I 1977 – det samme år som man opdagede Chiron – blev bogen Recent Advances in Natal Astrology udgivet, skrevet af Geoffrey Dean and Arthur Mather. Dean var en praktiserende astrolog, som begyndte af anvende statistiske metoder for at undersøge astrologi for at opdage sammenhæng mellem astrologi og adfærd. Recent Advances er fyldt med det ene studie efter det andet, som undersøger forskellige astrologiske påstande. Disse studier indikerede dybest set, at der var ingen beviselige sammenhænge mellem astrologi og virkelighed.

Udgivelsen af Recent Advances var en milepæl i den videnskabelige astrologis historie, som førte til en opblomstring af research, afspejlet eksempelvis af journalen Correlation og en research sammenslutning på nettet forbundet med den dynamiske astrologi-organisation ISAR. (Note 2). Til dato er der ingen research, der har kunnet bekræfte astrologien på videnskabelig vis. Det har naturligvis skabt et spændt forhold mellem dem, der arbejder med astrologisk research og dem, der praktiserer astrologi.

Hvis du tror, at der er fleste Jomfruer blandt sygeplejersker eller fleste Fiske blandt fiskere, så tager du fejl. Hvis du tror, at astrologer kan vælge det rigtige horoskop ud af tre mennesker, når de får en beskrivelse af dem, så tager du fejl. Individer i grupper der præsenteres med en skriftlig tolkning af det, der siges at være deres personlige horoskop, beskriver deres “unikke” rapport som individuel og præcis, selvom beskrivelsen faktisk er ens for alle. Folk har åbenbart en helt utrolig indbildningsevne. Der er ikke noget videnskabeligt bevis på, at tegn, aspekter eller nogen form for astrologi kan verificeres.

Det har ført til en voksende mængde af skeptikere og skeptiske organisationer ligesom CSICOP (komiteen for skeptiske forespørgsler), hvor frontfiguren James Randi har haft betydelig succes med at “afsløre” clairvoyante og astrologer. Alt imens er der mange dedikerede forskere i det astrologiske samfund, som prøver at finde beviset på astrologi. Ved at anvende kæmpe databaser som stilles til rådighed af AstroDataBank er det muligt at lede efter sammenhænge mellem alt fra alkoholisme til mord. Forskning af denne art er altid et kompliceret anliggende, som involverer højere matematik, kontrolgrupper og kendskab til forskellige astronomiske særheder, ligesom f.eks. at Venus er halvkvadrat til Solen i meget længere tid end andre aspekter (som man naturligvis er nødt til statistisk at kompensere for). Disse forskere er ikke kommet frem til noget, som kan dokumenteres videnskabeligt og som kan give et overbevisende billede af astrologi.

For den faktiske udøver af astrologi, som dagligt forbløffer sig over astrologiens samspil med øjeblikket, så virker det jo mærkeligt. Men der er faktisk nogle grunde til, at astrologien endnu ikke er bevist. Videnskabelige analyser der rettes mod personlige erfaringer og aspekter af bevidstheden, er ikke udstyret med de komplekse informationer, som astrologer sorterer igennem med deres supercomputer-sind. Videnskabelig materialisme fungerer godt når den anvendes på den materielle verden, men ikke når man har med den ikke-materielle verden at gøre. I kvantefysikken for eksempel er det ikke muligt at levere konkrete beviser på både den absolutte eksistens og ikke-eksistensen af noget. Atomare stof manifesterer sig både som bølger og partikler, og deres eksistens er afhængig af, eller påvirkes af, forskerens bevidsthed. Så meget er bevist.

Det ligner meget den gåde, som den buddhistiske filosofi stod overfor for 2000 år siden. Nogle skoler påstod, at materie eksisterede som noget selvstændigt i sig selv, mens andre påstod at det blot var et udtryk for sindet (Mind-only skolen). Den buddhistiske filosof Nargarjuna afviste sådanne ekstreme synspunkter og mente, at hverken det ene eller det andet synspunkt var sandt. Han talte om det ”gensidigt-afhængige” synspunkt (dependant-arising), der kendetegnes ved at intet eksisterende i sig selv som en selvstændig enhed. Alting er afhængig af eller er påvirket af nogen eller noget, også den enkeltes bevidsthed.

