Month: November 2005

Halvtredserne

Soldaterne ved fronten i anden verdenskrig havde den overbevisning i de første måneder eller to, at det var muligt at andre soldater i deres division blev dræbt, men at de selv ikke gjorde. Da de efter to måneder ved fronten havde været vidne til at deres enheder blev udslettede, indså de, at der var en rimelig chance for, at de skulle dø. Efter fire måneder ved fronten, da vidste de at de skulle dø… det var kun et spørgsmål om tid. Det er en hurtigere version af hvordan vi alle føler. I tyverne og i trediverne, er vi overbevidst om vores udødelighed, men ikke i fyrrene. Når vi kommer i halvtredserne, så har vi ingen illusioner. Vi vil dø før eller siden. Denne erkendelse påvirker forskellige mennesker på forskellige måder, men vi er nødt til komme overens med vores dødelighed.

I halvtredserne nyder kvinder at se deres børnebørn, men de kan ikke længere få børn selv. Mænd i halvtredserne må være meget naive, hvis de tror at deres chance for at score smukke kvinder er særlig stor. Det er ikke et særligt kønt syn at se halvtredsårige mænd prøve at charmere unge kvinder på et diskotek. Både mænd og kvinder, som har arbejdet sig til succes og social status, er bange for at blive skubbet bort uden sentimentalitet af de unge og ambitiøse. De, som mister deres job midt i halvtredserne, kan få svært ved at finde ansættelse igen. De som mister deres ægtefælle, føler det som om, at de er landet på lossepladsen alt for tidligt.

Så er der dem, som føler at halvtredserne er deres bedste år. Deres professionelle evner er fuldt etablerede, og de har høje stillinger og fuld respekt. Forhold finder nyt liv og mening, når børnene flyver fra reden, og der er økonomisk frihed til at nyde de ting, som man ellers havde ofret for familiens ve og vel. Symptomerne på mænds og kvinders overgangsalder begynder at forsvinde, og nye erotiske oplevelser kan udforskes uden det store præstations behov. Der er tid til at udvikle spirituelle interesser såvel som at pleje professionelle behov. Hvis man har materiel sikkerhed og et godt helbred, så er halvtredserne gode nok.

Generationen født umiddelbart efter 2. Verdenskrig er i halvtredserne i dag. Det var en periode hvor Pluto var i Løven og Neptun i Vægten… generationen som nægter at vokse op. Det er den første generation, som blev formet af fjernsynet, og de voksede derfor op i en verden, der dyrkede drømme og idealer om perfektion. De leder stadig efter udødelighed og den perfekte kærlighed. Tony Blair var født i 1953 med Saturn i konjunktion med Neptun i Vægten, Uranus i Krebsen, Jupiter i Tyren, Chiron i Stenbukken og den nordlige Måneknude i Vandbæreren, og han blev halvtreds den 6. maj 2003, kun to måneder efter invasionen af Irak. I de følgende analyser af halvtredserne, vil disse planetære positioner vil blive brugt til at forstå hvert enkelt år i detaljer.

50 års alderen er vigtig, fordi den er det år, hvor de fleste af os oplever at Chiron vender tilbage til sin fødselsposition. Da denne mindre planet er stærkt forbundet med healing og lærdom, og indikerer ofte hvor der er et livsvarigt sår, vil 50 års alderen altid være en tid, hvor emner forbundet med disse ting vil komme op til overfladen. Det er også et år, hvor Jupiter danner en tiltagende kvadrat til sig selv efter den fjerde Jupiter runde i 47 års alderen.

Så: når du tager hul på halvtredserne og begynder et nyt årti, er der en erkendelse af at din karakter nu er fuldt udviklet – du er den du er – og det er nu mere et spørgsmål om at bygge videre på dine talenter, ressourcer, og præstationer snarere end at gå nye vej. Du kan blive vurderet på, hvad du har opnået i livet indtil videre, og hvad der nu skal komme er en bonus, som er helt afhængig af din vilje og din indstilling. Udfordringen på denne tid er at finde fornyet håb og visioner, men det er også en tid, hvor fejlvurderinger finder sted, enten på grund af mangel på tillid eller ved at være overdrevent optimistisk omkring fremtiden. Du har en tendens til at følge dine egne overbevisninger uden at være sensitiv overfor andre menneskers meninger. (Jupiter). Det er stærkt forbundet med materielle værdier og overbevisninger, som du har bygget op gennem årene, og som på nuværende tidspunkt er blevet grundpiller i din eksistens. (Jupiter i Tyren i Blairs horoskop). På samme tidspunkt er der dybere emner forbundet med din dødelighed, og din evne til at give din visdom videre til dem, der følger efter dig. Du er inderligt klar over de områder i dit liv, som har brug for healing, eller hvor der er brister og svagheder, for de vil komme op til overfladen, når du bliver halvtreds. (Chiron) For dig er det forbundet med din professionelle position og dine ambitioner, og det er vigtigt for dig at undersøge det, du håber at opnå, og hvor disse ambitioner tjener til at lindre indre smerte. (Stenbukken)

