Europa lå i ruiner. Flygtninge var spredt overalt. Tyske byer blev reduceret til murbrokker og støv, og Tyskland selv blev opdelt i zoner kontrolleret af England, USA, Frankrig, og Sovjetunionen. I kølvandet på 2. Verdenskrig havde Sovjetunionen overtaget hele Østeuropa. Som Winston Churchill kommenterede:

“Fra Stettin i Østersøen til Trieste i Adriaterhavet har et jerntæppe sænket sig over kontinentet.” Dette repræsenterede en stor succes for Sovjetunionen, til stor foruroligelse for de vestlige magter.

Vestlige nationer frygtede efter krigen, at den største trussel mod freden var sovjetiske kommunisme, og deres svar var dannelsen af den Nordatlantiske Traktat den 4. april 1949, senere formaliseret som NATO den 24. august 1949. Begge horoskoper er sigende, men april 4. horoskopet fanger virkelig essensen af, hvad denne militære organisation handler om.

NATO-horoscope

Nordatlantisk traktat. 4. april 1949. 16.52. Washington DC.

 

En multinational militær styrke
Ascendanthersker Merkur er i konjunktion med Mars, som er sammen med Venus og Solen i et stort stellium i Vædderens tegn. Den Nordlige Måneknude er også i Vædder, og der har været en formørkelse blot et par dage før præcis på Mars, så hele horoskopet er ekstraordinært militært. Måneknudeaksen fra Vægt til Vædder afspejler det gamle romerske ordsprog: “Lad den, der ønsker fred, forberede sig på krig”, og 8. hus placeringen understreger en villighed til at bruge ressourcer til dette dødbringende formål. NATO er en gensidig forsvarsalliance, hvor Artikel 5 garanterer, at NATO vil gribe ind, hvis nogen af medlemslandene bliver angrebet, hvilket er noget Ruslands naboer er meget glade for.

En anden slående indflydelse i horoskopet er den tætte konjunktion mellem Månen og Uranus i Tvilling på MC, som nøjagtigt aspekterer Måneknuderne. Der er en mangfoldighed af fortolkninger af dette, ikke mindst at se det som en signatur for 31 forskellige lande med en kakofoni af sprog, (hvor engelsk og fransk er de officielle).

Opløsningen af grænser
Jupiter, Saturn og Uranus er alle tæt på tegnspidser, og ved progression har de alle ændret tegn i de sidste 74 år. Ydermere er Jupiter spidsplaneten i et ”Gudsfinger” mønster (kvinkunx både Saturn og Uranus), der vandrer ved progression ind i Vandbærerens tegn og tilbage til Stenbuk over en periode på 100 år. Det repræsenterer formentlig de nationale grænsers ændrede karakter i denne periode, og NATO’s evne til at opsuge nye uafhængige nationer, ikke mindst de østeuropæiske nationer efter Sovjetunionens opløsning. Et kig på Europakortet viser, hvordan NATO siden 1991 har indlemmet alle de lande, der grænser op til Rusland bortset fra Hviderusland. Det er ikke svært at se på kortet, hvorfor Rusland bliver nervøs over enhver snak om Ukraines optagelse i NATO, og da Ukraine har været invaderet siden 2014, er det ikke svært at se, hvorfor Ukraine selv desperat ønsker at blive medlem.

NATO-mapKort over NATO-lande

I 2023 har transit Pluto været i konjunktion med NATO’s Jupiter i Stenbuk, der som medhersker i det 7. hus vækker opfattelsen af en mægtig og uransagelig fjende, der truer med at underminere den regelbaserede internationale orden. Denne transit har ført til en transformation og udvidelse af NATO.

Solen i NATOs horoskop er på 14 Vædder i nøjagtig trigon til Pluto, hvilket vidner om modstandskraften og rå magten i denne militære organisation. Dette er en signatur på uovervindelighed. Oppositionen til Neptun kan underminere dens evne til at vise lederskab eller underminere viljen til at handle, når fred er en mulighed. Men måske viser dette også, at i efterkrigstidens klima havde eftergivenhed (Sydlig Måneknude og Neptun i Vægt) fået et dårligt ry og ikke længere var en realistisk mulighed.