Hvis man forstår dette princip af gensidig påvirkning eller gensidig opståen, er man i besiddelse af nøglen til, hvorfor astrologi kan siges at virke eller ej. Statistiske undersøgelser hælder til at adskille astrologen fra processen, og fjerner fokuspunktet fra den gensidige påvirkning. Jeg har f.eks. på ISAR diskussions forummet været involveret i en dialog med en forsker, hvis forskning satte spørgsmålstegn ved gyldigheden af de traditionelt astrologiske koncepter ligesom forbrænding, (med en planet indenfor 5 til 8 grader fra Solen), og når en planet er hjemme, forhøjet, i eksil eller i fald. Denne forsker hævder, at Saturn i fald i Vædderen afholdte ikke Einstein fra at være en af verdens mest berømte videnskabsmænd i det 20. århundrede.

Det gjorde det ikke, nej, men hvis man kender til Einsteins horoskop og til hans liv, så ses det i et helt andet lys.
Albert Einstein: 14 Mar 1879. 11.30 Ulm, Germany. 48N24 20E00. AS 11.38 CN
Tid fra fødselsattest. (Astrodatabank)

Man kan se, at Einstein har Saturn i fald i Vædderen konjunktion Merkur og også i konjunktion med Venus, som er i eksil i Vædderen. Men Saturn hersker faktisk over 7. hus og er i konjunktion med 4. og 5. husherskere, som siger meget om partnere, barndom og børn. Er det da ikke sigende at Einstein blev født med et misdannet hoved (Vædderen) og man troede derfor at han var mentalt retarderet i den tidlige barndom (Saturn/Merkur)? Han fik også en datter inden sit ægteskab, som siges at have været mongolbarn og som forsvandt senere på mystisk vis. Et andet barn døde i en mental institution. (Venus hersker over 5. hus). Det var i sandhed kilde til megen sorg for ham og endnu mere for hans kone.

Dertil kommer, at ifølge breve fra ham til hans kone, arbejdede de sammen på hans relativitets teorier. Men det hører vi ikke meget om… Saturn i Vædderen var altså ikke så god for hendes status. (Note 4.) Hans kone Mileva skriver “al den berømmelse giver ikke meget tid til en kone. Men hvad kan man gøre ved det… den ene person får perlen og den anden får blot skallen”. (Note 5). Einstein havde flere elskerinder, som førte til midlertidig adskillelse fra hans kone. Efter Einstein var flyttet til en anden by for at være sammen med hans elskerinde, beordrede han sin kone til at flytte til byen, og præsenterede hende for et sæt regler, men en kommando som: “du må svare mig med det samme, når jeg taler til dig”. En ganske god beskrivelse af Saturn/Merkur/Venus konjunktionen i Vædderen… og der er ikke megen værdighed her.

På det tidspunkt hvor Einstein forlader sin kone, er Mileva 44 og kronisk syg. Einstein er 40 og en verdensberømt figur og gift igen, men han producerer aldrig fysik, som er lige så godt som hans arbejde fra 1905, som han antageligvis skabte sammen med sin kone.

Pointen her er, at disse videnskabelige metoder slet ikke er skabt til at opfange nuancerne af husherskerskaber og dens specifikke kanalisering af menneskelig karakter. Dertil kommer, at den astrologiske researcher henviser til Einsteins Sol/Saturn konjunktion, hvis orbis er over 10 grader og Solen er langt væk inde i Fiskene. Der har ikke været nogen hensyntagen til orbis styrke eller tegnposition i forbindelsen med undersøgelsen. Det lader til at være forskningens natur. Jo flere mennesker man udvælger til undersøgelsen jo sværere er det at tillade nogen form for individuel justering. Forskning af denne art bærer i sig frøet til fiasko, eftersom indflydelser i horoskopet tages ud af astrologisk kontekst.