I 51 års alderen, finder den sidste kvadrat fra Saturn sted, før den endeligt vender tilbage til sin fødselsposition i 59 års alderen, og den er forbundet med en seriøs karriere omstrukturering. Heldigvis begynder Jupiter nu at danne en tiltagende trigon  til sin fødselsposition, og tilbyder chancen for vækst:

– Når du er 51 år, er der presserende professionelle udviklinger, som du er nødt til at gøre noget ved. Det er et tidspunkt, hvor udfordringer hober sig op både i forbindelse med dit forhold til autoriteter og i forhold til dine mål og ambitioner. Du er nødt til at definere, nøjagtigt hvor du skal være, og nøjagtigt hvad det er du ønsker at opnå. Eftersom du er under pres nu, er det ikke nemt, men med en ekstra indsats og beslutsomhed kan du danne en position for dig selv, som kan tjene dig godt i de næste fem år mindst. (Saturn) Det hænger meget sammen med, hvordan du håndterer dine menneskelige forhold, da det er tiden, hvor der finder strukturelle ændringer sted i dine alliancer med andre. (Vægten) Heldigvis er det også et tidspunkt, hvor en udvidelse af din indflydelse er mulig, hvis du er i besiddelse af en positiv og visionær indstilling. Når du tager dine hidtidige præstationer i betragtning, så ved du, at du kan stole på dine bedømmelsesevne og visioner. (Jupiter)

Eftersom Merkur vender tilbage til sin fødselsposition bade hver 10ende og hvert 13ende år, så er også 52 års alderen et Merkur år. For mange mennesker vil det også være det år, hvor Pluto danner en trigon til sin fødselsposition. Plutos aspekter til sig selv er sjældne, og dens effekter er proportionalt set signifikante:

– Når du bliver 52 år, tager du hul på et år, hvor du puster nyt liv i kommunikation og indlæring, og du er meget aktiv i forhold til at pleje dit netværk med andre. (Merkur) Det er også en periode med personlig transformation, hvor du både går i dybden og opstår som genfødt. Det er en tid, hvor begravede emotionelle drifter kommer op til overfladen, og hvor du kan have meget svært ved at begrave dem igen. Disse følelser bringer brændstof til en dybtgående forandring, som fører til, at du genopdager dine seksuelle drifter og din psykiske styrke. En ny autenticitet kan komme ind i dit liv, som er baseret på, at du lever dit liv til fulde. Hvis der er sider ved dit liv, som du er træt af, så er det på tide at slippe af med dem. Hvis der er bånd, som har drænet dig, så er det tid til at ændre dem eller at bryde dem. Der kan muligvis være en magtkamp nu, men det tjener det formål, at det vækker dine overlevelses instinkter og gør dig stærkere. (Pluto) Det er forbundet med en dybt ubevidst drift efter at styrke dit ego, selv om det betyder at flirte med selvdestruktive impulser. (Løven)

53 års alderen er et år hvor mange indflydelser topper. Bortset fra den forsatte Pluto trigon, danner både Neptun og Uranus trigoner til sig selv, mens Saturn danner en sekstil til sin fødselsposition og Jupiter danner en trigon. Men det er de ydre planeter der har den mest dybtgående effekt:

– I løbet af 53 års alderen er du meget sensitive overfor de faktorer, der præger din generation, og der kan komme vidtrækkende forandringer, som bringer mange muligheder, hvis du er villig til at omfavne fremtiden og lade fortiden gå. Du er stadig meget i en transformations periode, som har bragt et helt nyt liv og styrke. (Pluto) På samme tid topper dine visionære evner, og du er i stand til at transcendere din normale livsstruktur og anvende din fantasi og kreativitet. Der er en form for verdens bevidsthed, som gennemtrænger din eksistens, og du er ekstremt sensitiv overfor og motiveret af, andres behov og lidelse. (Neptun) For dig hænger det ganske meget sammen med din tendens til at idealisere menneskehedens evne til at relatere på en positiv måde, og i dine personlige forhold at drømme om et uopnåeligt ideal. (Vægrten) Det er også en periode, der kan bringe rejser til eksotiske lande eller kontakt med eksotiske mennesker. Du er villig til at tage en risiko for at opleve noget nyt, og helst noget der bringer mennesker sammen om en delt vision. Det er en vidunderlig tid at eksperimentere og opfinde på. (Uranus) Det har meget at gøre med alternative visioner, som du har for den menneskelige familie. (Krebsen)

