Man skal ikke undervurdere, hvor stærk patriotisme kan være. Nu er jeg selv meget stolt af engelsk øl, som findes i over et tusind forskellige varianter, og som danskere karakteriserer som lunkent. De har jo Carlsberg – probably the best beer in the world. Alligevel bliver jeg stødt, når den fine engelske bitter bliver misforstået. Noget svulmer op i hjertet; jeg vil beskytte mit lands ry. Sådan har amerikanerne det også – Love America or leave it. Ens land er i blodet og i modermælken, i skolen, fastelavn, runde fødselsdage, Brøndby og FCK. Landets kultur løber gennem årene og skaber urokkelig loyalitet.

Man kan selv kritisere sit eget land – England er for eksempel dybt skadet af århundredes klasseforskelle. Det meste af landets lederskab har gået på private skoler uden kontakt til det modsatte køn eller de underprivilegerede. Det fører til håbløse forkvaklede relationer mennesker og kønnene imellem. Det har jeg lov til at sige. Men når man nyder et lands gæstfrihed, som jeg har gjort i Danmark siden 1979, skal man nok ikke pege alt for meget på, hvad der er råddent. Og man skal ikke glemme de gode ting.

Hvor var det godt, da jeg kom til landet, at se mine børn komme på en skole, som behandlede dem som medmennesker og nærmest på lige fod med voksne. Hvor var det fantastisk at komme i de mange gode svømmehaller – sandsynligvis et resultat af den iboende socialdemokratiske ånd, som vil levere noget rigtig godt til folket. Disse steder var rene og velorganiserede – skift skoene her, så til det barfodede område – med dampbade og saunaer.  Her kunne England lære meget. Kønnene havde et afslappet og ligeværdigt forhold til hinanden. Hvis man ikke kunne slippe hippie-fortiden, så kunne man ryge en pibe i Christiania – kun et par hundrede meter fra Christiansborg, men hvad fanden… Danmark er et tolerant land. Og wienerbrød… wienerbrødet. For en pudding-spisende englænder, var det tæt på Valhalla.

Det var et par ting, der nagede. Frikadeller, kødsauce og asier var for viderekomne, men efterhånden gennem firsene og halvfemsende kom alle de indvandrer butikker… gode grønsager til en rimelig pris, og shawarmaerne selvfølgeligt. En anden ting var, at Danmark v jo var meget dansk. Forstået på den måde at der var mange danskere i landet. Og meget få andre, når man som englænder er vant til at se vrimlen af mennesker fra Jamaica, Indien og Pakistan… alle verdens dele. Men de danske idealer var i orden, og det skortede ikke på solidaritet med den 3. verden derude.

Danmarks horoskop afspejler mange af disse kvaliteter.

Se horoskopet: Danmark 5. 6. 1849 kl. 11.09 Kbh (Note 1)

Fra første færd har jeg følt, at Danmark var præget af Jomfruens tegn – hvor Ascendanten er – på grund af den eksemplariske orden og renlighed, der findes i alt fra jernbaner til gaderne. Den medicinske industri er også stor i landet. Ascendant-herskeren Merkur er i følelsesbetonede Krebs og i kvadrat til Saturn og Mars, hvilket er en ret heftig og dynamisk kombination, som peger på store farer, som truer landets integritet, sprog og vaner. En Mars/Saturn konjunktion i Vædder i 8. er et klart tegn på besættelse af en fremmede hær. Kun 15 år efter Grundlovsdagen – i 1864 – kom det også til at ske. Danmark tabte Slesvig-Holstein til Tyskland, da den først progressive Nymåne opstod på 29 Tvilling i sekstil til Pluto, og progressiv Mars kom præcis på Uranus… Danmarks tropper ved grænsen blev fuldstændig overrumplet. Merkur var ikke nået langt ved progressionen på dette tidspunkt; den var stationær retrograd i præcis kvadrat til Mars. Sikker nogle bekymringer den spæde danske regering må have haft i de år!

Det skete selvfølgelig også, da Hitlers tropper besatte Danmark den 9. april 1940. At have bevæbnede og uniformerede mænd trampende rundt i ens gader må have været dybt krænkende og traumatisk. På det tidspunkt var den farlige progressive Mars vandret fra 8. hus helt op til 14 Tvilling – præcis på Danmarks Sol. Progressive Måne var lige kommet ind i Vædderen og på 8. husspids, hvor den snart vil komme først på Saturn og derefter Mars. Besættelsestiden var kommet.

Det ligger i den danske psyke, at magtfulde fjender kan være en trussel for landet. Mars hersker over 9. hus, og Pluto er i konjunktion med både Uranus og 9. husspidsen, så det er klart, at udlandet og udlændinge er fyldt med kendte og ukendte trusler. Så hvis vi går tilbage til Ascendant-hersker Merkur, er det kvadraten til Mars og Saturn, som overdøver den ellers idealistiske og “solidariske” trigon til Neptun/Ketu konjunktionen. Der er en velfunderet angst for fremmede, og et behov for at beskytte hjemlandet.

