Month: February 2003

Overgangstider

“Det var ikke en bevægelse, det var en følelse. En følelse, som drev bølge efter bølge af mennesker ud i en stor flod, der pludselig opstod i Londons gader før middag, og som stadig var i bevægelse efter nattens frembrud”.

Sommetider formulerer journalister – her er det Richard Williams fra The Guardian – de astrologiske begivenheder bedre end astrologer. Hvis nogen er i tvivl, er dette den perfekte beskrivelse af en positiv manifestation af den aktuelle Jupiter/Neptun opposition fra Løve til Vandbærer. Jupiter/Neptun aspekter forbinder ofte mennesker, der deler den samme drøm om en bedre verden, og oppositionen forener typisk mange mennesker fra forskellige dele af verden og samfundet. Hvis man går tilbage til den sidste serie af oppositioner for 14 år siden i Stenbuk/Krebs, så var det tidenm, hvor opløsningen af Sovjetunionen blev højaktuel, samtidig med at en million mennesker i de baltiske lande rakte hænderne over grænsen for at markere deres solidaritet overfor besættelsesmagten. Oppositionen nåede til sit euforiske klimaks, da Berlin-muren blev fjernet i november 1989 af tyskerne, der rev den ned med de bare hænder. Øst og Vest blev forenet i en flod af følelser, som sendt et sus gennem hele verden.

Verden i bevægelse

Se horoskop for fredsmarch i London

Demonstrationen i London begyndte ved middagstid med Tvillingeascendant og Merkur i 9.hus i konjunktion med Neptun i Vandbæreren, hvilket må siges at være passende for en fredsmarch. Fredens fjende er krig, og det kunne ikke skildres mere tydeligt end gennem Mars/Pluto oppositionen som det onde og truende krigsmaskineri. Denne dag fandt fredsdemonstrationer sted overalt i verden fra Bagdad til Washington i de største demonstrationer siden Vietnam krigen. Den stærke tilkendegivelse af ønsket om fred i England blev rettet imod regeringen og dens tidligere nok så idealiserede leder Tony Blair. Hans Sol befinder sig 15 grader Tyr kvadrat Månen 11 Vandbærer, og han går nu en tid i møde, hvor hans magt og popularitet vil blive truet, idet Neptun aktiverer hans kvadrat. Som han udtrykker det: “Jeg beder demonstranterne om at forstå, at jeg ikke ønsker at opsøge upopularitet. Men til tider er det prisen for lederskab. Og prisen for overbevisninger”. Blair kunne have brug for at vide, at hans Sol 15. Tyr i 12.hus kvadrat Pluto påvirker hans overbevisninger hen imod det selvdestruktive.

Desillusion og sorg

Jupiter/Neptun i Løve/Vandbærer kanaliserer folkets desillusionerede opfattelse af prestige og magt. Den første opposition fandt rent faktisk sted den 11. september 2002 – på årsdagen af ødelæggelsen af World Trade Center. Hvad der siden er hændt er, at George Bush har forspildt den enorme sympati for Amerika, som alle lande i verden følte meget dybt for blot et år siden. Sympatien er blevet udskiftet med en voldsom afsky overfor det, andre lande opfatter som kynisk manipulation og grov magtudøvelse… USA’s forsøg på at vende verdensopinionen til deres fordel med udgangspunkt i en magtsyg og olie-begærlig amerikansk elite. Den oprigtige årsag til Amerikas krigeriske indstilling overfor Irak kan være svær at regne ud – i det mindste for ikke-amerikanere. Enhver ved, at argumentationen for krig imod Irak spiller fallit. Efter 10 år med sanktioner kan landet ikke længere udgøre en trussel imod nogen, selv ikke overfor dets naboer, som alle er imod krig. Der er mange andre lande med masseødelæggelsesvåben. Dertil kommer, at andre lande som f.eks. Israel også ignorerer FN resolutionerne. Nordkorea, der har både atomvåben og teknologi til at rette dem imod USA’s kyst, er sandsynligvis en langt større trussel, og har samtidig fastslået med en pinlig timing tomheden i USA’s argumenter overfor Irak. (Og har ved samme lejlighed slået fast, at hvis du udvikler atomvåben, kan du samtidig ophæve USA’s trusler).

