Month: June 2006

Indflydelser for slutningen af 2006

At skrive stjernetegn er en undervurderet astrologisk evne, og dem, der har succes med det, er enten meget dygtige astrologer eller naturtalenter i at fange deres læseres interesse. Normalt er det begge dele. Berømte soltegns astrologer bliver til ikoner, og disse ikoner kan tjene en masse penge. En af de mest berømte i England er Jonathan Cainer, som tjener over fem million kroner hvert år fra den avis, som har ansat ham, og fra telefonlinjen som kunderne ringer til for at få mere information om deres horoskop.

At forstå sin grundlæggende astrologi og at kunne skrive godt er de to forudsætninger, der kræves for at få succes indenfor soltegns astrologi, og i denne artikel vil jeg omtale den første. De grundlæggende teknikker er dybest set at lave et Lige Hus horoskop for hvert eneste tegn og studere planeternes aktuelle placeringer i husene samt i aspekt til hinanden. For eksempel har alle Løver for tiden Saturn i deres første hus og Neptun i deres solare 7. hus i Vandbæreren. Derfor vil parforhold være dybt påvirket af Saturn/Neptun oppositionen, der bliver eksakt tre gange – i august 2006, februar 2007 og juni 2007.

Saturn/Neptun oppositionen fandt sidste gang sted i 1972. Det er en signifikant og længerevarende indflydelse, som underminerer alle former for struktur, og bringer et element af kaos og materielle vanskeligheder ind i ens liv. På et højt plan udskifter det materielle værdier med spirituelle, og generelt forårsager det ofrer og tab. En yderligere komplikation i 2006 er, at Jupiter danner en kvadrat til begge planeter fra sin position i Skorpionen, og skaber derved en fast og magtfuld T-kvadrat. Det sætter fokus på vanskelighederne ved ekspansion, og fordi Jupiter er i Skorpionen, er sandsynligheden for skjulte manipulerende, hemmelighedsfulde og måske endda korrupte handlinger store. Dette T-kvadrat kulminerer i september og oktober, som er det tidspunkt, hvor politiske og økonomiske vanskeligheder vækker en masse frustration og fortvivlelse.

Heldigvis kommer Jupiter ind i Skyttens tegn i november 2006, og allerede i forår 2007 danner den en langvarig trigon til Saturn, og forløser de besværligheder, der skete tidligere. Saturn/Neptun oppositionen bliver langt mere medgørlig. Lad os tage det i betragtning, når vi kigger på, hvordan de tolv tegn hver især klarer de udfordringer, som de møder lige nu.

Vædderen

Saturn/Neptun oppositionen finder stede i Vædderens 5. til 11. hus, og sætter eftertryk på vanskeligheder med børn, selv projicering, og kreativitet. Socialt er der omstændigheder, der er ude af Vædderens kontrol, som simpelthen må accepteres. Der kan være et ansvar for en gruppe eller en ven, som er vanskeligt at bære, eller simpelthen en fornemmelse af social isolation. Kvadraten fra Jupiter i Skorpionen i 8 hus, kan vise kompromitterende økonomiske eller seksuelle omstændigheder. Det er ikke nu man skal have en kærlighedsaffære! Når Jupiter bevæger sig ind i det 9. hus, forsvinder de kreative blokeringer, og der er en fornyet tro på, hvad fremtiden kan bringe. Vanskeligheder med børn eller elskere kan løses.

Tyren

For Tyren falder Saturn/Neptun oppositionen nu fra 4. til det 10. hus, og viser faktorer, som underminerer grundliggende strukturer i livet, ligesom familie eller profession. Der kan være specielle ansvar i forbindelse med forældre, som skal håndteres, eller opofringer i hjemmet, der finder sted. Kvadraten fra Jupiter i Skorpionen i 7. hus indikerer et dødvande i relation til andre, og et totalt mangel på kompromis fra nogen, som ikke er parat til at bøje sig. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten, vil de magtfulde instanser være mere villige til at gå på kompromis, og til sidst vil der være både emotionelt og økonomisk fleksibilitet. Dette er et tidspunkt, hvor penge igen er tilgængelige efter en periode med nedgang.

