Det virker som om, formørkelser bliver endnu mørkere i disse dage. I skrivende stund har den sydlige måneknude været i konjunktion med Pluto (den 5. april 2019) og, mens den bevæger sig baglæns i sin retrograde cyklus, kommer den i konjunktion med Saturn den 2. maj. Det er måske derfor, at astronomer ved at benytte sig af et netværk af stjernekikkerter forskellige steder på jorden kunne endeligt fotografere et sort hul.

Man kan selvfølgelig ikke få et billede af et sort hul, fordi der hvor det findes er tyngdekraften så intens, at selve lyset ikke kan undslippe. Billedet viste derimod en begivenhedshorisont – en cirkel af lys og materie som danner en kant, hvorefter alle begivenheder forsvinder. Der er ikke nogen, der ved hvad der sker derefter. Den afdøde Stephen Hawkin mente, at materiet blev trukket ud som spaghetti af tyngdekraften. I det sorte huls centrum knuses materie til et uendelig lille punkt, som hedder singularity. Området fra begivenhedshorisonten til dens centrum er stort – i dette tilfælde større en hele solsystemet og 6.5 milliarder gang vores sols masse.

Saturn-Pluto-Måneknudes cyklusser
Når man tager i betragtning, at begivenheder på Jorden afspejler begivenheder i himmelsfæren, burde der findes klare paralleller mellem den ny fundne evne til at fotografere et sort hul og konjunktionen mellem Saturn, den Sydlige Måneknude og Pluto. Denne tredobbelte konjunktion er meget sjælden – den sidste var i 1882 – og der har kun været tre konjunktioner i Stenbukkens tegn i de sidste 2000 år. Det er et skæbnesvangert astrologisk fænomen som afspejles blandt andet i Storbritannien. Brexit har suget alt ud af britisk politisk liv, og den engelske regering har også nået sin egne begivenhedshorisont. Det virker som om Saturn, Pluto og den Sydlige Måneknude repræsenter en uigennemtrængelig blokering, som udelukker alle muligheder.

Paralleller store og små
Kigger man på nyhederne i denne periode er der mange større og mindre historier, som afspejler denne historiske kombination. Arkæologer i Indonesien har opdaget Homo Luzonensis i en grotte – resterne af et menneske, som kun var en meter i højde, som uddøde for kun 50,000 år siden. Det er Måneknudesaksen, som danner en magisk forbindelse fra den ene virkelighed til den anden, fra fortid til nutid, fra krop til sjæl. I dette eksempel, ved at grave dybere og dybere gennem grottens gulv, blotlægges lag på lag af knogler helt tilbage i tiden.

Hvis Saturn på Måneknuden viser en blokering, så repræsenterer Pluto på Måneknuden en radikal fjernelse af blokeringen. Ved Fukushima reaktoren, som blev ødelagt af 2011 tsunamien, har man påbegyndt fjernelsen af nukleare brændstænger fra den beskadigede reaktor. Den japanske regering agter at få befolkningen fra regionen til at genetablere sig. Ved at eliminere kilder til radioaktiv forurening kan nyt liv opstår.

Det er ikke kun de store ting, som afspejles af den historiske konjunktion. I USA har en 40-årig mand sagsøgte sine forældre for $90.000 fordi de smidt hans pornografi samling væk. Han var flyttet tilbage til sine forældre, fordi konen havde smidt ham ud. (Surprise) Faderen sagde, at han gjorde det for at hjælpe sin søn. Godt Saturn-Pluto stof her. Politiet nægtede at rejse tiltale mod forældrene og mente tilsyneladende også at samlingen på 12 kasser fil og blade, samt to kasser sex lejetøj hørt til lossepladsen.

Tunneller og elevatorer
Måneknuderne kan sammenlignes med ormhuler i rummet – en slags tværdimensional forbindelse fra den ene virkelighed til den anden. Indimellem kan man læse om faktiske tunneller, som bliver opdaget, når der er eftertryk på måneknuderne. For eksempel, lige før en solformørkelse i Jomfruens tegn den 10. september 2007, da Månen var præcist på den Sydlige Måneknude, blev en massiv tunnel under Jerusalem opdaget under udegravninger. Det var i denne tunnel, at byens beboer tog tilflugt i romertiden.

