Month: September 2003

På sporet af Uranus og Neptun i reception

Den 25. august kunne man i Politikken læse om at amerikanske forskere havde fundet en natursvamp, der lever dybt i havet og som har eminente lys-ledende kvaliteter. Ikke alene er den formidabel til at lede lyset, men svampens fibre kan også klare at blive bundet knude på uden at tage skade. Lysleder industrien har længe kæmpet med, at deres kabler kun dårligt tåler at blive bøjet. Forskergruppens leder udtaler, at man ikke skal til at dyrke svampen for at anvende den som ingrediens i kablerne, men at man derimod ved at studere den, kan kopiere og kunstigt fremstille nogle af dens egenskaber. Så hvis man er i tvivl om, hvordan og hvorvidt en reception virker, er det værd at bemærke denne historie, som illustrerer receptionen mellem Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren så smukt.

Receptioner

Men bortset fra hvad der sker af mirakler på havets bund, hvad er så egentlig dynamikken i en reception? Kan en reception manifestere sig på flere måder? Der findes ikke meget litteratur om receptioner, så man er henvist til at tage sin intuition i brug, sammen med de historier, som klienter fortæller på baggrund af deres horoskop.
Receptioner er indgangen til en positiv udtryksmulighed for en planet, der ikke er hjemme i sit eget tegn. Gennem receptionen drager de to planeter gensidigt gavn af hinanden, sådan at de for tilført flere ressourcer og har en chance for at optræde mere optimalt. I horar-astrologi kan man vælge at lade planeter i reception bytte plads. Forskellige horar-skoler er uenige om, hvorvidt planeterne bevarer deres eget gradtal når de “bytter plads”, eller om de får den anden planets gradtal istedet. Men pointen er under alle omstændigheder, at det er gunstigt for begge parter at være i en reception.

Der findes flere forskellige former for receptioner og de kan f.eks. manifestere sig sådan:

  • Når to planeter befinder sig i hinandens herskertegn, som f.eks. Merkur i Tyren og Venus i Tvillingerne.
  • Når to planeter befinder sig gensidigt i hinandens eksaltationstegn. Som f.eks. Mars i Krebsen og Jupiter i Stenbukken.
  • Når den ene planet er i den andens herskertegn, mens den anden står i den førstes eksaltationstionstegn. F.eks. Jupiter i Vægten og Saturn i Skytten.

Klienthistorie

En klient havde en reception mellem Merkur i Vædderen og Mars i Tvillingerne. (Mars var også i konjunktion med Venus i kvadrat til Pluto i Jomfruen). Hun havde evnen til at “træde ind i et særligt rum” – altså en tilstand hvor hun visualiserede, hvordan en given bog, hun havde sat sig for at skrive, skulle struktureres og skrives. Derefter kunne hun sætte sig ned og skrive en bog på en måned! Mars træder her ind i Vædderen og tilfører hende den energi, entusiasme og vilje, hun behøver til sit projekt, samtidig med at Merkur i Tvillingerne finder et stilsikkert og suverænt sprogligt udtryk. Hun var et sandt talent, og brugte denne fantastiske evne, når hun valgte at arbejde som forfatter. Til daglig arbejdede hun som journalist i et hektisk og travlt miljø. Hun valgte i perioder at bruge sin kreativitet optimalt, hvor hun anvendte alle sin ressourcer fantastisk godt.

Kollektive planeter i reception

Den aktuelle reception mellem Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren er en helt anden historie. Fordi der er tale om kollektive planeter, vil de pågældende virkninger af receptionen manifestere sig selv på samfundsniveau og er vanskeligere at opfange og tolke. Når man alligevel gør et forsøg, bliver det på baggrund af intuition og fornemmelse for et givent trend i tiden, hvor filosofisk antagelse går hånd i hånd med lysten til at finde ud af i praksis, hvordan en sådan reception virker for os alle sammen. Derfor er man nødt til at tage udgangspunkt i begrænsede emner, som for eksempel:

1. At forholdet mellem den etablerede lægevidenskab og de alternative behandlingsformer er på vej ind i en ny æra, hvor de var lidt mere nysgerrige og åbne overfor hinandens behandlingsmetoder. Selvom dette ikke skete med revolutionære stormskridt, så kunne de i hvert fald have en ny og lidt mere åben indgansgvinkel til hinanden. Uranus relaterer til videnskaben, og når den er i Fiskene til lægevidenskab, og Neptun i Vandbærer repræsenterer sandsynligvis de mennesker der bruger de alternative behandlingsformer, fordi de har en indre overbevisning og tro på behandlingens effekt.

2. At etniske politikere kom mere til orde og ytrede deres holdninger og erfaringer i debatten om integration, idet Fiskene og Vandbæreren relaterer til etniske grupper som er fremmede og fjerne fra os, og som måske har gennemgået en lidelsesproces, før de kom hertil, eller efter de er kommet hertil.