Tvillingerne

I dette tilfælde falder Saturn/Neptun oppositionen fra 3. til 9. hus, som indikerer, at der er problemer med alle vigtige områder for kommunikation, rejser og uddannelse. Tvivl, hvad angår uddannelses processer, kan underminere følelsen af retning. Problemer med søskende ser ud til at være umulige at løse. Adskillelse på grund af afstand vækker sorg. Kvadraten fra Jupiter i det solare 6. hus sætter fokus på ideologiske konfrontationer og magtkampe på arbejdet. Det er meget vanskeligt at nå til enighed på dette tidspunkt. Hvor om alting er, så bevæger Jupiter sig ind i det solare 7. hus, og stærke partnere vil være kilde til inspiration og bringer opmuntringen til at løse tvivl og uoverensstemmelser. Tingene bliver set i et positivt lys i stedet for et negativt.

Krebsen

Saturn/Neptun oppositionen falder i dette tilfælde i 2. og 8. hus, som underminerer både økonomien og selvværd for Krebsen. Det skaber en vanskelig materiel situation, som end ikke hårdt arbejde ser ud til at kunne løse. Det er usandsynligt, at banker eller andre institutioner vil hjælpe, hvilket fører til mange bekymringer både materielt og følelsesmæssigt. Jupiter kvadraten i det solare 5. hus indikerer, at børn, kærlighedsaffærer og forfejlede kreative projekter er et sort hul, der suger alle ressourcerne bort. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten i trigon til Saturn i foråret 2007, kan disse forhold igen blive løst på grund af nye og gunstige omstændigheder i arbejdsmiljøet, og måske i forbindelse med udlandet, hvor der kan skabes økonomiske muligheder på den ene eller måde.

Løven

Med Saturn i dette tegn og i opposition til Neptun i Løvens 7. hus for partnerskab, har dette tegn følt presset både i det personlige- og i kærlighedslivet igennem noget tid. Selvtvivl og forvirring omkring livets retning har dæmpet Løvens naturlige livsglæde, og en fornemmelse af at have meget lidt kontrol over udviklingen i parforhold giver en bestemt følelse af hjælpeløshed. Kvadraten fra Jupiter i det solare 4. hus, indikerer, at der måske er ekspansion på hjemmefronten, men at dette ikke helt fungerer så godt sammen med personlige behov og de behov, der eksisterer inden for parforholdet. Når Jupiter bevæger sig ind i Skytten, er der radikale forandringer i humøret og et kreativt løft samt langt bedre forhold for børn, kreativitet og kærlighed.

Jomfruen

Med Saturn i Jomfruens solare 12. hus, er Jomfruer generelt i en tilbagetrukket fase af deres liv, hvor ensomhed vokser på grund af oppositionen til Neptun i 6. hus. Enten er der en situation på arbejdet, som skaber en grad af utilfredshed eller isolation, eller det faktiske daglige liv er simpelthen svært at komme igennem. Og sundhed er måske også et emne. Kvadraten fra Jupiter i 3. hus kan være god for spirituel viden, som blomstrer gennem isolation, og det er en fantastisk periode for psykologisk indsigt, men der er muligvis også vanskelige temaer forbundet med kommunikation, både hvad angår familie og arbejde. Når Jupiter træder ind i Skytten og det solare 4. hus, så føles en langt større tilfredsstillelse, og der skulle være en heldig situation på hjemmefronten og en langt lykkeligere partner.

Vægten

Saturn i Vægtens solare 11. hus viser nuværende vanskeligheder i sociale forhold, såvel som et pres forårsaget af manglende ressourcer til professionel ekspansion. Oppositionen til Neptun viser en langvarig udfordring i forbindelse med børn, som ikke har nogen løsning, måske på grund af et barn, der befinder sig i et ulykkeligt miljø. Jupiter i det solare 2. hus viser udgifter forbundet med dette emne, der kan dræne økonomien, medmindre der er en naturlig tilbageholdenhed. Unødvendige udgifter på prestige ting er ikke den rigtige vej! Når Jupiter går ind i Skytten, vil mange af de sociale vanskeligheder forsvinde, og der er en langt mere udadvendt livsstil. Det er er tidspunkt, hvor der kan være kreative gennembrud.

Skorpionen

Med Saturn/Neptun oppositionen i Skorpionens solare 10. og 4. hus er dette et tidspunkt, hvor professionelle magtkampe absorberer al energi. Det underminerer glæden derhjemme lige så vel som det skaber vanskeligheder forbundet med at vokse rent professionelt. Kvadraten til Jupiter i Skorpionen viser en psykologisk kamp, der er vendt indad, og som desperat har behov for katarsis. Det er en periode, hvor Skorpionen finder sin indre styrke. Skorpionens behov for personlig vækst forhindres at situationen derhjemme og på arbejdet. Når Jupiter går ind i Skytten, forsvinder de professionelle blokeringer, og måske vil en form for promovering eller et økonomisk løft forekomme.

