Opdagelsen og udnyttelsen af olie i 18-hundredetallet gjorde hvalerne aldeles lykkelige. Indtil da var det hvalolien, som var den største kilde til belysning og til en vis grad til madlavning. Men da petroleum blev udviklet, forsvandt grundlaget for hvalindustrien – heldigvis for hvalerne. Udvikling af plastic produkter siden 1930 vil i det lange løb have den samme gunstige virkning for træerne. Olie og gas er traditionelt forbundet med planeten Neptun (ligesom hvaler også er), og det er ikke et sammentræf, at den første kommercielle udnyttelse af olie i 1850’erne fandt sted lige efter opdagelsen af Neptun i 1846.

Da Neptun blev opdaget, var den i præcis konjunktion med Saturn 25 grader Vandbæreren, og efterfølgende Saturn/Neptun konjunktioner har altid været forbundet med dramatiske sociale omvæltninger – der var en del forholdsvis fredelige sociale revolutioner i Europa sent i 1840’erne på grund af den nye socialisme, som blomstrede på denne tid. Sammenfaldet mellem den 35-årige Saturn/Neptun cyklus og social revolution er blevet grundigt dokumenteret, især hvad angår kommunisme, hvis vigtige milepæl – den russiske revolution i 1917, Stalins død i 1953 og Berlinmurens fald – fandt sted på konjunktionen.

En Saturn/Neptun cyklus er forbundet med forsyningen af olie og gas; Saturn relaterer til indskrænkning og mangel, og Neptun til olie. Som forbrugere bliver vi gjort opmærksom på oliens pris, når vi tanker op, men forbindelsen mellem oliepriser og olieforsyninger er temmelig kompliceret, delvis fordi OPEC landene forsøger at stabilisere oliepriser ved at udvinde mere eller mindre olie afhængig af den aktuelle situation. Generelt går oliepriser og velstand i Vesten hånd i hånd, men også her er der en del faktorer, der komplicerer situationen. For eksempel har der været fremragende vækst i USA i de sidste tre år, selvom olieprisen er tredoblet. I den anden ekstrem, da de hidtil største oliereserver blev fundet i Texas i 1930 – da Saturn var i præcis trigon til Neptun – faldt olieprisen så drastisk, at den var medvirkende til den store Depression. Høje oliepriser garanterer ikke økonomisk elendighed, og lave priser garanterer ikke velstand. Stabile priser er sagen.

Det klassiske eksempel på sammenhængen mellem olieforsyninger og Saturn/Neptun cyklusen er oppositionen (en ud af tre fra 1971 til 1972), der fandt sted den 25. juni 1971 inden Yom Kippur krigen og den efterfølgende olie embargo i Mellemøsten. Interessant nok var Neptun lige kommet ind i Skytten på det tidspunkt, og det markerede en epoke, hvor ”udlandet” – de lande olien kom fra – begyndte at tage kontrol. Det var i den periode, at OPEC demonstrerede sin styrke, og støttede for eksempel Irak, da landet nationaliserede vesterlandske olieselskaber i juni 1972. (OPEC blev skabt den 14. september 1960, da Saturn dannede en præcis sekstil til Neptun. (1)

Oliepriser steg dramatisk op til 1974, hvorefter de stabiliserede sig og faldt en smule, men efter opløsningen af shahens Iran i 1979, tog prisstigningerne til igen. 1974 prisen på $38 per tønde blev næsten fordoblet til $63 (i 2005 dollars) i 1981. Årsagen var USA’s embargo på iranske produkter efter gidsel dramaet i Teheran, og den efterfølgende krig mellem Irak og Iran i 1980. Fra et astrologisk synspunkt er det meget interessant, da der var en Saturn/Neptun kvadrat mellem september 1979 og juni 1980. Man kan derfor antage, at oppositionen og kvadraten i 1970’erne, mens Neptun var i Skytten, var tæt knyttet til indskrænkninger i olieforsyninger fra arabiske lande med en religiøs/politisk dagsorden.