Opløsningen af Putin-regimet
NATO er i det mindste ikke tilbøjelig til at være eftergivende overfor Putin, der slemt fejlberegnet situationen med sin invasion af Ukraine. Dette tjente til at alarmere Sverige, som opgav en 200-årig neutralitetspolitik, og Finland, som med sin 1.340 km grænse til Rusland ikke længere føler sig trygt. Begge lande har nu valgt beskyttelse under NATO-paraplyen. Som følge af invasionen er NATO stærkere end nogensinde, og Rusland er isoleret, bortset fra alliancer med Hviderusland, Nordkorea, Syrien og Iran, samt en vis støtte fra Kina og Indien. Denne blok repræsenterer klart autokratier, mens NATO repræsenterer demokratier. En flodbølge af højtuddannede russere er flygtet ud af landet siden invasionen, herunder 100.000 IT-specialister, hvilket kommer til at sætte Rusland flere årtier tilbage.

Invasionen af Ukraine er en katastrofe for Putin-regimet og betyder dets tilbagegang og ruin i løbet af de næste tre år. Det har skabt verdensomspændende kaos, politisk, økonomisk og materielt. Putin har Mars på 26 Skytten, Ukraine har Mars 25 Jomfruen, Zelenskyy har Jupiter 27 Skytten og NATO har Descendanten på 25 Fiskene, så det er klart, at den nuværende transit af Neptun gennem Fiskenes tegn har haft en kraftig og kaotisk effekt på disse bevægelige tegnplaceringer. Transit Saturn vil passere disse planeter tre gange i 2025, hvilket kommer til at forværre lidelsen, og det er kun under Saturn-Neptun konjunktionerne i Vædderen fra 2025-2026, at dette vil komme til en ende, når Rusland rekonstituerer sig selv.

Aktuelle tendenser for NATO
Den nuværende frygt for, at et andet Donald Trump-præsidentskab truer NATO’s sammenhængskraft, er næsten helt sikkert fremkaldt af Neptuns transit over NATOs Descendant, og den samtidige kvadrat til NATOs MC-Måne konjunktion. Det er også ret sandsynligt, at denne transit repræsenterer de delikate forhandlinger om Sveriges tiltrædelse, som Tyrkiet protesterede imod. Ved præsident indsættelsen in januar 2025 vil denne frygt for opløsning være aftaget, efterhånden som Neptun rejser videre.

Fra januar til maj 2024 vil NATO afholde sine største militærøvelser i Europa siden Den Kolde Krig, en øvelser der omfatter 90.000 soldater. Hvis progressionerne i NATO-horoskopet fra 4. april føres frem til denne periode, kan det ses, at den progressive Sol er på 27 Tvilling, som er præcis på radix Uranus. Dette afspejler den enorme logistiske operation, alarmberedskabet, og eskaleringen af krigen gennem overførsel af kampfly og langdistancemissiler. I skrivende stund (1. marts 2024) har Månen lige forladt Fiskenes tegn og er gået ind i Vædderen, så NATO indtager en mindre passiv og mere aggressiv holdning. Den progressive Sol vil komme på progressiv Uranus i 2027, så det er ret sandsynligt, at hele situationen vil være ustabil i et par år endnu.

Militære succeser
NATO’s succes som militær blok kan måles ved, at dens magt sjældent bliver brugt. Første gang, den nogensinde blev mobiliseret, var 43 år efter dens skabelse, og dette var for at gennemtvinge en flådeblokade og en flyveforbudszone over Bosnien. Denne proces startede i 1992, da NATO’s Ascendant kom i kvadrat til Jupiter og sekstil Saturn, og derefter bevægede sig ind i Skorpionens tegn, hvorefter NATO antog en meget mere muskuløs tilgang. På dette tidspunkt kom progressiv Mars i kvadrat til Pluto. NATO’s engagement i det tidligere Jugoslavien endte med en bombekampagne af Serbien i 1999 for at beskytte det nydannede Kosovo. På dette tidspunkt var progressiv MC trigon Mars i Vædderen, hvilket resulterede i fred, omend spinkel, i regionen.

