Mens jeg sidder ned for at skrive denne artikel om den frygtede og morderiske Washington snigskytte – den 24. oktober 2002 – er to mistænkte lige blevet anholdt i sagen. Ifølge CNN kilder er de to identificeret som Golfkrigs veteran John Allen Muhammad 42 år og hans 17-årige stedsøn John Lee Malvo, der er Jamaicansk statsborger. Jeg skulle lige til at forudsige, hvem der kunne stå bag ved disse frygtelige mord, men blev overhalet af medierne i opløbet og derved sparet for at tolke forkert…

Horoskopet som detektiv

03_attack

Første mord: October 2, 6.04pm 
Wheaton, MD 39N2 77W03 AS 22.16 PI

Selvom der endnu ikke er nogen bekræftelse på, at de arresterede mænd er ansvarlige for mordene, så tror jeg, at det er meget sandsynligt. Når man betragter horoskopet for det første mord, der forbindes med snigskytten, så kan man se at det fortæller en fantastisk historie, og det understreger hvor anvendelig astrologien kan være i en sådan sag. Da alle tretten mord er er timet til minuttet, er det muligt at opstille ganske præcise horoskoper. Det første offer som døde af snigskyttens skud, var James Martin 55, en hvid mand som blev skudt ned på en parkeringsplads i Wheaton, Montgomery, og horoskopet for den tragiske hændelse kan tolkes som en mulig personlighedsprofil af morderen. Det første der slog mig i forbindelse med dette horoskop var, at der sandsynligvis var to mennesker involveret. Man kan tolke et øjeblikshoroskop på mange måder, men alligevel syntes jeg, at det her taler for sig selv – det er ikke nødvendigt at gøre mange overvejelser over hvem, der repræsenterer morderen. Da Mars på 21.50 Jomfru befinder sig præcis på Descendanten, tegner det et klart billede af en erfaren præcisionsskytte, der kombinerer Jomfruens planlægningsstrategier med det morderiske aspektmønstre Mars kvadrat Saturn.

Et morderisk aspekt

Mars/Saturn aspekter er ofte aktuelle i forbindelse med mord – langt mere end med Mars i aspekt til de ydere planeter såsom Neptun, Uranus og Pluto, hvor de sidstnævnte aspekter snarere repræsenterer voldsomme kræfter i den kollektive sfære. For eksempel var Mars 5 grader Skorpion involveret i opposition til Saturn 5 grader Tyr ved massakren på Columbine skolen, hvor 15 mennesker blev dræbt den 21. april 1999 (Hitlers fødselsdag). Den 26. april 2002 blev 18 studerende skudt i Erfurt Tyskland af en udvist studerende. På det tidspunkt var Mars 8 grader Tvilling i konjunktion med Saturn.

Merkur som spejder

Hvad der er interessant i forbindelse med Washington snigskytten, er Merkurs bemærkelsesværdige rolle. Den korte afstand mellem snigskytten Mars og hen til Merkur er for mig et tydeligt tegn på, at to personer arbejdede sammen. Professionelle snigskytter arbejder ofte med en observatør, og fra et praktisk synspunkt fungerer det optimalt, når en anden person holder udkig, mens snigskytten koncentrerer sig om sit våben. Merkur er observatøren og styrer Mars, fordi den kender territoriet, mens Mars kender sit våben. Så hvad kendetegner egentlig forholdet mellem Merkur og Mars? Faktisk er Merkur kun lige netop trådt ind i Jomfruen, fordi den gik retrograd og befinder sig på 29 grader Jomfru i kvadrat til Saturn 29 grader Tvilling i en periode på 9 dage. På den ene side henviser Mars/Saturn til en meget frustreret person og på den anden siden skildrer den en meget tålmodig og omhyggelig type. Hvis det viser sig at John Allen Muhammad og hans ledsager er skyldige, så vil Malvo være Merkur. Hvorfor? For det første er han ung… 17 år, og har sandsynligvis lige forladt skolen. [De seneste nyheder mens jeg sidder og skriver viser, at snigskyttens riffel er fundet i deres bil, så deres skyld bliver nu mere presserende]. Merkur/Saturn aspektet viser en meget frustreret studerende. Dertil kommer, at han er fra Jamaica og bevæger sig over tegngrænsen mellem Jomfru og Vægt, hvilket tegner et tydeligt billede af én, der lige er ankommet fra et andet land. Det er mest nærliggende at Muhammad er Mars, da han er veteran fra Golfkrigen. Merkur i Jomfruen er sandsynligvis en lærling af Mars og jeg ville ikke være overrasket, hvis den unge Malvo selv udført nogle af mordene.

