen, til stor foruroligelse for de vestlige magter. Read More

NATO and the UN – Can they save the world?

Europe was in ruins. Refugees were everywhere. German cities were reduced to rubble and dust, and Germany itself was split into zones controlled by England, the US, France, Soviet Union. In the aftermath of World War 2, the Soviet Union had taken over all of Eastern Europe. As Winston Churchill commented:
“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an “iron curtain” has descended across the continent.This represented a great success for the Soviet Union, much to the alarm of the Western powers. Read More