De første billeder af Gud udkommer? Det første TV show med en robot som vært? (Tag patent på den ide). Genoplivelse af elektrochok som terapi? International politik styret af hvaler? (Det stemmer jeg på). Når Uranus træder ind i Fiskene den 10. marts 2003, vil det få fantastiske konsekvenser for den menneskelige fantasi. Man kunne ønske sig at det skabte større frihed og bevægelighed i samfundet, med udgangspunkt i en dybere medfølelse og social bevidsthed som den centrale faktor.

Sidst gang i Fisk – 1919

Desværre kan den historiske cyklus ikke rigtig bekræfte dette, for 84 år tilbage da Uranus trådte ind i fiskene den 1. april 1919, blev spiritusforbuddet i USA en realitet. Det blev forbudt at fremstille, sælge, importere og eksportere berusende drikkevarer. Loven blev ikke ophævet før i 1933 og i mellemtiden morede folk sig med at drikke – og bryde loven samtidig. Tiderne var gunstige for mafiaen og filmindustrien, og Uranus i Fiskene gjorde sig umage for at omkranse alkohol med et magisk skær.

Fængsler

Uforudsigelige outsidere i fængsel kunne blive et andet tema. Hitler blev fængslet i 1923 for sit mislykkede statskup og blev løsladt 18 måneder senere efter at Mein Kampf var blevet til. Da Uranus trådte ind i Vædderen var han godt på vej til sin rolle som leder/Feuhrer. Måske burde vi iagttage hvem vi sætter i fængsel over de næste syv år, især når man tager højde for gentagelsen af Uranus i Vædder i kvadrat til Pluto, som det var tilfældet i begyndelsen af 30erne og som atter bliver aktuel fra 2010 til 2014.

Filmverden

I 1920erne voksede filmindustrien op til at blive en glorværdig og strålende forretning, og den deraf følgende idealisering af filmstjerner nåede nye højder. Det første eksempel på massehysteri var ved begravelsen af Rudolph Valentino den 23. august 1926, og et blad udtrykte det således: “Selvom hans øjne blinkede af sorg og bitterhed, så fik folk øje på en drøm de ellers aldrig så”. Hvilket fanger budskabet fra Uranus i Fiskene ganske godt. Uranus var i de sidste grader af Fiskene på det tidspunkt og Sol konjunktion Neptun, i opposition til Jupiter i Vandbæreren. Rudolph Valentinos begravelse blev en enorm offentlig begivenhed. Det er rimeligt at antage, at visuelle repræsentationer på film, i biografer og i spil vil nå de samme højder som i de brølende 20ere. (Stumfilm forsvandt da Uranus forlod Fiskene og publikum behøvede ikke længere at forstille ordene bag de følelser, der så tydeligt blev udtrykt på lærredet).

Minority Report

Film producere der har fingeren på pulsen, har allerede fået færten af overgangen fra Uranus i Vandbærer til Uranus i Fiskene, og sætter billeder til visionerne af hvad der kommer til at foregå i den kollektive sfære på et imaginært niveau. En sådan film er Minority Report , produceret af Steven Spielberg og baseret på en Phillip Dick science fiktion historie (ligesom Ridley Scotts klassiske film Blade Runner ) og hovedtemaet i filmen er brugen af clairvoyante, der kan forudsige mord, før de finder sted i virkeligheden.

New York – År 2054

Vi befinder os i året 2054 og de clairvoyante befinder sig i New York under politiets varetægt afsondret fra omverdenen i en vandtank, der nøje bliver fyldt med en bevidsthedsfremmende cocktail af stoffer. Den øverste politichef Anderton (Tom Cruise) modtager billeder fra de clairvoyante, som han placerer på transparente storskærme med frit svævende håndbevægelser, og stemmeaktivering, hvilket syntes at være en total frigørelse fra mus og tastatur, i en visionært kropslig verden, hvor menneske og computere har indgået et endnu mere intimt samarbejde. De clairvoyantes evne til at forudsige mord syntes at være ufejlbarlige, indtil Anderton ser sit eget navn dukke op blandt de billeder han er i gang med at sortere.