En ny Saturn/Neptun cyklus begyndte i 1989 med en serie konjunktioner, som fandt sted omkring 10 grader Stenbukken fra marts til november. Som med alle andre konjunktioner over de sidste 200 år, var der skæbnesvangre politiske konsekvenser – i dette tilfælde intet mindre end en ny verdensorden fremkaldt af Uranus/Neptun konjunktionen, en 172-årig cyklus som også var under opsejling på dette tidspunkt. Det er sandsynligt, at Saturn/Neptun konjunktionen skaber nye politiske strukturer, som danner baggrunden for en ny olieforsynings fase, og at hver ny konjunktion har en speciel og anderledes karakter. I hvert fald er det det nye Rusland, der er som bekendt sensitiv overfor Saturn/Neptun cyklusen, som er den nye politiske force, og her i 2006, mens oppositionen er ved at indtræffe, er det Rusland, som begynder at sætte dagsordenen, især i Europa.

Ruslands aggressive manøvre er kommet i lys lue i forbindelse med Ukraine i januar 2006. Det var en signifikant manifestation af det mægtige storkors mellem Saturn, Neptun, Jupiter og Mars, som har været aktuel fra august 2005 til februar 2006, og det giver en forsmag på effekten af oppositionen. Ukraine havde nægtet at tillade, at de gas rørledninger, som krydser dets territorium, vil komme under kontrollen af den russiske gasmonopol Gasprom, og Gasprom kvitterede ved at forlange, at Ukraine betalte EU-markedsprisen for gas, hvilket ville have betydet en firedobling af prisen til $220 per 1000 kubikmeter. Da Ukraine nægtede at betale denne pris, lukkede Gasprom for gas.

Da gastrykket også faldt i Europa som konsekvens, dæmrede det for EU landene, at de ligeledes var sårbare overfor russisk afpresning… Gasprom leverer allerede 25% af EUs gas, og dette tal er ved at vokse betydeligt. Gerhard Schroeder, tidligere statsminister i Tyskland, er i bestyrelsen et Gasprom selskab, der bygger en gasledning under Østersøen til Tyskland, og det rygtes, at Italiens statsminister Berlusconi – hvis han forlader politik – får posten som formand af en ny stor rørledning i sydgående retning til Italien. Mens Putin ekspanderer sit spind af rørledninger i Europa, får han et kvælertag på energiforsyningen. Det er klart, at det er noget Rusland nødigt vil misbruge – det vil ikke være godt for forretning – men landets indflydelse vil vokse. Det er sød musik for national følelsen efter de mange ydmygelser i 1990’erne.

Gasprom blev skabt ved Saturn/Neptun konjunktionen i 1989, og selvom det var privatiseret på det tidspunkt, lykkedes det Putin at genetablere statens kontrol ved at købe 51% af aktierne, da han kom til magten. Senere knuste han det konkurrerende oliegigant Yukos, hvis formand Mikhail Khordorkovsky blev fængslet i 2004 for skattesvig… selvom alle ved, at den virkelige grund var, at han havde politiske ambitioner. Gasproms chef Aleksej Miller er en gammel ven af Putin fra hans tid som borgmester af Skt. Petersborg. I virkeligheden er Gasprom den forlængede arm af Kreml, og det bliver brugt ikke kun som et økonomisk men også som et politisk redskab. Alt imens USA øser sine ressourcer væk på det irakiske eventyr, konsoliderer Rusland sin magt. Udover de store rørledninger til Nord-, Central- og Sydeuropa indgår Rusland aftaler med Japan, Korea og Fjernøsten, hvor efterspørgslen på olie er enorm og voksende… Rusland har trods alt næsten en tredjedel af verdens gasreserver.

Det er i det lys, at den kommende Saturn/Neptun opposition skal ses. Denne fase af Saturn/Neptun cyklusen svarer til 1972-oppositionen; med andre ord er det sandsynligt, at den sidste del af denne cyklus fra 2006 til den næste konjunktion (i Vædderen) i juni 2025 vil danne grundlaget for Rusland som en voksende magtfaktor på verdensscenen på grund af dens kontrol over store energikilder. Oppositionsfasen er forbundet med bevidsthed, og, ligesom Vesten blev opmærksom på Mellemøsten i den forrige cyklus, vil det dæmre for EU landene – og på et senere tidspunkt USA – hvor meget magt Rusland er ved at tilegne sig. Begivenhederne i Ukraine vil vise, at det er ikke en godartet indflydelse… magten er der for at blive brugt.

