Month: April 2023

Forudsigelser i konsultationen

Hvis nogen forsøgte at forudsige min fremtid, ville jeg bede dem om at lade være. De skal have en mandat fra mig først, og det er den første forudsigelsesregel: en person skal anmode om det. Ikke desto mindre er hele den astrologiske tradition baseret på evnen til at forudsige, hvordan fremtiden udvikler sig. Hvis du ved, hvor planeterne har været, og hvad det betød, og du ved, hvor planeterne er på vej hen, så kan du forudsige, hvad der vil ske. Det er, hvad astrologi gør. Read More

Prediction in the Consultation

If someone claimed they could predict my future, I’d tell them to get lost. They would need a request from me first, and that’s the first rule of prediction: the person needs to request it. Nevertheless, the entire astrological tradition is based on the ability to predict how the future unfolds. If you know where planets have been, and what that meant, and you know where planets are going, then you can predict what will happen. That’s what astrology does.

Read More