Som Sol- og Ascendanthersker er Merkur den alt dominerende planet i Danmarks horoskop, og skal man få fat i en skyggeside af nationalånden, er der en dyb kilde til mange stemmer her. Dansk Folkepartis store filosof, præsten Søren Krarup, som har skrevet 26 bøger om danskere og danskhed (og er født under en formørkelse i Skyttens tegn), udtrykker det sådan: “At være dansk – det er at holde af Danmark, af sit danske land, sin danske historie, sit danske sprog.”

Desværre siger han også:

“Menneskerettighederne er virkelig vor tids fordærvsmagt, djævelen i skikkelse af en humanitær lysengel, forfalskningen og sammenblandingen af Gud og menneske, himmel og jord.” (Note 2) Så man begynder at få en fornemmelse af, hvor denne patriotisme bærer hen af. Med det filosofiske grundlag på plads, er banen kridtet for andre danskere som Mogens Camre, som har følgende plan i forbindelse med indvandrer: “Det, vi står over for, er ikke blot en kortvarig militær operation. Det drejer sig om at drive denne ondskabens ideologi ud af den vestlige civilisation. Aldrig skal islam få plads i vore lande”. Så er Danmark godt beskyttet.

Kigger man på de forskellige indflydelser på Danmarks horoskop i disse år, kan man se, at Pluto har aktiveret Danmarks Måne (1999) og derefter Solen (2001). Jeg har følt, at denne transit måske har noget at gøre med Øresundsbroen – det var i hvert fald en historisk begivenhed pludseligt at være forbundet med Sverige med alt hvad det indebar for  Øresundsregionen. Men det var selvfølgelig også perioden efter terrorangrebet på New York og den efterfølgende frygt for fundamentalistisk terror, som også blev til en irrationel frygt for arabiske invandrer. Det kunne ikke have passet bedre til Pia Kærsgaard, som triumferende kunne sige efter sejren ved Folketingsvalget den 20. november 2001: “Det har været nævnt, at den 11. september blev anledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig. For en kamp mellem civilisationer ville jo betinge, at der var tale om to civilisationer, og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation, og det er vores”. (Note 3)

I marts 1998 stemte 250.000 mennesker på Dansk Folkeparti. Ved valget i 2005 vandt partiet 450.000 stemmer og 24 mandater, og blev derved Danmarks 3. største parti. Det betyder, at hvis du kommer fra Libanon og opholder dig i Danmark, så er der en ½ million voksne mennesker, som vil have dit uciviliserede væsen ud af landet. DF’s Kim Behnke foreslår faldskærm som metode, hvis du ikke frivilligt tager afsted. (Note 4)

Da transit Uranus kom fra sin skjul i 8. hus og i kvadrat til Månen og konjunktion Descendanten – hvor den bliver hele 2006 – eksploderede ”Muhammed” –krisen… Danmarks største krise siden 2. verdens krig, vurderede Anders Fogh Rasmussen. I min sidste artikel redegjorde jeg for, hvordan Fogh Rasmussens Sol/Jupiter kvadrat fra Vandbæreren til Tyren viser meget fastlåste principper, men det fascinerende er, at Danmarks progressive Sol kommer også i kvadrat til Jupiter i 2006. Da Jupiter hersker over Danmarks 7. hus (de andre) og er i 12. hus (bl.a. flygtninge), er hans principper i høj grad i samklang med landets, og der er slet ingen udsigter til, at noget vil ændre sig i år på dette område. Sagt på en anden måde: så længe Danmarks progressive sol er kvadrat Jupiter, og så længe statsministeren hedder Anders Fogh, så vil ”Danmark” være fuldstændigt overbevist om, at det har ret i forhold til udlandet og udlændinge.

Denne hybris er en opskrift på undergang, fordi Danmarks progressive Merkur er for tiden i opposition til Pluto på 9. husspids – et aspekt, der bliver eksakt i november 2006. Det er klart, at det fører til en dæmonisering af udlændinge, og der fører også til øget kontrol og overvågning. Kombineret med Uranus’ aktivering af Descendanten og dens tre kvadrater til Solen i maj og juli 2006 og marts 2007, kan Danmark komme i risikozonen for terroraktioner. Uanset hvad der sker, kommer der meget fokus på Danmarks og statsministerens principper omkring november, og ligeledes vil der være fokus på lov og lovforslag forbundet med terror. Merkur/Pluto oppositionen og Sol/Jupiter kvadraten i det progressive horoskop, og transit Jupiter kvadrat Saturn/Neptun – som også aktiverer Danmarks Jupiter – viser en situation, der går i hårdknude på grund af manglende fleksibilitet, angst og selvretfærdighed.

