Under et ophold i et meditationscenter og tilbagetrækningssted for mange år siden, lavede jeg horoskoper for fire personer, som skulle have lidt underholdning i løbet af deres månedlange ophold på stedet. Til min forbløffelse havde de allesammen en Mars/Venus konjunktion. Hos de to af dem befandt konjunktionen sig i 8. hus, og de havde aflagt et cølibat løfte. Og jeg undrede mig over, hvad Mars/Venus havde med åndelig udvikling og seksuel tilbageholdenhed at gøre?

Ikke særlig meget. I virkeligheden var parforhold så vanskeligt et område for disse mennesker, at de fandt det nemmere at trække sig tilbage fra social interaktion og hengive sig til bearbejdelsen af de indre guddomme og dæmoner. En Mars/Venus konjunktion er en ganske god motor, hvis man skal konfrontere sit begær. Disse to planeter har absolut intet tilfælles; det er biologi, der bringer dem sammen, og biologi er meget svært at styre.

Planeter i sig selv er ren energi, og det er, når denne energi kanaliseres gennem mennesket, at mennesket begynder at tildele dem forskellige betegnelser såvel som tiltrækning, drivkraft m.m. Den rene energi bliver omsat til behov og drifter hos individet, og manifesterer sig i en psykologisk betonet adfærd. Denne adfærd har konsekvenser, og disse konsekvenser bliver til de faktiske omstændigheder, der kendetegner individets liv.

Venus er en massiv og gennemtrængende tiltrækningskraft, som virker på et molekylært niveau og derved er en skabelon for de former, vi ser i naturen. Et magnetfelt er et godt eksempel – det har en naturlig harmoni, som er usynlig, men kan ses hvis man drysser jern støv omkring magneten. Det er en karakteristika af Venus, at den opleves af mennesket som smuk og harmonisk. Individets evne til at opfatte denne harmoni er præget af Venus’ position, tegn og aspekter. Således er vi allesammen tiltrukket af skønhed, men opfatter skønhed meget forskelligt. Vi udvikler vores egne unikke smag, og forelsker os i mennesker og ting, som på forunderlig vis er i samklang med denne smag. Denne tiltrækning er hinsides al logik og fornuft – ingen Merkur på spil her – og det sker på et næsten biologisk plan.

På den anden side af jorden repræsenterer Mars en ydre drift mere end en indre tilstand. Denne ur-drift har med overlevelse at gøre, og overlevelse har med forplantning at gøre. Mars viser, hvor vi satser for at sejre, og Mars i horoskopet afspejler, hvordan vi manifesterer denne energi og på hvilket område. Mars er primitiv, og under overfladen er vi også primitive – noget der tydelig kommer til syne, når vi går i krig. Civilisation bestræber sig på at beherske denne farlige energi, og når det lykkes, bliver Mars et nyttigt redskab fremfor et våben. Mars’ omløb minder meget om et skjold, hvilket er et fint symbol for planeten, når energien er anvendt rigtigt – der er godt at kunne forsvare sig.

Det er i sagens natur, at Venus indhenter Mars i sit omløb rundt om solen, og det sker i et mønster, hvor en serie konjunktioner falder i et tegn i den ene halvdel af dyrekredsen for at blive afløst af en serie i den modsatte halvdel. Således var den sidste konjunktion på 16 grader Skorpion i december 2004, og den næste bliver på 1 grad Skorpion den 25. oktober 2006… konjunktioner ”falder” 15 grader bagud hver 21 måneder. Når Venus møder Mars starter en 1¾ års cyklus, som er en del af en 3½ år dobbelt-cyklus med eftertryk på et bestemt tegn, og i øjeblikket er det Skorpionen. Mere om det senere.

Er man født med spændingsaspekter mellem Mars og Venus er udfordringen at integrere disse helt forskellige energier, og det er ikke en nem sag. Mars’ primitive energier er meget forstyrrende for det indre behov for harmoni, som Venus repræsenterer. Når Venus møder samklang med et ydre objekt, og en tiltrækning opstår, tilskyndes Mars til at handle, og denne handling kan være mere grov eller begærlig, end man egentlig ønsker. Der sendes for stærke signaler. Balancen bliver forstyrret hver gang. Er Venus og Mars i opposition, vil man have en tendens til at projicere den ene eller anden drift på det modsatte køn. Er der en kvadrat er det endnu vanskeligere at integrere de to drifter, som på almindeligt sprog hedder kærlighed (tiltrækning) og begær (forplantning).

Hvis man er født med konjunktionen, er alle relationer præget af en opvejning af, om man skal være harmonisøgende eller villig til at tage en konflikt. Man vil opleve samspillet mellem forældrene som præget af dette dilemma, og der vil faktisk være en større konflikt, som afspejler tegnpositionen. For eksempel, er Mars/Venus i Skytten (1997 & 1995, 1965 & 1963) vil der være emner omkring retfærdighed, retsager, rejser og udlandet, der splitter familien. Arrene fra disse oplevelser vil derefter præge ethvert forhold, og konsekvensen vil for eksempel være, at man diskuterer indædt, hvem der har ret, eller at man er voldsomt uenig med hensyn til tro og principper.