Det næste store NATO-engagement fandt sted efter 9/11 med invasionen af Afghanistan, som involverede tropper fra alle NATO-lande – den første gang, artikel 5 er blevet påberåbt. Interessant nok fandt dette sted ved en progressiv nymåne i opposition til progressive Chiron på et bueminut, hvilket formentlig bekræfter konceptet med Chiron, der symboliserer et dybt sår. På dette tidspunkt var NATO’s MC progressiv sekstil Neptun, for straks efter at komme på Pluto og trigon Solen i 2002. (Og på samme tid var transit Pluto trigon radix Pluto og Solen). Det afspejlede NATO’s utrolige magt og logistiske evne, som besejrede Afghanistan og afviklede Talebans styr i løbet af få måneder. Dette var teknisk set starten på “War on Terror”.

I øjeblikket (marts 2024) er den progressive Sol som sagt på 27 Tvilling konjunktion radix Uranus, og den vil gå videre til en sekstil til Saturn og på progressiv Uranus i løbet af de næste tre år. Dette viser tydeligt en periode med høj alarmberedskab. Putin har gentagne gange truet med nuklear gengældelse – trusler, der ser ud til at have haft ringe effekt på NATO. Sekstilen til Saturn vil føre til stabilitet og en regelbaseret international orden. Det sandsynlige resultat er i sidste ende opløsningen af det nuværende russiske regime og på lang sigt integrationen af Ukraine i EU, og under NATO’s beskyttelse.

De Forenede Nationer
Hvad NATO er for militære muskler, er FN for fred. De er modsætninger, tydeligt angivet af skulpturen uden for FN-hovedkvarteret i New York, som viser en pistol med sin løb bundet i en knude. Dette er et udtryk for Mars og Saturn, i henholdsvis fald og eksil, i tæt konjunktion i Krebsens tegn. Krig er anathema for FN, og det er værd at bemærke, at Ruslands februar 2022 invasion af Ukraine fandt sted med transit Venus, Mars og Pluto i opposition til denne Mars-Saturn konjunktion.

NATO-UN_imageNato skulptur (venstre) og FN skulptur (til højre)

Formet i 1945, umiddelbart efter afslutningen af Anden Verdenskrig, repræsenterer FN-horoskopet verdens ønske om at undgå ødelæggelsen fra to verdenskrige, der fandt sted inden for 30 år. FN-charteret blev forhandlet på en måneformørkelse i kvadrat til Neptun den 25. juni 1945, og det trådte i kraft den 24. oktober, hvilket er horoskopet, der er undersøgt nedenfor. Timingen var perfekt, med den tættest tænkelige Venus-Neptun konjunktion, der begge er i en konjunktion med en nøjagtig Jupiter-Chiron konjunktion – alt sammen i Vægtens tegn og det 6. hus. Folk karakteriserer De Forenede Nationer som svage og ineffektive, men i en vis forstand skal det være det. Dette horoskop bekræfter drømmen om fred. FN sender soldaterne med deres blåhjelme, hvis eneste dagsorden er at hjælpe til i problemområder, og som, når de er på fredsbevarende missioner, kun kan beskytte sig selv, hvis de bliver angrebet.

United Nations horoscope

De Forenede Nationer. 24. oktober 1945. 16.45 Washington, DC.

FN har en Vædder Ascendant med Mars i fald i Krebsen, og dette indikerer de begrænsninger, den skal operere inden for. Mars-Saturn konjunktionen repræsenterer sandsynligvis de fem permanente medlemmer (sværvægterne) af sikkerhedsrådet – USA, Storbritannien, Rusland, Frankrig og Kina – som kan nedlægge veto mod enhver beslutning, der får dem til at føle sig utilpas. Konjunktionen synes dog i høj grad at afspejle Stalins Sovjetunionen fra dengang. Ligesom med NATO-horoskopet, er Månen på Uranus i Tvillingerne, denne gang i konjunktion med 3. husspidsen. Så alle verdens nationer taler og taler, men resultaterne har en tendens til at være ineffektive. Det er klart, at det ikke er ideelt, at Ascendant-herskeren mangler værdighed; de fem permanente medlemmer manipulerer organisationen til deres egen fordel og ignorerer reelt de andre lande, når det passer deres interesser.