Videnscenteret

Nærmest som en forudanelse omkring den kommende reception mellem Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren etablerede sundhedsministeriet i 2000 “Videnscenteret for alternativ behandling” og som skulle have til formål at (jeg citerer):

  • at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning
  • at fremme og udvikle forskning på området
  • at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere

Videncenterets ansatte er en bred faggruppe af læger, humanistiske forskere, samt vidensformidlere, og deres målsætning spænder vidt. Deres intention er at etablere det, de kalder en “Vidensmarkedsplads” for at sikre at den viden, som centeret opfanger, er tilgængelig for alle. De ønsker endvidere, at rådgive både befolkningen og det sundhedsfaglige personale om alternativ behandling og naturmedicin. Her er det tydeligt at se receptionens virkning som et videnscenter, der indsamler information, således at to forskellige grupper (befolkning og sundhedspersonale) kan få gensidigt gavn af forskningen (Uranus i Fiskene) og ikke længere behøver at stå i opposition til hinanden.

Videncenterets intention er i øvrigt også at etablere en efteruddannelse i alternativ behandling som skal være forskningsbaseret og på et høj fagligt niveau. Som efter Videncenterets mening også sigter imod, at kunne tiltrække et sundhedsfagligt personale, såvel som etablerede alternative behandlere. Igen er det slående, hvorledes man forsøger at gavne begge grupper af alternative behandlere og et traditionelt etableret sundhedsfagligt personale. Videnscenteret vil bestræbe sig på at tilbyde kompetenceudbygning, altså kurser i forskning for både alternative behandlere og eksterne Ph.d studerende og således igen forsøge på at være til gensidigt gavn for begge lejre.

På videncenterets hjemmeside kan man læse om alle former for alternativ behandling, såsom f.eks.: Akupunktur, Bachs blomstermedicin, Biopati, Ernæringsterapeuter, Healing, Kinesiologi, Klassisk homøopati, Kranio-sakral terapi, Phytoterapi, Zoneterapi. Se www.vifab.dk

Siden er et sandt studium i, hvad en sådan reception som den nuværende er medvirkende til. Den peger i retning af et nyt paradigmeskift indenfor sundhedsvæsenet, som egentlig har taget udgangspunkt i, at befolkningen igennem mange år har opsøgt alternative behandlere i kraft af deres tro og overbevisning. Videncenteret repræsenterer den gensidighed og udveksling, som kendetegner en reception, og som skildrer den nuværende reception mellem Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren.

See horoskop for Videns og forskningscenter for Alternativ Behandling

Horoskopet har med både Solen og Merkur i Jomfru i 9. hus et godt forskningspotentiale, der med sans for detaljer kan gå i dybden med sine projekter. Den forhøjede Merkur henviser til et veluddannet og kompetent forskerteam. Solens og Merkurs kvadrater til Jupiter/Saturn konjunktionen i Tvillingerne i 7. hus, vidner om den enorme formidlingsopgave, det er at nå befolkningen og brugerne af det alternative helbredelsesmarked. Også de konservative lægevidenskabelige/politiske kræfter i samfundet, afspejles af Solens kvadrat til Saturn og er sikkert tunge at danse med. Kvadraten til Pluto viser rollen som ideologisk forvandler, som Videnscenteret nødvendigvis kommer til at spille i samfundet, men som også samtidig er en vanskelig fødsel. Måne/Mars konjunktionen opposition Uranus skildrer tiltrækningen imod det alternative og behovet for at formidle det, som vi betragter som ukendt, banebrydende og originalt.

I videnscenterets horoskop vil Solen 5.28 Jomfru få besøg af transit Uranus i Fiskene omkring april, august, 2004, og februar 2005, mens Uranus kommer i opposition til Merkur 11.42 Jomfru i marts, oktober, december 2006. Hvilket sandsynligvis vil føre centeret mere frem i medierne med nye spændende og kontroversielle forskningsresultater på disse tidspunkter. I marts, september i år og igen i januar 2004 danner Uranus 0 42 Fiskene en kvadrat til Saturn i Tvillingerne, og vil sikkert medvirke til at udfordre nogle traditionelle kræfter indenfor sundhedsvæsenet. Vejen til brobygning mellem det etablerede og det alternative er påbegyndt, men er stadig meget svær at færdes på.

Hvad rører sig i debatten om integration af etniske minoriteter?

Igennem de senere år er der kommet flere etniske politikere både i folketinget og i kommunalpolitik. Set i lyset af receptionen mellem Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren, er der netop tale om udveksling og gensidig gavn. Nydanskere som i kraft af deres flerkulturelle baggrund lever i en kulturel pendulering, har vi som samfund gavn af at blive mødt af og udfordret af. En af de kommunalpolitikere der er højaktuelle i denne debat, og som ved hvad han snakker om, er socialpædagogen Manu Sareen, der netop er udkommet med bogen Når kærlighed bliver tvang .

Den omhandler konflikten omkring tvangsægteskaber indenfor etniske grupper. Manu er født i Indien og kom til Danmark som 3-årig. Han arbejder til daglig på døgnkontakten for børn og unge på Nørrebro, når han ikke er aktiv som kommunalpolitiker i Københavns borgerrepræsentation.