Det er for sent at gøre noget med Ruslands voksende magt… rørledningerne er færdige eller under konstruktion, Nordsøgassen er ved at slippe op, Europa er tørstig. Nu er det Ruslands tur at blomstre, og landet har stærkt brug for velstand efter en lang periode med armod og opløsning. I Europa vil der komme et behov for at værne om ressourcerne ved at bygge økonomiske huse og biler, og ved at investere i alternative energiforsyninger, og da den næste Saturn/Neptun konjunktion begynder i 2025 vil Europaf netop af denne grund stå stærkere. Det bliver de lande, der har gjort sig relativt uafhængige af olie og gas, som kommer til at sejre i perioden, hvor det langsomt bliver en underskudsforretning at udvinde fossil brændsel fra jorden.

I mellemtiden er det sandsynligt, at Saturn/Neptun oppositionen fra 2006 til 2007 (se grafen) vil fremkalde økonomisk uro. Idet Jupiter også er involveret – og Jupiter/Neptun kvadrater er forbundet med økonomiske bobler, der brister – er der muligt, at der kommer et markedskrak i forbindelse med misbrug af magt og korruption (Jupiter i Skorpionen). Alt, der har en urealistisk høj pris, falder til jorden – pas på Google, pas på ejendomsmarkedet. Advarslerne kommer i det første kvartal af 2006, men krakket kommer i september og oktober. Da Saturn fortsætter med at fremkalde oliemangel, er det sandsynligt, at olieprisen stiger endnu mere end den nuværende høje pris. Venezuela er foregangsland for en solidaritetsbølge i Sydamerika, som mindsker USA’s kontrol over olien fra denne kant. Iraks nuværende skrantende olie produktion kan forværres af borgerkrig, og Irans konfrontationskurs med Vesten kan også sætte en stopper for olieforsyninger. Disse faktorer kan skabe en økonomisk nedgang i Europa og USA.

Yom Kippur krigen og den arabiske olie embargo fandt sted et år efter Saturn/Neptun oppositionen i 1972, og det kan også godt være, at der kommer omvæltninger i perioden efter oppositionen fra 2006-2007. Det er i den efterfølgende periode, at Uranus begynder at danne en 4-årig kvadrat til Pluto fra Vædder til Stenbuk, og det indikerer stor spænding i verdenspolitikken fra 2010 til 2014. Der kan komme gnister mellem Vesten, Rusland og Kina i denne tid, og en form for politisk omrokering finder sted. Måske er det forbundet med det økonomiske ubehag, som kommer i kølvandet på Saturn/Neptun oppositionen.

Oliens tidsalder vil ebbe ud, ganske som kullenes tidsalder gjorde. Med det nuværende tempo vil udvindingen af olien være urentabel i midten af dette århundrede. I takt med at den bliver dyrere at udvinde, bliver alternative energikilder udviklet. Spørgsmålet er: hvor fredelig vil denne proces være? Da teknologien har gjort levevilkår nemmere over de sidste 200 år, er befolkningstallet eksploderet, og vi er blevet afhængig af billig energi. Men en ny æra kommer, hvor fossil brændsel slet ikke bliver brugt. Huse vil ikke bruge gas og olie. Biler vil ikke bruge benzin. Strøm vil ikke komme fra kraftværker, som brænder kul, olie eller gas.

Der er to scenarier for hvad der vil ske i overgangsperioden. Den ene er Romerrigets fald. Den anden er, at mennesket vil finde løsninger, og dette er et syn baseret mere på tankegangen i Vandbærer tidsalder. Udplyndringen af Jorden var et fænomen afspejlet af Saturn/Jupiter konjunktionens cyklus i jordtegn. Når denne 200-årige cyklus skifter til lufttegn i 2020, vil energikilder baseret på lys og bølger vinde frem i et samfund, som er baseret på lavenergi. Det kan være, at vi har svært ved at forestille os dette scenario, men vores børn, og vores børns børn finder ud af det.

Adrian Ross Duncan 10. januar 2006

Note 1. Book of World Horoscopes. OPEC betyder Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC lande leverer ca. halvdelen af verdens olie.