Alle i den astrologiske verden har vidst, at 2020 ville være et specielt år, selvom man ikke kunne vide præcist hvorfor. Det skyldes den sjældne konjunktion mellem Saturn og Pluto (som sker hver 36-40 år) som får ekstra skub fra Jupiter, og i skrivende stund Mars. (Note 1) Man skal helt tilbage til 1500-tallet for at se denne tredobbelt konjunktion. Med corona-virussen ankomst ved vi nu hvorfor.

Skoler, børnehaver, restauranter, cafeer, og alle større arrangementer er aflyst. Flytrafikken er næsten standset. Ansatte sendes hjem. Gaderne er tomme. Der er en verdensomspændende forsøg på at forsinke spredningen af corona-virussen – den er for omfattende at standse, men kan den bremses en smule, så undgår man topbelastningen af akutte indlæggelser og mareridt scenarier, hvor folk ikke kan behandles.

Denne virus er smart. Mange oplever kun milde symptomer, mens de bærer smitten videre, og således vokser sygdommen eksponentielt. I kontrast vil en virus som Ebola hurtigt opdages, fordi symptomerne er åbenbare og dødeligheden stor – derfor er det relativt nemt at inddæmme sygdommen. Det ser ud til, at dødeligheden med corona virussen er omkring 1%, og tit drages der paralleller med influenza, som har en dødelighed på 0,1%. Men 20,000 dør årligt i USA af influenza. Derfor er corona en trussel, som tvinger regeringer til at tage drastiske skridt.

Solformørkelsen December 2019 og Kina
Da denne virus fik sit navn fra dens lighed med corona-effekten fra en solformørkelse, kan det måske være en ide at kigge på horoskopet for formørkelsen i Stenbukken den 26. december, som faldt sammen med udbruddet af COVID-19 i Wuhan, Kina. Et formørkelses-horoskop har tit en rullende effekt, som kan vare måneder og endda år, og når man stiller horoskopet op for forskellige hovedstader, kan man til en vis grad regne ud effekten i det pågældende land.

Solar Eclipse-Dec2019-China

December 26, 2019. 13.14 AWST Beijing. AS 1.51 TA

Denne formørkelse viser Uranus på Ascendanten i Beijing i kvadrat til og reception med Venus i Vandbærer – et aspekt der var præcis ved vintersolhverv. Det indikerer måske de uforudsete sociale og økonomiske omkostninger, der opstod som resultat af Kinas nedlukning af produktionsapparat. (Det er svært at se, men Pluto og Neptun danner et skjulte aspekt til Solen og Månen, hvor de konfigurerer til bueminuttet i 5. harmoni horoskopet. Det viser potentialet for opløsning og krise.)

Det, der gør dette horoskop særdeles forstyrrende for Kina er, at Uranus er på 4.58 Krebs i landets horoskop (kvadrat Solen i Vægt) mens formørkelsen er på 4.06 Stenbuk. Derfor aktiverer formørkelsen potentialet for overraskende begivenheder, som ryster landets ledelse.

Endvidere, da Kina har Månen på 3 grader Vandbærer i konjunktion med Ascendanten, danner transit Uranus i Tyr en serie af tre kvadrater til Måne-Ascendant – en klar indikation på de utrolige sociale og økonomiske omvæltninger, som Kina gennemgår.

China horoscope

China. October 1st. 1949. 15.15 Beijing AS 5.56 AQ (Source BOWH)

Et andet tegn på Kinas lidelse i 2020 kan spores i transit Neptuns trigon aspekt til landets Venus i Skorpion i 9. hus. Det kan selvfølgelig også afspejle smerten ved Trumps handelskrig, men Neptun forbindes tit med kollektiv sundhed og sygdom, og derfor eksponerer den Kinas indbyggede svaghed – en Venus i eksil i kvadrat til Pluto. Det er en astrologisk signatur for økonomisk undergang – noget som man kender tidligere fra Maos kollektiviserings eksperimenter. Den 28. januar 2020 – lige hvor epidemien toppede i Wuhan, kom transit Venus i konjunktion med Neptun i Fisk og kvadrat Mars. Alle tre planeter var på 16 grader – endnu en indikation på kaos, sygdom og lidelse.

En langt mere ødelæggende transit i Kinas horoskop er den præcise konjunktion af transit Saturn og Pluto på Kinas Jupiter, dårligt placeret i Stenbukken i 12. hus. Jupiter er på 22.35 grader mens Saturn-Pluto var i konjunktion på 22.46 Stenbuk. Det er en drabelig cocktail, som fremkalder den værste potentiale fra Kinas Jupiter. Det fører til overfyldte hospitaler, teltbyer af syge, og drakoniske metoder, som den centrale regering anvender for at dæmme op for corona virussen.