I en alder af 54, er Neptuns og Uranus trigoner stadig virksomme og signifikante. Den progressive Måne vender tilbage til sin fødselsposition for anden gang (den sidste gang var ved 27 år og 4 måneders alderen):

Når du er 54, er du stadig i en periode med dynamisk bevidstheds vækst, som tilskynder dig til at eksperimentere med dit liv på adskillige fronter. Du er åben overfor enhver ændring, som bringer fornyelse og spænding, og det kan føre til internationale rejser og input fra kulturer, som er meget forskellige fra din egen. Det er tid til at omfavne ny teknologi og surfe på bølgen af forandringer i samfundet i stedet for at holde fast i etablerede traditioner. På samme tidspunkt er der en gryende spirituel sensitivitet, og aktiviteter forbundet med natur, musik, religion kan bringe indre berigelse nu. Dertil kommer, at det er et år, hvor du genfødes følelsesmæssigt… dine følelser forbundet med hjem og familie bliver meget aktuelt. Nu er det tid til at konfrontere latente emotionelle emner, som er forbundet med tilknytning og som rækker tilbage til din barndom.

Alt imens Uranus og Neptuns indflydelse begynder at tage af, når 55 års alderen begynder, vil Jupiter danne en tiltagende trigon til sin fødselsposition, lige før den 5. Jupiter runde i 59 års alderen. I løbet af året, vender Måneknuderne tilbage til deres fødselsposition for tredje gang:

– Mange ting falder på plads, når du er 55 år. Hvis du har forberedt fundamentet godt, kan det være en tid med hurtig vækst og ekspansion. Hvis du har lyttet til dine visioner og drømme i løbet af de sidste to år, og tilladt dig selv at lade dig guide af din fantasi og kreativitet, så vil du nu føle de år, der lægger forude, vil være tilfredsstillende og fulde af muligheder. Hvis du har været villig til at følge med tiden
og tage en risiko eller to, så vil fremtiden ikke være truende på nogen måde. Du kan nyde frugterne af øget bevidsthed, og du føler sikkert en stærk forbindelse til menneskeheden, økologi, og naturen. Nu er det tid til at komme ind i overhalingsbanen, mens du nyder frugterne af en tidligere indsats. Ved årets slutning må du også overveje den generelle retning i dit liv. Er du sammen med mennesker som tilfører dit liv mening? Laver du arbejde som er i overensstemmelse med din mission? (Nordlige Måneknude) For dig hænger det sammen med at finde den rigtige balance mellem at gøre dit ego gældende, og ved at være modtagelig overfor kollektivets stemme… det sidstnævnte er det vigtigste i dit tilfælde. (Nordlige Måneknude i Vandbæreren)

I en alder af 56 år, vender Venus tilbage til sin fødsels position omkring fødselsdagen, som vækker temaer omkring parforhold og økonomi. Måneknude runden er stadig meget relevant, og det samme er Jupiter, som danner en aftagende kvadrat og sætter fokus på ekspansion og vurderinger:

– Når du bliver 56, er de emner, der vedrører dit selvværd og din økonomi centrale i forhold til dit kærlighedsliv og din økonomi. Hvid du er heldig i kærlighed, så er der mere held i vente. Hvis du er på udkig efter et forhold, så vil der sandsynligvis komme et, og er du for tiden i et forhold, så er det tid til at konsolidere det og nyde det, ikke mindst ved at kultivere den romantiske kunst. Eftersom dine æstetiske værdier bliver mere vigtige for dig, så har du måske lyst til at bruge flere penge på livets glæder, og det bringer hele din økonomiske situation i fokus. Når dine sanser og dine begær er så stimulerede på denne tid, er det vigtigt at kunne bedømme din økonomiske situation og være opmærksom. Men du har en tendens til at være uimodtagelig overfor andre menneskers råd, eller du lytter mere til dine egne overbevisninger. Pas på med ikke at overvurdere dig selv; søg andre eksperters hjælp. Du er nødt til at være meget forsigtig i forbindelse med jura og loven. Det er vigtigt på dette tidspunkt at tage mål af din livssituation og indføre de nødvendige ændringer i forhold til arbejde og parforhold, så de er i tråd med dine indre overbevisninger om hvad livet handler om.