Nordkorea

Den Nordkoreanske atomtrussel vil være et emne i Kim Jong II’s udenrigspolitik, så længe han styrer landet. Som Vandbærer med Solen på 26 grader i eksakt kvadrat til hans radix Uranus 26 Tyr, har han atomar magt på sin dagsorden. Samtidig er hans radix Uranus i konjunktion med Saturn og Mars i Tyr, hvilket sandsynliggør, at han vil fremstå fuldstændig urokkelig i en presset situation. Det er en meget ubehagelig udvikling for Amerikas regering. Ligesom det var det i 1993, da transit Pluto i Skorpionen aktiverede Kims Sol/Uranus kvadrat. Det var i løbet af det år, at USA opdagede hvor tæt Nord Korea var på at fremstille atombomben, og efterfølgende gik ind i forhandlinger omkring ophævelse af sanktioner, der havde været i kraft siden 1953. Transit Uranus aktiverer nu Kim Jongs IIs Sol, hvilket indikerer, at det er eksplosive tider på den koreanske halvø. Snart vil Uranus bevæge sig henover hans Måne i Fiskene og varsle uro i landet. Ved Nordkoreas uafhængighed fra Sovjetunionen omkring den 10. september 1948, fik landets horoskopet Solen på 17 grader Jomfru. I øjeblikket er transit Pluto i kvadrat til Nordkoreas Sol og i konjunktion med Jupiter (20 Skytte). Det er noget, der tyder på, at tiderne heller ikke er fordelagtigt for Kim Jong II, da Pluto i konjunktion med et lands Sol kan medføre, at dets leder bliver skiftet ud. Dog har Kim Jong II overlevet tre Uranus konjunktioner til hans Sol i 2002, og har haft succes med at ryste fundamentet i nabolandene Japan og Sydkorea.

USA’s trauma

Hvis vi ser bort fra den eksisterende amerikanske angst i forhold til Nordkorea, er det meget sandsynligt, at USA’s ønske om at neutralisere Irak er et ægte ønske om at sætte et eksempel overfor lande, der tænker på at true USA i fremtiden. De, som ikke er amerikanere, kan umuligt forestille sig traumet i forbindelse med 11. september, som var tæt på at lamme Amerika fuldstændigt. Da Bush har sin Sol 13 Krebs på samme grad som USA’s Sol, har han taget denne trussel meget personligt. (Vi ved alle i hvilken retning passagerflyet, da faldt ned i Pennsylvania, var på vej imod). En anden Krebs – Donald Rumsfeld – har Sol/Pluto konjunktion kvadrat Uranus, og hans indre terror har fundet i denne tid de perfekte ydre fjender at projicere på. For et Krebse-land som Amerika har forsvar og beskyttelse af indbyggerne høj prioritet, mens en permanent følelse af sårbarhed bliver pustet op til uanede højder af en ekstrem nyheds- og medieindustri, som forlængst har opdaget salgsværdien af angstfremkaldende journalistik.

Uventet modstand

Uanset argumenterne, har Bush regeringen slet ikke formået at overbevise nogen, bortset fra dele af sin egen befolkning, om nødvendigheden af at fjerne Saddam Hussein. I en tidligere artikel i september 2002, da jeg forudsagde krig mellem februar og maj 2003 (se notat 1), nævnte jeg, at Saturn går direkte på USA’s Mars den 22. februar 2003, hvilket bebuder tiden, hvor deres militære forberedelser er klar. Hvad jeg ikke tog med i mine overvejelser dengang, var den enorme modstand som USA mødte fra hele verden og specielt fra Tyskland, Frankrig, Rusland, og Kina. Da transit Saturn i øjeblikket befinder sig i USA’s 7. hus, repræsenterer det de politiske stemmer fra omverdenen, som ligger en dæmper på bulldozer-effekten af transit Pluto i USA’s 1. hus, som Mars slutter sig til i de to sidste uger af februar. FN har sin Måne også på 22 grader Tvilling, netop hvor USA har sin Mars. Saturn i Tvillingerne viser derfor både modstanden overfor USA og presset på de øvrige nationer i FN.