Materialismens undergang
Ved solformørkelsen var Jupiter I konjunktion med den sydlige Måneknude. Når Jupiter møder Ketu på denne måde, kombineres to forskellige typer spirituelle indflydelser. Men i Stenbukken higer Jupiter efter professionel succes, mens Ketu ønsker at være fri for den materielle verden. Formørkelsens dybere mening er, at corona pandemien er en mulighed for verden at genoverveje dens afhængighed af magt og penge. Når Jupiter rejser gennem Stenbukkens tegn, danner den også en sekstil til Neptun i Fisk i februar, juli og oktober 2020. Det indikerer, at en regerings største ansvar er befolkningens sundhed, og ingen regering i verden kan se bort fra det faktum i år.

Sundhedssystemet i USA
Mens Kina, ligesom de fleste udviklede lande, har et sundhedssystem som er gratis og tilgængeligt, det har USA ikke. Dem som har gode jobs med sundhedsforsikringer er dækket, men der findes 80 millioner amerikanere med ingen eller mangelfuld dækning. Disse mennesker er ikke motiveret til at selvisolere med milde symptomer, og derfor er det meget sandsynligt, at spredningen af corona virus vil være værre, end det var i Kina.

Denne potentielle sundhedskatastrofe i USA vil næsten helt sikkert sætte gange i røster i landet, som ønsker universel dækning for alle amerikanere – Medicare for All. Snart kommer transit Neptun i opposition to USA’s Neptun på 22 Jomfru og i kvadrat til Mars 21 Tvilling. Det understøtter ideen om, at pandemien vil skabe opløsning i USA. Denne transit vil blotlægge korruptionen, som skæmmer sundhedssystemet i USA, ikke mindst den farmaceutiske industri som faldbyder afhængighedsskabende smertestillende medicin og sælger medicin til skyhøje priser. USA er nr. 37 på verdens rangliste på sundhedsområdet, efter Costa Rica, selvom gennemsnits amerikaneren bruger dobbelt så mange penge på sundhed i forhold til borgere i andre udviklede lande.

Måneformørkelsen i januar 2020
Måske endnu mere signifikant end solformørkelsen er den efterfølgende måneformørkelse. På selvsamme dag kom Saturn i konjunktion med Pluto på 22 Stenbuk fra 2. til 8. hus (når horoskopet beregnes for Washington, DC).

Lunar Eclipse January 2020 - China

Lunar eclipse. January 10th, 2020. 14.22 UT Washington AS 14.06 GE.

Nu er Jupiter og den Sydlige Måneknude i eksakt konjunktion på 8 Stenbuk. I USA’s nationale horoskop er Pluto 27 Stenbuk i opposition til Merkur 24 Krebs fra 2. til 8. hus. Det er den astrologiske signatur for en økonomisk krise. Det er derfor, at jeg har påpeget risikoen for en recession i 2020 i flere artikler i de seneste år. I januar sidste år skrev jeg:

”USA blev uafhængigt i 1776, og nu hvor Pluto har et cyklus på næsten 250 år, så vender den tilbage til sin fødselsposition i horoskopet, som er en proces, der strækker sig fra 2020-2023. Med en formørkelsescyklus og Jupiter, Saturn og Pluto i opposition til Merkur i 2020, er det et tidspunkt hvor økonomiske  hemmeligheder kommer op til overfladen, og hvor korruption bliver afsløret, og hvor gamle regler bliver afskaffet og erstattet af nye. Det er et tidspunkt hvor der vil komme en stor økonomisk krise.” Note 2.

Hvad jeg kaldt I 2019 “the mother of all economic crises” er nu aktuel – men hvem vil have troet en virus ville være dråben? Der er andre faktorer – ikke mindst Saudi-Arabiens oliepriskrig med Rusland; tidligt i marts 2020 havde olie tabt 25% af sin værdi som er nu rekordlav. Det påvirker USA’s olieindustri, og krisen kan kun blive mere akut, nu hvor flyselskaber har skåret drastisk ned på afgange.

Men der er en yderligere faktor, som har vokset stødt siden den økonomiske krise i 2008. For at få økonomien på fode igen sænkede man renten på lån i USA og Europa til omkring 0%. Det var en effektiv strategi, men det betød at det var næsten gratis at låne penge. Som konsekvens, de selskaber, som normalt vil have gået under – såkaldt zombie selskaber – kunne fortsætte på et hængende hår. Nogen analytikere siger, at der kan være op til 40% zombie selskaber i USA, og at de er ekstreme sårbare. Mange vil gå under i 2020 og 2021.