Der er ingen vigtige planet cyklusser ved 57 års alderen, medmindre Jupiters sidste sekstil før konjunktionen tages i betragtning. Men ikke desto mindre lurer den tredje Saturn runde i horisonten, og med den hele spørgsmålet om den fremtidige livsstruktur:

– Når du er 57 år, bringer de generelle indflydelser konsolidering og ro… en tid hvor du kan nyde frugterne af dit arbejde, specielt i forbindelse med dit sociale liv og dine venskaber. Men der er en gryende fornemmelse for, at de løsninger, der har tjent dig så godt i løbet af halvtredserne, ikke vil vare evigt, og tanker omkring hvordan du gerne vil have, at fremtiden skal forløbe, begynder at tage form. Din største bekymring handler om, hvordan du bibeholder den professionelle succes, som du har opnået over de sidste 5 år, og der er en følelse af at de hårdt opnåede resultater bliver vasket bort af tiden. Under disse omstændigheder er det klogt at udvikle dit indre liv, og dine kreative spirituelle interesser, for de vil altid være med dig, uanset om du har professionel succes eller ej.

– Ved 58 års alderen vender Saturn tilbage til sin fødselsposition for anden gang, og måske den sidste gang. Det er en stor milepæl ved overgangen fra 29 til 30 år, og det er ligeså stor ved afslutningen af halvtredserne. Det har traditionelt set været et tidspunkt for tilbagetrækning og forberedelser til pensionsalderen:

– I løbet af din 58 årige periode, er der en følelse af, at livet har dannet en fuld cirkel. Ambitioner har tjent deres formål, og du kan se tilbage på en serie af præstationer, som har kronet dit professionelle liv. Nu med den visdom, du besidder, indser du, at der er ikke længere er noget formål med at stræbe opad og videre for at tilfredsstille dine ambitioner… hvad vil være pointen? Spørgsmålet er: hvad kan du tage fra din nuværende professionelle status at arbejde videre med og fortsætte med at udvikle? Eller er tiden inde til at trække dig ud af ræset, skrue tempoet ned, og maksimere din livskvalitet i den sidste fase af dit liv? Du kan ikke basere dit liv på rammerne fra fortiden… du kan enten bygge en ny ramme, hvis du har viljen og energien, eller tillade den gamle at gå i opløsning. Du har stadig tid til at definere dine unikke kvaliteter. Der er intet at bevise, men hvis du tillader dig selv at lade dig guide af dit livs højeste mening, kan der stadig være bjerge at bestige i de kommende år.

Jupiter og Saturn har en cyklus, der gentager sig efter 20 år, således at halvtredserne ender med, at de begge vender tilbage til deres fødselspositioner, som markerer et afgørende tidspunkt i livet:

– Når du bliver 59 år, mærker du ved overgangen til tresserne, at dine største præstationer lægger bag dig, mens fremtiden både professionelt, økonomisk og i parforhold allerede er afhængige af de strukturer, du allerede har skabt. Men den samme erkendelse har en beroligende effekt; du er for klog til at kæmpe imod det uundgåelige, og du er fuldt klar over, at de beslutninger du træffer nu kan vare resten af dit liv. Det er en alder, hvori du virkelig kan planlægge, hvordan dit liv skal være fremover, i det du trækker på din erfaring og viden om samfundet, som du er en del af, for at maksimere de fordele, som fremtiden kan bringe og minimere begrænsningerne. Radikal eksperimenteren kan overlades til dem, der følger efter dig, men hvis din økonomi er stærk og dit professionelle fundament er stærkt, så kan du sagtens bygge videre på det, du har opnået.

Hvis barndommen er lige som en kilde, der springer ud fra bjergsiden, og den middel aldrende ligesom den stærke strøm af floden gennem prærien, så viser tresserne og de senere år flodens udmunding, som den flyder ud i havet og blander sig med oceanet. De stærke individuelle træk, der karakteriserer de første stadier, finder nu vej for endeligt at forene sig med det kollektive. Udadtil trækker individet sig tilbage i de senere stadier af livet, og ser sig selv om en del af noget større. Indadtil smiler han måske af tidligere selvcentrering og ambitioner, vel vidende at det ikke batter så meget i det større billede. Det gælder om at omfavne universelle værdier, som aldrig bliver opløst af tidens forløb. I moderne tider vil mange leve så længe, at de oplever endnu en Saturn runde, og de har måske tredive år til at konsolidere eller fordøje deres eksistens. Det er en god mulighed for at forberede sig på den mest spændende overgang af alle – døden og efterdøds tiden.