Astrologen Mark Urban-Lurain fra Kepler College pointerer i et studie af astrologi: “Nøglen til fortolkningen ligger i at lave en syntese ud af de mange astrologiske komponenter for at skabe et sammenhæng” For at få den fulde forståelse af horoskopet må man tage højde for mange faktorer. Venus repræsenterer generelt kærlighed, men i Einsteins horoskop er den placeret i 10. hus (kærlighed til professionelle kollegaer). Den hersker over 5. hus (børn og affærer), det indelukkede 11. hus (skjult kærlighedsbånd til en ven). Til sidst modificerer aspekterne dens indflydelse. Denne synstese af komponenter er ekstremt detaljeret og faktorerne forøger kompleksiteten af forskning astronomisk.

Generelt set er det net, som på nuværende tidspunkt forsøger at fange astrologiens relevans, for primitivt. Jeg ved ikke om det er relevant at udvikle software, som kan tage højde for alle disse faktorer, men indtil dette er gjort, kan man betragte kun denne form for forskning som et eksperiment og træning. Forskning af denne kaliber kan anvendes til at modificere en astrologisk regel eller tradition. Hvordan kan forskning, som har forfejlet sit forsøg til på at bevise ethvert aspekt af astrologi, vendes rundt og bruges til at modificere astrologiske teknikker?

Der er en anden tilgang, og den er eksemplificeret af en ekstraordinær PhD skrevet af Kirstine Munk (Note 6). Denne 350 siders lange afhandling er et nænsomt og opmærksomt portræt af moderne astrologi og de astrologer og klienter, som gør emnet til en levende tradition i dag. En af de mest fascinerende ting ved denne PhD er, at den giver plads til dygtige astrologer, som formidler deres synspunkter… og de er virkelig værd at læse:

“Samarbejde med naturen bringer glæde – enhver kamp mod naturen er dømt til at mislykkes!”Hjelmborg og Kirsebom.

“Astrologi virker ikke, men astrologien får astrologerne til at virke”- Christian Borup

“Du siger, Jeg håber virkelig at dit liv er et rod for tiden. Og så siger de: ”Ja men det er det også.” Og så siger du: ”Åh godt, fordi det er meningen. Det er meningen at du skal føle sådan. Det er meningen at du skal gennemgå alt dette. Der er ikke noget galt med dig.” Bernadette Brady

Og der er meget mere – fra Michael Lutin, Darby Costello, Steven Forrest – og det gøre dig stolt af at have disse kloge og omsorgsfulde mennesker som kollegaer.

Kirstine Munk konkluderer blandt andet:
”Det ser ganske misforstået ud at opfatte astrologien som et ”videnskabeligt” system, og den konklusion man må drage fra min forskning er, at astrologien er et forudsigelses system med mange ligheder til andre typer af visdoms systemer, som findes rundt omkring i verden. Astrologer … prøver ikke at beskrive verden i en empirisk terminologi som kan bevises eller modbevises, men søger snarere at skabe en divinatorisk session, som fremmer, styrker og forvandler. For astrologer er virkeligheden et symbolsk prima materia som kan formes af klienterne, fordi klientens opfattelse af virkeligheden afhænger af det perspektiv fra hvilket de ser deres verden.”

Mens jeg ikke er fuldstændig sikker på, at jeg kan acceptere denne konklusion – jeg tror på at astrologi vil blive et dominerende verdenssyn på et tidspunkt ikke mindst på grund af det arbejde som forskere præsterer – er det en frugtbar vinkel at for en skeptisk indgangsvinkel til astrologi i stedet for at bruge videnskabelig materialisme som en målstok. Munk fortsætter med en forklaring på hvordan viden er sammensat:
“Næsten alle former for viden er i dag formuleret i hypoteser. Vidensbaserede påstande kan være sande, men de er næsten altid åbne for revision, og den provisoriske natur af denne viden giver fordele til former for viden, som virker inspirerende og personligt relevant.”