Skytten

Jupiter er herskeren af Skytten og er placeret i det solare 12. hus i denne periode, som bringer en ukarakteristisk indadvendt og temmelig sorgfyldt år indtil november 2006. Der kan eksistere en del selvtvivl og grublen. Med Saturn/Neptun oppositionen i det solare 9. og 3. hus er det sandsynligt, at der er en konflikt baseret på holdninger og meninger i forhold til vigtige mennesker, som selv en Skytte ikke kan håndtere. Det er noget, som øger tendensen til den selvvalgte isolation. Rejser og uddannelse påvirkes af længerevarende faktorer, som er vanskelige at løse. Men Jupiters indtræden i Skytten ændrer radikalt alting, og der er en gryende optimisme og et voksende håb. I 2007 vil det være muligt at høste virkeligt positive resultater efter kampen i det foregående år.

Stenbukken

Saturn i det solare 8. hus har bragt en periode med angst for Stenbukke, og gør dem særligt sensitive omkring deres status, som føles mere skrøbelig end normalt. Med Neptun i det solare 2. hus vanskelighederne ved at etablere en pålidelig økonomisk ramme giver følelsen af, at hårdt opnåede professionelle resultater kan viskes bort af skæbnen. På det emotionelle plan er der kun ringe sikkerhed, idet Stenbukken er konfronteret med seksuel usikkerhed, og føler sig meget afhængig af sin partner. Med Jupiter i det solare 11. hus, kan der også være vanskelige emner forbundet med venner, som muligvis har en effekt på økonomien. Hele T-kvadraten i faste tegn indikerer også korruption i stor skala. Jupiters bevægelse ind i Skytten bringer et mere filosofisk syn på det, som Stenbukken kun har ringe kontrol over, og chancen for en meget større psykologisk og spirituel indsigt.

Vandbæreren

Neptun i Vandbærerens første hus har bragt mange forandringer i livskvaliteten i de sidste år og et nyt kreativt synspunkt. Men til syvende og sidst viser oppositionen til Saturn i 2006 og 2007 fra det solare 7. hus, at Vandbæreren er nødt til at gå på kompromis i nære relationer, og ender med at blive en fange af omstændighederne. Det er nødvendigt at indtage en lav profil i forhold til andre og faktisk sætte dem først. Med Jupiter i Skorpionen i kvadrat til oppositionen fra det solare 10. hus, er der sandsynligvis professionel ekspansion, men nogle personlige omstændigheder gør det vanskeligt at drage fordel af mulighederne. Men når Jupiter bevæger sig ind i det solare. 11. hus, så viser der sig en langt gunstigere situation og Vandbæreren kan drage den fulde fordel af ekspansionen på det sociale plan, som er resultatet. Det bringer meget større optimisme og bedre grundlag for parforhold.

Fiskene

Måske kommer Fiskene bedre gennem Saturn/Neptun oppositionen end mange. Fiskene kan føle sig ret godt tilpas med Neptun i det solare 12. hus, og den nuværende Uranus position i det 1. hus trigon Jupiter i det 9. hus bringer en dramatisk åbning af horisonter med mange rejsemuligheder. Saturn/Neptun oppositionen er en irritationsfaktor på grund af et presserende krav i arbejdslivet, og Fiskene vil finde det vanskeligt at acceptere det daglige slid, når der nu er så mange andre spændende muligheder. Der er besvær på arbejdet og disse krav slår bremsen i overfor mange håb og drømme, som Fiskene har. Når Jupiter kommer ind i Skytten i det solare 10. hus kommer muligheden for at omsætte ideer til handling. Det er tid til at komme i gang med arbejdet og se drømme folde sig ud i praksis.

Det er heldigt, at Saturn/Neptun oppositionen, som starter med et vanskeligt aspekt til Jupiter, ender med et positivt aspekt til en styrket Jupiter i Skytten. Politisk set har det indtil nu ført til fastlåste situationer på de fleste områder. USA er undermineret i Irak og præsident Bush er belejret. EU er enige om ikke at gøre noget ved sin politiske struktur, og der er en indgroet modstand i forhold til at indlemme andre lande i klubben. Alt dette vil ændre sig, når Jupiter kommer ud af T-kvadraten. Der vil være en ny optimisme, og skridt i retning af at udvide EU vil tages. Mens der er ingen måde at undslippe konsekvenserne af Saturn/Neptun oppositionen, ved f.eks. de stigende oliepriser og undermineringen af ledelseskræfter, vil den stærke Jupiter bringe håb og en optimistisk ånd.