FN skred til handling i 1950, da det bemyndigede en amerikansk-ledet koalition til at bekæmpe den nordkoreanske invasion af syden. På dette tidspunkt var Venus progressiv kommet på Chiron (og derefter Jupiter). Det er ofte mislykkedes for FN at mægle i konflikter, såsom Vietnam, Kashmir, Mellemøsten og, mest katastrofalt, i Rwanda. På den anden side har FN haft mere succes i fredsbevarende roller, ligestilling, udvikling og menneskerettigheder.

Et verdens horoskop
Med afslutningen af den kolonialistiske periode blev den oprindelige gruppe på 51 medlemslande udvidet, og i skrivende stund er der nu 193 medlemmer, som omfatter stort set alle verdens suveræne stater. Som sådan er horoskopet for FN næsten som et horoskop for verden, og faktisk afspejles store verdensbegivenheder i dets horoskop. På tidspunktet for perestrojka var der en nymåne på 12 grader Skytte i opposition til progressiv Uranus på 15. Tvillingerne, og det varslede opløsningen af den sovjetiske kontrol over Østeuropa, og i sidste ende selve Sovjetunionen, hvilket skete fem år senere, da Solen progressiv var i nøjagtig opposition til radix Uranus, som nu var i konjunktion med FN’s progressive Ascendant.

Der er andre eksempler på, at FN-horoskopet nøjagtigt afspejler vigtige verdensbegivenheder. Da tvillingetårnene blev fældet af passagerfly, var progressiv Venus på 17.03 Skytten i præcis opposition til Uranus på. 17.02 Tvillingerne! (Også progressiv Mars retrograd var på 1 grad Løve kvadrat Solen på 1 Skorpion og progressiv Månen var kvadrat Neptun inden for 5 bueminutter.)

Hvis bevægelsen af FN-horoskopets Ascendant til Uranus kunne forudsige, hvad Putin kaldte “den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede” (Sovjet-Ruslands sammenbrud), så må spørgsmålet opstå om, hvad der vil ske, når Ascendanten kommer på Mars og Saturn. Mærkeligt nok gik Ascendant-herskeren Mars retrograd via progression på 3 grader Løven i 1989 – endnu en indikation på et vendepunkt for verdensmagterne, som Berlinmurens fald repræsenterede. Da Mars retrograderer tilbage til Krebsens tegn (2008), kommer den igen på Saturn i 2023 – og det er naturligvis en signatur for invasionen af Ukraine og ødelæggelsen af dets byer og infrastruktur af Putins krigsmaskine. (Og selvfølgelig Hamas-massakren i Israel og efterfølgende ødelæggelse i Gaza).

I løbet af de næste 4 år går progressiv Solen frem på Saturn (2024), radix OG progressiv Mars (2027) og derefter Saturn (2028). Den progressive Ascendant kommer på radix og progressiv Mars og Saturn fra 2029 til 2031.

Denne utroligt kraftfulde aktivering af Mars og Saturn indikerer vold og ødelæggelse, og den vold ser ud til at være det, vi er vidne til i Ukraine. Det kan være et subjektivt vestligt synspunkt, men dette kan være en yderligere bekræftelse af store ændringer i Rusland, som en konsekvens af det mord og kaos udløst af Vladimir Putin. Han har skabt et morderisk og undertrykkende regime, dræbt og fængslet modstandere i sit eget land, sendt hundredtusindvis af russiske mænd til alt for tidlig død og bombet civile mål i et forsøg på at eliminere eksistensen af et naboland.

Mars og Saturn i Krebsen – ja, de efterladte mødre og enker og døtre vil helt sikkert rejse sig til sidst.

Adrian Ross Duncan. den 5. marts 2024