Pluto og eksponentiel vækst
Det, der kendetegner en virus er dens eksponentielle vækst. Tidligt i marts 2020 var der ca. 2000 smittede i USA. Ifølge matematikkens ubønhørlige regler kan man forvente en fordobling hver seks dage. (Note 3) Hvis nogle eksperter har ret, vil der være over en million smittede i april og to millioner i maj. USA har 2.8 sengepladser per tusind mennesker. (Kina has 4.3 sengepladser). I midten af maj, hvis 10% af smittede kommer på hospital, vil der ikke længere være sengepladser.

Det er Pluto, som er forbundet med eksponentiel vækst. Det forekommer blandt andet i en atombomb, hvor en atom fordeler sig og udsender neutroner, som splitter flere atomer osv. Specielt når Mars elle Merkur aspekterer Pluto, er der en slags virus effekt. Ved forårsjævndøgn i 2020, når Solen kommer ind i Vædderens tegn, kommer Mars i konjunktion med Jupiter og indhenter Pluto i en voldsom storkonjunktion. (Det sker faktisk nu, hvor jeg oversætter denne artikel fra engelsk til dansk.) Situationen ændrer sig dag for dag, men storkonjunktionen blotlægger pandemiens fulde omfang. Efterfølgende, bevæger Saturn sig ind i Vandbærerens tegn, og Mars kommer i konjunktion med Saturn den 31. marts. Det er her, at de mest omfattende sociale restriktioner forekommer, ikke kun i Europa men også i USA, som med en inkompetent præsident og dårligt sundhedssystem vil være hårdt ramt.

Aries Ingress 2020 - Washington

Aries Ingress. March 20th, 2020. 3.51 am UT Washington. AS 25 SC

Nu ved alle, at noget ekstraordinært sker i verden i 2020. Corona virussen blotlægger svaghederne i sundhedssystemer og i kapitalismens økonomiske prioriteter. Når Mars og Saturn kommer i konjunktion i Vandbærer, får vi en forsmag på den skæbnesvangre konjunktion af Jupiter og Saturn på 0 grader Vandbærer den 21. december 2020. Det viser et skift fra autokratiske ledere til social solidaritet. Lige nu er vi vidner til, hvordan regeringer er villige til at sætte kapitalisme på standby for at redde menneskeliv. I april, kommer Venus ind i Tvillingernes tegn, hvor den bevæger sig retrograd i en længerevarende harmonisk aspekt til Saturn. Hvor regeringer svigter, træder almindelige mennesker ind for at hjælpe. USA tilbyder meget ringe social støtte, og som konsekvens har almindelige amerikanere traditionelt taget meget mere ansvar for de svage i samfundet. Corona virussen vil fremkalde denne solidaritet.

På den økonomiske plan dog, vil det tage USA og Europa lang tid at komme på fode igen. Pandemien skal først toppe. Verdensomspændende forsyningslinjer vil blive voldsomt forstyrret. Svage selskaber vil gå konkurs. Selve store selskaber kan gå under – ikke mindst flyselskaber. Regeringernes pengetanke bliver udtømte i et forsøg på at redde borgere, som har tabt deres indkomstkilder. Rentesatsen, som normalt kan sænkes for at promovere vækst, kan ikke sænkes mere. Slemme spillere vil se deres snit for at lukrere på elendigheden. Autokrater vil kæmpe for at bibeholde en magt, som de alligevel mister, specielt når Saturn bevæger sig retrograd tilbage i Stenbuk, og når Mars går retrograd senere på året i Vædder, hvor den danner en serie tre kvadrataspekter til Jupiter, Pluto og Saturn.

Men, når autokrater når magtens tinde, er der kun en vej, og det er ned. Det vi kommer til at se i 2021 er en ny form for politik, styret at en nylig bevidst befolkning. Hvis autokrater ikke forsvinder i januar 2021, sker det på en mindre fredsommelig måde i 2024, når Pluto kommer ind i Vandbærerens tegn.

Adrian Ross Duncan
15th March, 2020.

  1. This triple conjunction happened (weakly) in 1981 and before that in 1584.
  2. Read Walls and their collapse: https://www.astrowow.com/blog/walls-and-their-collapse/
  3. https://www.statnews.com/2020/03/10/simple-math-alarming-answers-covid-19/