For mange er astrologi inspirerende og personligt relevant, og det er nok derfor, at den har den sammen popularitet som kristendom, hvis man skal dømme efter søgninger på Google. Hun fortsætter:

”Jeg foreslår, at astrologi faktisk er et godt system for at håndtere tingene, på grund af dens fokus på at styrke klienten. Klienten har ikke selv valgt den situation de er i, men de kan vælge hvordan man håndterer den situation de er i. De er, set fra et astrologisk perspektiv, guddommelige junior partnere i et meningsfyldt kosmos”.

Hvis man vender tilbage til konceptet omkring “gensindig påvirkning” som et opfattelse af virkeligheden, er det tydeligt, at Kirstine Munks PhD bekræfter astrologiens meningsfuldhed som et transformativt møde mellem astrologen og klienten. Jeg har også skrevet om dette emne i min seneste bog (Note 7), der pointerer, at jo mere afstand der skabes mellem astrolog og klient jo mindre forvandling vil der finde sted. Kun ved at skabe en helhed ud af dualitet kan essensen realiseres. På grund af sindets rationelle side, opfatter vi ting som dualiteter – materie/energi, subjekt/objekt, krop/sind – alt i mens den sande transformative erfaring finder sted, når disse polariteter mødes. Kirstine Munk kalder evnen til at skabe det forenede felt mellem astrologen og klienten ”intersubjektiv bevidsthed” og siger efter at have oplevet et antal konsultationer:
“Hvis intersubjektiv bevidsthed ikke blev etableret, så ville konsultationen ikke virke, fordi den ikke ville være i stand til at skabe forandring hos klienten”

Munk fortsætter og siger:
“Det intersubjektive tema er undersøgt at psykologen Daniel Stern. Hans intention er at finde ud af, hvad der skaber det transformative øjeblik i psykoterapeutiske processer, og han konkluderer at forandring kun opstår i øjeblikke beskrevet som intersubjektive møder mellem terapeuten og klienten”. Det er hvad gensidig påvirkning handler om.

Det, som Kirstine Munk ikke studerer i detaljer i sin PhD, er andre aspekter af astrologien såsom Mundan astrologi. Konkrete begivenheder opstår i verden, som ikke er transformative processer baseret på intersubjektive bevidsthed. De finder sted, mens historien udfolder sig. Tvillinge-tårnene falder i grus, når Saturn går i opposition til Pluto henover USAs Ascendant/Descendant akse. Berlin-muren rives ned efter en 29-årig Saturn cyklus og mens Saturn går i konjunktion med Neptun i Stenbukken. Vi lander på Månen med en Uranus/Jupiter konjunktion på det super-galaktiske center.

Selv i den personlige konsultation, er der meget mere end intersubjektiv bevidsthed. Præcis forudsigelse er en anden faktor, og en faktor som er målbar, hvis forskerne kan udvikle et redskab til at gøre dette. Jeg er sikker på at forskerne ikke vil stoppe med at forske, og at de anvendte metoder vil blive bedre, databaser vil vokse og en dag vil den hellige gral være hjemme, så selv skeptiske videnskabsfolk vil blive konfronteret med bevismateriale, som de ikke kan afvise. Og tag ikke fejl – når den dag kommer, vil verdens bevidsthed blive forvandlet.

Adrian Ross Duncan. 16th August 2007.

  1. Der var nogle mindre beviser i Michel Gauquelins forskning som syntes at indikere, at relevante planeter fandtes i bestemte områder for top sportsfolk og andre professionelle. En anden faktor – “the Tenacious Mars Effect” – viste også sammenhænge med sportsstjerner. Men disse resultater tilbagevises af skeptikere.
  2. ISAR – the International Society of Astrological Research – har astrolog Ray Merriman som præsident og har forgreninger over hele verden.
  3. Information om Einstein kommer fra biografiske notater i AstroDataBank.
  4. Astrology: Transformation and Empowerment. 2002 Red Wheel/Weiser