Måneknuderne viser også kanaler i den menneskelige krop især i forbindelse med Kundalini. Når måneknuderne findes på MC/IC aksen – horoskopets ryggrad – er der en åbenhed overfor kundalinirejsning, idet kraften foroven forenes med kraften forneden. Indimellem er der mere prosaiske manifestationer af denne måneknudes placering. En ven har den Sydlige Måneknude i Jomfru i konjunktion med IC og den Nordlige Måneknude i Fisk på MC. Han bor på 4. sal ovenover en fiskehandler på gaden. Da der var klager over lugten, byggede man et ventilationsrør op til taget. Det var måske ikke tilfældigt, at vennen oplevede en stor karriere fremgang bagefter, nu hvor de dårlige lugte fra fortiden var væk.

Præsident Trump er et godt eksempel på en person med måneknudesaksen fra den 10. til den 4. hus, selvom kundalinirejsning ikke er hans kop te. Fra sin Trump Tower penthouse på 58. sal kommer han op og ned i sin gyldne elevator – noget man selvfølgelig har, hvis Løvens tegn er på Ascendanten og Solen konjunktion den Nordlige Måneknude i 10. hus. Trump befinder sig i gudernes rige, og de almindelige dødelige forneden afspejles af den formørkede ”blod” Måne i 4. hus. Måske er det her, han fandt inspirationen til sin besynderlige indsættelsens tale om USA’s blodige byer.

Måneknuderne og karma
I vesterlandsk astrologi har Martin Schulmans bog ”Måneknuderne og reinkarnation” haft en stor indflydelse på forståelsen af Måneknuderne. Hans teori er, at den Sydlige Måneknude repræsenterer indflydelser fra fortiden – gammel karma – mens den Nordlige Måneknude viser hvad vi higer efter i dette liv. Gennem de først to måneknudes cyklusser handler vi udefra fortidens prægning, og vi tiltrækkes ubevidst af de ting vi var god til i en tidligere inkarnation, som vises af den Sydlige Måneknudes tegn- og husposition. Senere, og primært når den tredje måneknudes cyklus begynder ved 37-års alderen, forkaster vi de nemme løsninger fra fortiden og starter en udviklings cyklus præget af den Nordlige Måneknude.

Klienter synes stærkt at identificere med den type tolkning. For eksempel vil en person med den Sydlige Måneknude i Tyr opleve, at de tiltrækkes af et liv med komfort og materielle fornøjelser, som de efterhånden vender ryggen til, da de opdager større livsværdier i den Nordlige Måneknude i Skorpion – psykologisk indsigt, dybere intimitet, et enklere liv materielt. Fortolkninger af måneknuderne raffineres yderligere af huspositionen. Hvis den Sydlige Måneknude er i Tyr i 6. hus, for eksempel, vil der være en stærk tilknytning til jobsikkerhed og status blandt kollegaer. Det bliver senere transformeret til et behov for at arbejde og bo alene for at undersøge livets større mysterier. Generelt kan den Sydlige Måneknude sammenlignes med aktiver, som man kan trække på gennem livet, mens den Nordlige Måneknude viser et nyt livsprojekt. Man føler sig mættet der, hvor den Sydlige Måneknude befinder sig, og det kan efterhånden føles meningsløst – man kan ikke blive ved med at hælde på en container, som allerede er fuld.