Et udpluk af hans valgprofil er blandt andet:

  • Etniske minoriteter skal ind på arbejdsmarkedet ikke ved særbehandling, men fairbehandling.
  • Etniske familier skal i højere grad håndfast opfordres til at bruge daginstitutionerne, da det er den sikreste vej til at lære sproget og få en god skolestart på lige fod med andre elever

Hans holdninger bærer præg af den vekselvirkning af krav, ansvar og medmenneskelighed, der ligger i feltet mellem danskere og nydanskere og mellem den etniske person og det danske samfund. Han argumenterer for ansvar og oplysning i begge lejre. Hans politiske profil og socialpædagogiske arbejde i øvrigt er et klart billede på receptionen og igen et eksempel på en bredt favnende person eller instans, der opfordrer til, at begge kulturer drager fordel af hinanden og motiveres af medmenneskelighed, uanset kulturel baggrund. For interesserede har Manus hjemmeside følgende link: www.manu.dk

Udlejning af kirker til Moskeer?

I juni måned gav kirkeminister Tove Fergo tilladelse til at den første danske kirke, som ikke var i brug, kunne sælges til private. Det satte gang i debatten omkring, hvorvidt muslimske organisationer, der havde henvendt sig som købere, kunne få lov at købe kirken og omdanne den til moske. Eller også få lov til at leje sig ind. Det satte sindene i kog hos mange og på siden www.selvet.dk kan man følge en intens debat. Her kan man læse, hvordan nogle debattører frabeder sig at den danske kirke og kristne kulturarv bliver brugt af en muslimsk menighed, mens andre igen byder en anden religion velkommen, da de mener, at det guddommelige eksisterer i alle religioner, og at en tom kirke tjener et bedre formål spirituelt set ved at være i brug, end ved at stå tom. Uanset synspunkt så er denne hellige bygnings-debat et tydeligt udtryk for receptionen, idet den foreslår at to religioner udveksler en kirke og så og sige bytter plads, til fordel for en mere værdig placering for Islam i det danske samfund.

Nhaser Khader har udtalt, at muslimerne i København skal have en moske, men at Hamid el Moustis (S-borgerrepræsentationen) forslag om at udleje tomme kirker til Moskeer “er at lege med ilden”. Hamid el Mousti har i et tv- indslag vist rundt i en kirke og foreslået, hvordan bænke kunne udskiftes af bedetæpper og korset afdækkes osv. Nhaser Khader mener, at selvom det umiddelbart kunne være praktisk at udleje eller sælge kirker, der ellers ville stå tomme, så kunne den symbolske handling slippe fanden løs. “Som kunne lægge grunden til unødvendig provokation og fremtidig strid…” ifølge Nhaser Khader. Han henviser blandt andet til ekstremistiske hinduers afbrænding af moskeer i Indien, idet de opfattede dem som gamle hinduistiske templer. Han pointerer, at opførsel af moskeer i Danmark aldrig kan blive en statslig opgave, men er op til de enkelte trossamfund. Han understreger dog at en moske er vigtig for den religiøse identitetsfølelse, og kan dermed være med til at fremme integration.

Uanset hvilken holdning man har i debatten om kirker versus moskeer, så er spørgsmålet om integration i høj grad et nøgleord, når det handler om receptioner, fordi to planeter kan bytte plads, eller bare drage fordel af hinanden, så længe de opholder sig gensidigt i hinandens tegn. Nu, hvor Uranus i Fiskene og Neptun i Vandbæreren er i reception, har debatten og arbejdet med integration en chance for at udvikle sig frugtbart i en positiv retning, fordi de forskellige kulturer kan åbne lidt mere op overfor hinanden i løbet af de næste 7 år, hvor Uranus befinder sig i Fiskene.

Computertegnede hvaler

På Victoria & Albert museet i London kan man i øjeblikket se en udstilling om en ny arkitektonisk bølge som kaldes Zoomorphic , som er absolut banebrydende, fordi den henter sin inspiration i dyreverdenen, således at en hvalkrop kan blive den nøjagtige model for et hus. Tænk at bo i en blåhval… Dette er kun muligt, fordi at man ved hjælp af computeren kan skabe nøjagtige tegninger af den konstruktion, man ønsker at opføre. Det har aldrig tidligere været muligt at tegne tegninger af disse komplicerede organiske former, der var nøjagtige nok til at man kunne bygge efter. Men nu er det pludselig blevet muligt at bo i sit yndlingsdyr mit i byen. Receptionen sætter igen sit præg, således at mennesker flytter ind i dyrekroppe fra havet, men egentlig skaber en illusorisk virkelig midt i byen. Velkommen til Uranus i Fisk og Neptun i Vandbærerens hemmelige plan for vores tilbagevenden til havet, hvor vi oprindeligt kom fra.

Charlotte Bertelsen 17-09-2003

Litteraturliste: 
Derek Appleby; “Horarastrologi”, Borgen 1987.

Nettet:
Videns og forskninscenteret for alternativ behandling: www.vifab.dk 
Nhasar Khaders hjemmeside: www.khader.dk 
Manu Sareens hjemmeside: www.manu.dk 
www.selvet.dk