Forholdet mellem Mars og Merkur

Mens Merkur dvælede ved 29 Jomfru, bevægede Mars sig op for til sidst at gå i kvadrat til Saturn. Interessant nok mødtes Merkur og Mars ikke, men de gik begge i kvadrat til Saturn, hvilket er et klassisk eksempel på “samling af lys” (Collection of Light). Eller sagt på en anden måde: så er Saturn bindeleddet mellem Merkur og Mars. Retrograde Merkur bliver indprintet af Saturn, og senere kommer Mars forbi og samler beskeden op fra Saturn. Det kan betyde flere ting, men det er sandsynligt, at både Merkur og Mars – Malvo og Muhammad – relaterer til en tredje instans. Da det er en kvadrat, der skaber forbindelsen, så er det sandsynligvis hadet til autoriteter, der forener dem, hvis der ikke også er en tredje person.

Al Qaeda

Tidligere var der en del spekulation om hvorvidt Al Qaeda var involveret, og personligt følte jeg, at det var tilfældet. En mulig teori jeg tog op til overvejelse var, at Mars var snigskytten, som for nylig var blevet integreret i samfundet. Merkur spillede rollen som organisator, som dispositor over både Mars, Merkur og Saturn i kraft af dens herskerskab over Tvilling og Jomfru. Jeg så retrograde Merkur i Jomfruen som budbringeren, der leverer instruktioner til Mars på et opsamlingpunkt, uden at de faktisk mødtes. En mulig grund til at overveje al Qaeda var, at Merkur havde nået 13 grader Vægt, lige før den gik retrograd. Den 11. september 2001 befandt Merkur sig netop 14 grader Vægt, så det kunne henvise til en mulig forbindelse mellem angrebet på The World Trade Center og Washington snigskytten. Der eksisterer også andre overvejelsespunkter. På tidspunktet for det første mord som snigskytten begik, befandt Månen sig på 19 grader Løve. Hvilket er positionen for den berømte “Nostradamus” formørkelse i 1999, og ved angrebet på WTC var Venus netop på formørkelsespunktet 19 Løve. Samtidig var Merkur i trigon til Saturn i 9. hus ved WTC angrebet – ligesom det var kvadrat Saturn ved det først snigskyttermord – og jeg har altid forbundet Saturn med denne strategiske hjerne i udlandet. Merkurs retrograde cyklus er så kompleks. På tidspunktet for angrebet på WTC, var Merkur 14.17 Vægt og bevægede sig op til 29.41 Vægt, før den gik retrograd. Så vendte den tilbage for at gå direkte på den selv samme grad 14.12 Vægt. (Dette er graden, hvor USA’s Saturn i 10. hus, der repræsenterer Kongressen, befinder sig,.) Da Bush blev valgt ind kun 10 måneder før, er det bemærkelsesværdigt at Merkur var stationær direkte på netop 29.56 Vægt. Ved snigskytte mordet berører Merkur næsten Merkur positionen ved WTC angrebet for derefter at gå direkte 29 Jomfru, og om et år gentager cyklusen sig i baglæns forlængelse af sløjfen. Det er usandsynligt, at Muhammad er al Qaeda agent – det er vigtigt at huske, at Saturn mere repræsenterer en personlig affære snarere end en kollektiv. Men det er iøjnefaldende, at Muhammad konverterede til Islam 17 år tidligere og skiftede rent faktisk sit navn til Muhammad for blot et år siden. Jeg er helt sikker på, at han var i stand til at gennemføre mordene på en meget koldblodig måde, fordi han identificerer sig med undertrykte Muslimer, og på den måde handlede udfra en indre retfærdiggørelse.