Rahu og Ketu
I indisk astrologi er der andre myter. Rahu (den Nordlige Måneknude) og Ketu (den Sydlige Måneknude) er dæmoner, som ville være guder. Rahu stjæl og drak gudernes nektar, hvorefter Vishnu straks kastede sin diskos og adskilt hans hoved fra kroppen. Rahu blev til et hoved uden krop, mens Ketu blev en krop uden hoved. I vestlige tradition er den Nordlige Måneknude set som gunstig og den Sydlige Måneknude som ugunstig, men i vedisk astrologi er Rahu en stor sulten mund, som fortærer alt den kan komme i nærheden af, mens Ketu er en mere spirituel kraft, som forkaster ego, udvikler næstekærlighed og higer efter spiritualitet. Ketu ønsker ensomhed og sit eget rum. Rahu ønsker at være større og større – en skyggeplanet prisgivet illusionens verden.

Måneknuderne og planeterne
I Vedisk astrologi repræsenterer konjunktionen mellem den Sydlige Måneknude og Saturn mødet mellem spiritualitet og disciplin. Det er en tid, hvor der er mulighed for at undersøge indgroede vaner fra fortiden og omprogrammere dem. Når det kombineres med Pluto kan man helt eliminere problematiske strukturer, som har hobet sig op lag for lag, og erstatte dem med nye strukturere og nye mål.

Når en planet er i konjunktion med den Nordlige Måneknude, sker der noget specielt. Rahu, det afhuggede hoved, infiltrerer planeten og giver en tvangspræget tendens. Når Solen er konjunktion Rahu er det som om, at faderen erstattes af en større ”Far”, som har tilsyneladende guddommelige attributter. I Donald Trumps horoskop er solen i 10. hus i konjunktion med Rahu, som fremkalder præcist den slags følelse, at han er unik og den eneste person, som evner at gøre USA stor. Når Solen er i konjunktion med Ketu, sker det modsatte – egoet kan ikke stråle og selvtilliden dæmpes.

Når Månen er i konjunktion med Rahu er indflydelsen uudgrundelig dyb, fordi det er det ubevidste sind, som skaber en overudviklet følelsesliv og komplekse sindstilstande, som er svære at navigere i. Venus-Rahu forstørrer kærlighed til et urealistisk højt niveau. Rahu får tingene til at ekspandere som en ballon. Venus-Ketu derimod giver helt andre oplevelser, og man fornægter sanselige lyster eller behovet for at smelte sammen med en anden

Pluto og automatisering
På mange måder repræsenterer Pluto maskinens fremmarch. Det siges, at automatisering kommer til at forvandle arbejdsmarkedet tre gange hurtigere end den anden industrielle revolution, som skabt gnisten til strejker og uro i begyndelsen af det 20. århundred. (Note 1) En ud af fem mænd i arbejdsalderen har ikke arbejdet i USA i 2017. Levetiden i USA går nedad på grund af overdoser og selvmord. Det er ikke immigration, som skaber denne omvæltninger – det er automatisering.

Konjunktionen mellem Saturn og Pluto, kanaliseret gennem den Sydlige Måneknude, retter opmærksomhed på den del af kapitalisme, som prioriterer profit over mennesker. Klima forandringer, arbejdsløshed, deltids arbejdes usikkerhed, og den store kløft mellem rige og fattige belyses af denne konjunktion. Automatisering via kunstig intelligens er i sin vorden, og kapitalisme må gå helt nye veje for at håndtere de endnu større forandringer der kommer, for eksempel via en garanteret indkomst for alle. Demokratiske kandidater ved det næste valg i USA vil sandsynligvis fokusere på løsninger til disse problemer.

I 2019 vil vi selv opleve, at der er områder i vores liv, hvor der har være blokeringer i årevis, som har forårsaget negativ adfærd og undertrykte følelser. Saturn og den Sydlige Måneknude kommer i konjunktion hver 11. år, og der kommer ekkoer fra disse tidligere konjunktioner, mens Pluto trækker mange ting op fra tidernes morgen. Når disse blokeringer fjernes, vil det føle som om en slamsuger har passeret. Fortidens efterladenskaber forsvinder i det sorte hul og fundamentet til en nye fremtid bliver lagt.

Adrian Duncan 15th April 2019

1. www.bain.com “The Collision of Demographics, Automation and Inequality”