Overvågning

Han stikker af igennem en fantastisk 3D verden, hvor overlegne overvågningsteknikker har nået højder, som politiet kun kan drømme om i dag. Ved hjælp af strategisk placerede scannere har irisgenkendelse erstattet identitetspapirer, så chancen for at stikke af uden at blive genkendt er forsvindende lille, i særdeleshed fordi de statslige magter kan overtage styring af personlige køretøjer hvis nødvendigt. Når en kriminel (eller en potentiel kriminel – forbrydelse er ikke begået endnu) bliver fanget, placeres en “glorie” eller næsten bibelsk lidelelseskrone på hans hoved, der forsyner ham med stoffer. Det sikrer, at han forbliver i sin egen døs i en smal lodret glaskiste omhyggeligt overvåget af teknologi, der kan læse hans ubevidste. Vi er i et filmfængsel, der giver sit bud på Uranus i Fiskenes symbolverden.

Sidst gang i Fisk – 1919

Når Uranus bevæger sig ind i Fiskene i marts 2003, kan den ikke adskilles fra Saturn og de skaber sammen en serie af trigoner. Først fra Saturn i Tvilling til Uranus i Vandbærer og herefter fra Saturn i Krebs til Uranus i Fiskene.

Se graf for planetbevægelsen

Interessant nok har Saturn/Uranus trigoner, der finder sted inden for en den 46-årige Saturn/Uranus konjunktionscyklus hver 15. år, en tendens til at finde sted hen over tegngrænserne 50 % af tiden. For eksempel fra 1926-1927 fandt Saturn/Uranus trigonen sted først fra Skorpion til Fisk og derefter fra Skytte til Vædder, ligesom trigonen fra 1956-1957 startede i Krebs/Skorpion og derefter fortsatte i Løve/Skytte. Disse transitter henover tegngrænserne markerer store forandringer i samfundet, hvorpå man bygger en bro, der funderes på opfindsomme Uranus og konstruktive Saturn, hvilket fører vores åndelige trafik fra en tidsalder til en anden. Det bringer store forandringer i den kollektive menneskelige bevidsthed.

Konjunktionens frø

Dertil kommer at Saturn/Uranus trigonen vil relatere tilbage i tiden til den tidligere konjunktion og frigøre en kreativ og harmonisk manifestation af de frø, der blev sået, da konjunktionen fandt sted. Ved Saturn/Uranus konjunktionen i 1896-7 i Skorpionen for eksempel, opfandt den tyske fysiker Braun et cathode-ray apparat, som var istand til at registrere signaler på en skærm. Ved trigonen i 1926 havde den engelske fysiker Baird succes med at demonstrere sin nye opfindelse – fjernsynet.

Fjernsyn og biler

De nyskabelser og opfindelser der kommer til syne ved Uranus/Saturn konjunktionen har ofte en dybtgående effekt på samfundet. For eksempel fandt den første (ubemandede) flyvetur sted i 1896, den første offentlige filmfremvisning fandt sted, den første underjordiske metro startede (i Ungarn) og den første bil blev solgt i USA – alt sammen ved konjunktionen i Skorpionen. De første tiltag og opfindelser bliver ofte fuldstændigt latterliggjorte i deres samtid. For eksempel vakte foreslaget om at biler en gang ville blive det fortrukne transportmiddel i stedet for toge, stor latter blandt politikerne i det engelske parlament i 1896.

Perestroika

Hvad der i særdeleshed karakteriserede Saturn/Uranus konjunktionen i Skytte/Stenbuk overgangen fra 1987-1988, var den ekstraordinære frigørelse, der fandt sted i Sovjetunionen (Perestroika), hvilket blev cementeret af møder mellem Reagan og Gorbatchev. Det sovjetiske regering på det pågældende tidspunkt definerede Perestrokia som “det endelige opgør med stagnationen og destruktionen af den eksisterende bremsemekanismer…” hvilket må siges at være en tydelig beskrivelse af hvad der sker, når Saturn møder Uranus i slutningen af sin 46-årige cyklus. (De frigørende kræfter vinder nødvendigvis ikke over de undertrykkende. Se blot på Tien An Men massakren i Kina i 1989 og nedkæmpelsen af studenteroprøret i Burma i samme periode.)

Sidst gang i Fisk – 1919

Vi kan forvente at den første trigon konsoliderer og yderligere frigør Putins Rusland, med stor teknologisk udvikling og materiel vækst. Det er også sandsynligt at forholdet mellem USA og Ruland vil udvikle sig yderligere harmonisk i perioden 2003-2004. Når Uranus bevæger sig fra Vandbærer til Fisk, kan vi forvente et skift fra det rationelle og verbale udtryk, til det mere emotionelle og visuelle. Siden Uranus trådte ind i Vandbæreren, har mange mennesker trådt ind i en verden af Internet, intranet og mobiltelefoner, men når Uranus sætter eftertryk på Fiskene, vil der fremkomme en magtfuld visuel tilslutning og kommunikation.