USA’s horoskop

Det er værd at ligge mærke til de stærke forbindelser mellem horoskopet for snigskyttemordet og USA’s horoskop (Sibley). Romanticeringen af våbenbrug i den amerikanske cowboy myte bliver gennem Hollywood et symbol på Mars/Neptun kvadraten i USA’s horoskop. Sigende er det også, at Descendanten ved snigskyttemordet er 22 grader Jomfru, præcis i konjunktion med USA’s Neptun. Endvidere fandt angrebet sted lige netop, da Mars nåede dette punkt i en præcis kvadrat til USA’s Mars 21.23 Tvilling. Alle snigskytte mordene fandt sted med Saturn stationær retrograd på vej tilbage til Mars. Saturn er retrograd indtil 22. februar 2003, og går direkte 22.08 Tvilling, præcis på USA’s Mars og i kvadrat til USA’s Neptun.

Våbenkontrol

Det lader til, at visse ting bør tages op til revision med hensyn til amerikaners omgang med våben. En Saturn konjunktion på Mars kan være meget nyttig, når det drejer sig om våbenkontrol – en sådan begivenhed kommer kun forbi hvert 30 år. Da der er 200 millioner skydevåben i omløb i USA, ser det ud som om at en lovgivning, der havde til formål at begrænse tilgangen til våben, kunne ligge inden for rækkevidde. I øjeblikket kan enhver person over 18 købe et våben, og individets “rettigheder” ved våbenmarkeder medfører, at man ikke foretager nogen rutinecheck ved våbensalg. Over 10.000 mennesker myrdes hvert år i USA, ( Note 1. ) men det faktiske tal bliver meget større, når man medregner de mange mennesker, der hvert år dør på egne hånd med deres egne eller partnerens våben. Man skulle tro at sagen var åbenlys, men rent faktisk er den seneste lovgivning på området Brady Loven, der blev opkaldt efter Ronald Reagans pressesekretær, som blev krøbling i et mislykket attentat forsøg imod Reagan i 1981. Det tog syv år at føre lovgivningen ud i praksis, idet den skulle diskuteres i kongressen, og alt hvad den i sidste ende medførte var at checke kunders baggrund ved køb hos de officielle forhandlere (med ikke på våbenmarkeder).

NRA

Det er den nationale riffel sammenslutnings (NRA) højeste mål at bekæmpe alle former for våben begrænsning. ( Note 2 ). Foreningen blev dannet i november 1871 for at forbedre unge menneskes skydeevner, og horoskopet for kl.12.00 denne dag er et studie i sig selv.

03_nra

NRA 17.11.1871 12.00 (Solar)
Philadelphia 39N57 75W10

NRAs slogan er at “Retten til at bære våben skal ikke krænkes”, hvilket tydeligvis afspejles af Jupiter/Uranus konjunktionen – individets frihed. Læg mærke til den meget stærke Mars/Saturn konjunktion i Stenbukken (kvadrat Venus), og Solen i Skorpionen opposition Pluto, som også er halvkvadrat- og seisquikvdrat til Mars/Saturn… hvilket utvivlsomt må siges at være en meget morderisk kombination. Det er ikke vanskeligt at få øje på, hvorfor NRA er så stærkt integreret i den amerikanske psyke. Den Nordlige Måneknude på 22 grader Tvilling befinder sig lige på USA’s Mars og i kvadrat til Neptun. Som en afsluttende bemærkning til dette horoskop er det interessant at bemærke, at Venus tilsyneladende ser ganske fredelig ud på 9 grader Vægt. Men dette er netop stjernen Vindemiatrixs positionen, som kaldes for enke stjernen! Det er en meget sørgelig men utrolig kendsgerning, at Venus som enken er i kvadrat til Mars/Saturn konjunktionen. 10.000 dødsfald om året kan give en del enker og personer, der gør andre til enker. Muhammad og Malvo meldte sig ind i denne klub, og måske er det derfor at Solen ved det første snigskyttemord er præcis på denne grad, 9.32 Vægt – enkestjernen Vindemiatrix.

(Note 1).See National Rifle Association’s home page: http://www.nrahq.org/history.asp