På det erotiske område, vil det heller ikke gå stille af, fordi det er en kønsmæssig forvirring, idet manden vil har en tendens til at være feminiseret, mens kvinden vil agere for maskulint i forhold til gældende normer. At finde balancen er livets store udfordring. Hvornår skal man tage initiativet, og hvornår skal man være passiv? Hvornår skal man glide af, og hvornår skal man tage kampen op? Når balancen findes, har vedkommende en vældig energi, som kommer til udtryk i kreative udfoldelser. Dronning Margrethe, med hendes Mars/Venus i Tvilling er for eksempel et multitalent, som oversætter, illustrerer og kreerer konstant. For at finde denne balance gælder det om at tæmme Mars – begæret – men ikke stække den.

Den kommende Venus/Mars konjunktion i Skorpionen den 25. oktober er helt unikt, fordi det sker i konjunktion med Solen, og begge planeter er derfor “forbrændte”… det vil sige, at der er en orkanagtig energi omkring forløbet. Sagen er, at Venus/Mars konjunktionen vil finde sted sammen med Solen hver 32 år. Det afspejles i vores liv i 32 års alderen, ved at Mars og Venus kommer tilbage til deres oprindelige positioner. Derfor er 32-års alderen altid markant i forbindelse med at nulstille vores personlige relationer for at mærke efter, hvad vi ønsker i parforhold, vores erotiske liv og vores kreative udfoldelser.

Den 32-årige Sol/Mars/Venus konjunktion finder sted i samme tegn hver gang, men flytter sig forlæns 3 grader hver gang. I 320 år – siden 1686 – er det sket i Vægtens tegn, hvilket har været ganske godt for Venus, men knap så godt for Mars. Men i år skifter det altså til Skorpionen, hvor den så vil være indtil 2326. Måske har dette eftertryk i Vægt været medvirkende til en ny æstetik, og en afbalancering af kønsroller i de sidste tre århundreder. Og måske vil den næste epoke vise en meget større fokus på død og seksualitet, og en fascination af psykologiske og okkulte interesser, som udforsker disse hemmelige områder. Det er dog sandsynligt, at kvinder (Venus i Skorpionen) vil føle mere fremmedgørelse på dette område end mænd.

I mellemtiden er det nærliggende at undersøge, hvordan tingene vil udvikle sig i oktober. Storkonjunktionen vil i hvert fald have megen relevans for folk med vigtige planeter i Skorpion. Set fra et horar synspunkt vil det vise radikalt ændrede parforhold, specielt fordi Venus går fra værdighed til eksil, mens Mars går fra eksil til værdighed, idet Mars hersker traditionelt over Skorpionen.

Se horoskopet: 25.10. 2006 kl. 0 Vædder horoskop

Det er storkrisernes tid, når konjunktionen opstår, fordi på dette tidspunkt vil være op til seks planeter i Skorpionens tegn – Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars og Jupiter… alle de synlige planeter på linie med undtagelsen af Saturn. Det første, man tænker på i denne forbindelse, er en økonomisk krise forårsaget af gæld og en stramning fra bankernes side. Det er nu, at Saturn/Neptun konjunktionen for alvor aktiveres, og det bliver svært at rette op på noget, der begynder at skride. Det er her ethvert økonomisk korthus falder sammen. Det, der falder er stort, og det falder med et øredøvende brag. (Islandske investorer i Danmark, huspriser, Google, karteller, mastodonter.)

For det andet er der tegn på et magtspil, hvor de største brikker flyttes i hemmelighed. Næsten alt, der foregår på det politiske plan, vil blive fordækt – det er sikkert – og når Mars på 25 Skorpion danner en kvadrat til Saturn på 25 Løve vil der være et voldsomt og uhyggeligt pres. Denne kvadrat har en morderisk karakter. Der er sket mange uheldige ting, når der har været en ophobning af planeter i Skorpionens tegn – blandt andet myrderierne i Rwanda, og Estonias forlis.

Set positivt, er det en tid, hvor Venus, Jupiter og Solen også kommer i konjunktion – det sker i midten af November på 27-28 Skorpion – og traditionelt varsler kombinationer af disse tre planeter fred og forsoning. Derfor midt i mørket og det uhyggelige pres, kan der forekomme muligheder for at bilægge stridigheder. Der er en meget stor sandsynlighed, af de mørke skygger forsvinder med ét, når Jupiter og alle de andre planeter kommer ind i Skyttens tegn i november.

På det personlige plan, vil forholdet mellem mand og kvinde kom ind i en tilsyneladende håbløs og uløselig situation, hvor manden vil have en tendens til at være hård, ultimativ og uden forsonende træk, mens kvinden giver køb på sin værdighed for at overleve. Det er i november, at den tredje og sidste Jupiter/Saturn kvadrat finder sted, og når Venus danner aspekter til disse to vil hun – kvinden i øjeblikshoroskopet – tvinges til at acceptere meget hårde vilkår. Hvor bliver hun glad for at komme ind i Skytten den 17. november.

Fordi storkonjunktionen mellem Sol, Venus og Mars sker med det epokegørende 320-arige skift fra Vægt til Skorpionen, vil der forekomme ting, som synes at være unaturlige eller imod naturens orden. Det vil være imod den traditionelle kulturelle opfattelse af, hvad er fair og balanceret. Magt har ret, og spillereglerne ændrer sig. Man skal faktisk over 3500 tilbage for at opleve en lignende storkonjunktion i Skorpion. Men dette skift er selvfølgelig noget, som kun kan mærkes i det store historiske perspektiv.