Hvis man går tilbage til Danmarks Mars, opdager man noget ekstraordinært. Efter 157 år i direkte bevægelse, begynder progressiv Mars at gå retrograd. Det skete faktisk i januar 2006, da Danmark mistede sin internationale uskyld. Ikke alene det, men den gik retrograd på 6.07 Krebs i kvadrat til radix Saturn på 6.22 Vædder. Dette belastende aspekt varer faktisk mange år, fordi Mars i fald i Krebs flytter sig slet ikke i øjeblikket… den dvæler bare og samler de kolde og farlige stråler fra en Saturn i fald i 8. hus. Danmark har ligget under for denne hårde og autoritære indflydelse i nogle år, og der vil gå nogle år endnu, før Saturn slipper sit tag. I denne tid vil det være den hårde og uforsonlige regeringsstil, som kommer til at dominere. Hvis en boykot af Arla og nogle ambassadeafbrændinger er alt, hvad Danmark kommer til at opleve under denne Mars/Saturn kvadrat, så er Danmark sluppet billigt.

I virkeligheden er denne periode i Danmarks historie ukarakteristisk – Pluto transitterne og Mars/Saturn kvadraten er meget usædvanlige begivenheder, og det afspejler sig i usædvanlige strømninger i dansk politik. Sådan bliver det ved med at være. I dag er skyggen vakt til live, men senere vil den naturlige balance, som er en del af danskernes natur, komme tilbage. Som noget enestående blandt europæiske lande er både Mars og Venus i deres egne tegn i Danmarks horoskop, og det afspejler sig i et sundt og spændende samspil mellem kønnene. Godt nok er Mars i 8. hus, men trigonen til Jupiter og Månen, og sekstilen til Solen, viser et modigt og udadvendt folk, som har meningernes mod og en pioner ånd. Det viser et folk, der sulter efter viden i sand Grundtvig ånd. Og Merkur er trods alt i trigon til Descendant herskeren Neptun, hvilket betyder, at der ikke fejler noget med den grundliggende forståelse for og næstekærlighed til andre.

Medmindre den bliver narret af en falsk Neptun, hvilket lederen af Dansk Folkeparti, som har Solen på samme grad som Danmarks Neptun i Fisken, er.

Se horoskopet: Pia Kjærsgård 23.02.1947 kl.13.00 (Kilde ukendt)

Det kan være en fordel for en politikker, at have Neptun på landets Sol, fordi folket vil have en tendens til at projicere udefinerbare drømme, forventninger og skuffelser på ham eller hende. Men det er også en sikker ting, at på et eller andet tidspunkt vil illusionerne fordufte, og politikeren vil blive blottet. Det kan ske for Pia Kjærsgård allerede i 2007, fordi transit Neptun kommer på hendes Mars 22 grader Vandbæreren og i kvadrat til Dansk Folkepartiets Mars 19.49 Skorpion. (DF blev skabt den 6. oktober 1995). At der kommer en korruptionssag eller sex skandale, der rammer partiet på det tidspunkt er sikkert; om det betyder, at Pia Kjærsgård mister hendes magtposition eller bliver gennemskuet af vælgerne, må tiden vise. Helt ekstraordinært kommer hendes progressive Mars i opposition til Neptun samtidig med transit Neptun til Mars, så der lurer nok noget, der vil underminerere hende. At hun allerede i år har progressiv Sol kvadrat Saturn kan vise, at hun går hårde tider i møde.

Når man tager den kommende Uranus transit til Danmarks Sol i betragning – en transit som sandsynligvis også er en konjunktion med Dansk Folkepartiets Måne – vil der komme store og uforudsete forandringer i regeringen inden foråret 2007 – og i løbet af året vil DF blive svækket. Horoskopet for partiet – med Mars i Skorpionen, Jupiter i Skytten og Venus i Vægten – er meget stærkt, og partiet vil sandsynligvis overleve i mange år, men efterhånden som progressive Mars/Saturn kvadraten – som i virkeligheden aldrig bliver helt eksakt (i hvert fald ikke før 2148 – den tid, den sorg) aftager igen, vil det autoritære Danmark miste sit angst grundlag, og normale tilstande kommer tilbage. Måske ikke Pusher Street, men en venligere holdning til de mange hundrede tusinde nydanskere, som har valgt Danmark som deres refugium.

1. Det officielle tidspunkt er kl. 11.15 men jeg har brugt en korrektion af Karl Aage Jensen fra AstrologiHuset, som synes at passe ret godt.

2. Tidehverv 2/74, s 223. Dansk Folkepartis landsmøde

3. Fra Folketingets åbning, 02.10.2002

4. Kim Behnke sagde: “Alle somalierne skal hjem, og de skal hjem nu, om det så skal være med en faldskærm …