Næstekærlighedens ånd

Her i Februar 2003 er spillet ikke helt slut; de endelige konsekvenser kommer, når den sidste Jupiter/Neptun opposition bliver eksakt den 3. juni på 13.06 Løve/Vandbærer, mindre end 24 timer før Saturn bevæger sig ind i Krebsen. Dertil kommer, at en endnu større fokus på de Neptunske temaer og idealer vil opstå på grund af Uranus’ indtræden i Fiskene den 11. marts. Med de to mastodonter Saturn og Uranus’ overgang fra luft til vand er det usandsynligt, at vi ikke vil tillade os at fascineres af højteknologiske billeder fra en højteknologisk krig, som kun viser ødelagte bygninger og fly, der letter og lander. Disse billeder skjuler, hvad der virkelig sker – mennesker, der sprænges i luften, og børn, der bliver forældreløse. Ingen vil lade sig narre af en ny Hollywood-krig i 2003. Deres empati vil række ud efter de lidende mennesker. Det er på grund af disse stigende følelser, at vi har set de største demonstrationer nogensinde her i februar 2003. Uranus i Fiskene fremkalder nogle interessante metaforer, og én mulighed er, at Bush “skyder sig selv i foden”. Et andet billede kunne være oliekilder, der eksploderer. Men det essentielle budskab er, at en 7-årig periode skaber øget opmærksomhed omkring menneskelig lidelse.

Columbia

Se horoskop for Columbias forlis

Samtidigt med at USA skal forholde sig til en massiv verdensprotest imod krig, må de også håndtere traumaet som følge af den nedstyrtede rumfærge Columbia. “Columbia” har rødder i det franske ord “colombe”, som betyder “due”, og symboliserer fred. Som et varsel for landet må det siges at skildre et klart budskab. Tabet af besætningen har også haft stor effekt på Israel, som fulgte deres første astronaut Ilan Ramons færd med stor spænding. Han var en Israelsk pilot, som tog del i bombningen og destruktionen af den første Irakiske atom reaktor i begyndelsen af 1980erne. Rumfærgen styrtede ned over Bushs hjemstat Texas, men delene spredte sig over hele staten, også i Palestine . Altså Palestine, Texas. Denne ulykke fandt sted næsten præcist, da nymånen gik i konjunktion med Neptun/Jupiter oppositionen. Stor sorg er en anden facet af Jupiter/Neptun. På tidspunktet for rumfærgens forlis var Uranus i konjunktion med ascendanten og i konjunktion med USA’s Måne. Samtidig med at Saturn befandt sig stationær på USA’s Mars.

Når Saturn bevæger sig ind i Krebs, er det sandsynligvis ikke gunstigt for Amerika, og i resten af 2003 kan amerikanerne se frem til en lang tid, hvor Saturn går i konjunktion med deres Venus/Jupiter konjunktion fra 3-5 Krebs. Det kunne indikere økonomisk depression. Hvis man går tilbage til den sidste Saturn transit konjunktion Venus/Jupiter, så var demonstrationerne imod Vietnamkrigen højaktuelle, og Nixon kæmpede desperat i de to sidste år af sit præsidentembede. Det var ikke en tid, hvor den amerikanske regering var populær, hverken indenfor dets grænser eller udenfor. Det sandsynlige scenario er, at Bush og hans oliebegærlige venner vil angribe Irak, og at de vil vinde ret hurtigt. Men da de samtidigt er ansvarlige for gendannelsen af demokratiet, er Irak måske en større mundfuld, end de kan håndtere. Den bedste måde at klare transit Saturn konjunktion Venus/Jupiter er en begrænsning af ekspansionen og en konsolidering af økonomien. Det kan være ret svært at opnå, hvis Bush skyder sig selv i foden. Sandsynligheden er, at han vil halte i resten af sin præsidentembede.