Visuelle medier

Behovet for altid at være på og altid tilgængelig for omverdenen, vil undergå et karakterskifte. Kommunikationen vil udvikle sig fra at være verbalt fokuseret til at udtrykke sig gennem video og billedmedier, samtidig med at et stigende behov for at være mere privat og tilbagetrukket bliver tilgodeset i den nye teknologiske udvikling. Der bliver sørget for det individuelle private univers, ved at det bliver muligt at foretage individuelle TV valg, i stedet for de traditionelle kollektive udsendelser. Perioden vil inspirere til en enorm blomstring af de visuelle kunstretninger, hvor flere mennesker får mulighed for at blive deres egne filmdirektører, med digital video og Internettet som redskaber.

Miljøet

Den intellektuelle fokus der har præget beslutningsprocesserne i samfundet, mens Saturn var i Tvilling og Uranus i Vandbærer, vil blive erstattet af en omsorgsfuld økologisk ånd, der lover godt for miljøet. Samtidig er det muligt at – i den mere negative kategori – Uranus i Fiskene vil bringe eksplosive forureningsager på banen, og at olietankere og olieraffinaderier kan blive mål for terroraktioner, således at nye beskyttelsesmekanismer må iværksættes.(Bedst at gøre det nu!) Man kan heller ikke undervurdere farerne fra gas og bakterielle angreb eller ulykker. Den tredje verden vil komme højere op på dagsordenen, samtidigt med at humanitære organisationer får større indflydelse.

Vandtegnstrigoner

Ideelt set rummer Saturn/Uranus trigonen fra Krebs til Fisk potentialet til at fokusere på hjælp til de underprivilegerede. Dertil kommer, at trigoner i Vandtegn sjældent leverer den harmoni og glæde som astrologistuderende muligvis forventer. Begivenheder fulde af sorg vækker vores medfølelse og disse hændelser kan for eksempel være oversvømmelser, tidevandsbølger eller katastrofer i vand, der får os til at sympatisere med ofrene. Hvis Bush junior vælger at følge i sin fars fodspor ved at erklære krig imod Irak, vil den offentlige bekymring og medfølelse omkring menneskelige tab og økologiske konsekvenser nå meget større højder end, da Uranus og Saturn var i lufttegn.

Hvor pengene er

De forudseende personer investerede i Dot Com navne før Uranus trådte ind i Vandbæreren i maj 1995. Tilsvarende vil nogle mennesker med fin fornemmelse allerede have fanget bølgen langt ude på havet, som bringer bud om Uranus i Fiskene. Måske vil det være værd at se nærmere på et filmselskab som Dream Worksskabt af Steven Spielberg, Jeffrey Katzenburg og David Geffen i oktober 1994 (samtidig med Uranus/Neptun konjunktionen.) Med aktier til en værdi af $27 her i august 2002, vil det være interessant at følge prisudviklingen, når Uranus forlader Fiskene i 2010. Selskaber der arbejder med billeder og fantasi vil få fremgang, alt imens nye banebrydende reklamekoncepter bliver udviklet. Ny avanceret medicin, kontroversielle sikkerheds foranstaltninger for fanger som f.eks. elektroniske armbånd, vandtransport og hydraulik, kemikalier og nye former for elektriske generatorer vil sandsynligvis se dagens lys på dette tidspunkt.

Gensidig reception

Når Uranus træder ind i Fiskene vil den være i gensidig reception med Neptun i Vandbæreren og det vil fortsætte, indtil Neptun går i Fiskene i 2011. Princippet omkring reception handler om gæstfrihed, mens Neptun er i Uranus’ hjem og omvendt, vil de få større udbytte end problemer i det pågældende hjem. De ulemper der eksisterer for Neptun ved at være i Uranus tegn, vil blive mildnet når Uranus flytter ind i Neptuns hjemland. Princippet omkring udveksling vil finde sted, ligesom studenter der besøger hinandens universiteter eller princippet omkring det at bytte hjem i forbindelse med ferie. Uranus vil bringe opfindsomhed sammen med fantasi, mens Neptun bringer forestillingsevne sammen med opfindsomhed. Uranus i Fiskene vil sætte den tredje verden på dagsordenen i de rige industrialiserede samfund og det er en oplagt mulighed, at de idealistiske principper bliver et trend. Dette frugtbare møde imellem det “primitive” og det “avancerede” vil blive helt utroligt.

Med en smule held vil vi se i den første dekade af det 21 århundrede den samme form for idealistiske ånd, som de sene 60ere bar præg af.