Det er en skelnesættende periode for Israel, og selvom forhenværende statsminister Benjamin Netanyahu tror måske at han kan gøre comeback, får han aldrig jobbet tilbage. Når man kigger på konflikten mellem Palæstina og Israel er det ikke svært at få øje på ironien. Jødernes historie fortæller om, hvordan de gentagende gang mistede deres land, og nu er den samme skæbne overgået palæstinenserne – ikke mindst dem i Gaza. Et tilbageblik på jødernes historie leverer svaret på Israels motivation og deres skæbne i det 21. århundrede

Religionens oprindelse i Vesten

Da Gud fortalt Abraham, at han vil få en søn med sin kone Sarah, var han forståeligt nok forvirret. Sarah var ufrugtbar, og Abraham var meget gammel. Men så fandt han på at gøre deres egyptiske tjenerinde Hagar gravid, og hun fødte Ismael, da Abraham var 86 år gammel. Sarah var ikke særlig glad for denne udvikling, og hun sendt Hagar og Ismael væk. Ismael havde 13 børn og hans efterkommere siges at har skabt den arabiske nation, som omtales således i biblen (1 Mosebog 16.12): ”…og han skal blive et Menneske Vildæsel, hvis Hånd er mod alle, og alles Hånd mod ham, og han skal ligge i Strid med alle sine Frænder!”

Man kan ikke narre Gud, og da Abraham far 100 år gammel født Sarah på mirakuløs vis Isaac. Kristne, muslimer og jøder er alle sammen enepige om dette forløb i biblen. Da Isaac fyldt 60, fik han og konen Rebekah tvillinger: Esau og Jakob. Fra Jakobs slægt kom det jødiske folk, mens fra Esaus slægt siges det at Rom og kristendom kom. Jakob havde 12 sønner, og det var Joseph, som reddede jøderne fra deres trældom i Egypten. Den Anden Mosebog beskriver efterfølgende, hvordan Moses førte 600,000 jøder på en 40-års rejse ud af Egypten til Det Forjættede Land.

Besættelse og eksil

Da jøderne ankom, tøvede de ved at indtage landet, som hed Kanaan, fordi det var for stærkt beskyttet. Men Gud havde jo befalet, at de tog landet; derfor blev han sur. Gud straffer jøderne altid hårdt, når de er på afveje, selvom eller måske netop fordi de er hans Udvalgte Folk. De måtte vandre endnu 40 år. Omkring 1300 fvt indtog jøderne Kanaan og skabt deres hjemland. I mange århundrede levede de lykkeligt, ikke mindst under Kong David og Kong Solomon. Men så begyndte jøderne at interessere sig for andre guder og Gud blev rigtig sur. Han sendte derfor Assyrerne og senere Babylonierne, som ødelagde landet og tog jøderne i fangenskab i 586 fvt.

Jøderne fik senere tilladelse til at komme tilbage for at genetablere Israel, og det gik fint indtil først den græske og senere den romerske besættelse. I denne periode blev de jødiske præster korrumperet og mistede deres guddommelige kræfter. Der var flere oprør mod romerne men ved den tredje og sidste oprør i år 136 blev jøderne knuste. En halv million jøder blev dræbt og resten sendt i fangeskab. Det var først næsten 2000 år senere, at Israel kunne genopstå.

Den sande mirakel er, at den jødiske diaspora kunne holde sammen i hele denne periode. Som folkefærd er de utrolig tilpasningsdygtige og har kunnet bibeholde deres religiøse sprog, hebraisk, og deres ritualer. Der har spredt sig genne Europa, Rusland, Mellemøsten og USA, og mens de har skabt deres egne enklaver, har de fleste også integreret sig uden nogensinde at droppe deres religion. De er blevet bortvist – fra England i 1290, Frankrig in 1394 og Spanien i 1492 – men de forblev sammenhængende.

Den første zionistkonference
Den 29. august 1897 afholdtes den første zionistkonference i Basel, Schweitz, organiseret af Theodor Herzl. Jøder fra hele verden ankom til denne historiske begivenhed, og i en euforisk atmosfære forenede de sig omkring et mål: at genbefolke Palæstina, som på det tidspunkt var en del af den ottomanske rige. Der var ingen intention om at nå dette mål på voldelig vis, men snarere ved at købe land og eventuelt bringe en velstand, som også kunne gavne de 700,000 palæstinenser, som boede der. Denne kongres fandt sted med en præcis konjunktion af Saturn og Uranus på 25 grader Skorpion, som måske afspejlede den jødiske diasporas traumer ved gentagende pogromer i Rusland og Østeuropa og et opgør med fortiden. For første gange i årtusinder valgt store dele af det jødiske folk at stå fast og ikke bøje nakken, så denne konjunktion afspejlede også en ny type jøde, som havde fået nok af ydmygelse.

Zionist Conference horoscope

First Zionist Congress. August 29, 1897. 9.00 am Basel (AS 11.21 Libra)

 

Indvandring til Palæstina

Fra 1897 indtil skabelsen af Israel i 1946 var der flere immigrationsbølger, og den jødiske befolkning voksede fra omkring 25,000 til en halv million. De palæstinensiske indbyggere var ikke begejstret, og der var flere opgør denne periode, ikke mindst massakren i Hebron i 1929 som dræbt 67 jøder.

I første omgang have jøderne støtte fra Storbritannien, som overtog Palæstina efter den ottomanske riges kollapse. Balfour-erklæringen den 2. november 1917 etablerede (ifølge briterne) Palæstina som ”et nationalt hjem for det jødiske folk”. En Saturn-cyklus senere genopstod Israel som selvstændigt land. Men op til og efter Anden Verdenskrigen forhindrede britiske tropper jødisk immigration og med magt tilbageviste skibe med jøder – selv dem, som havde overlevet koncentrationslejrene. Også inden krigen, selvom det lykkedes en halv million jøder at undslippe Tyskland og Østrig, kunne jøderne ofte ikke få indrejsetilladelse til Israel eller andre land, og flere skibe måtte opgive og sejle tilbage til Tyskland med deres jødiske passagerer stadigvæk ombord.

Jødisk DNA

Ideen med denne lange introduktion til den nuværende situation i Israel er at sætte fokus på det jødiske folks beslutsomhed og modstandsdygtighed uden at miste en forbindelse til det forjættede land. Gentagende gange har de oplevede eksil og fangenskab over næsten fire årtusinder. De har oplevet pogromer og udslettelser. Deres historie, og holocausten som udryddede en tredjedel af verdens jøder, er indlejret i jødernes DNA. De kommer aldrig til at opgive deres genbefolkede hjemland, og erfaring har indprentet på dem, at de ikke kan regne med, at andre lande ikke vil vende ryggen til dem.

Israel horoscope

Israel. May 14th 1948 16.00 Tel Aviv AS 23.02 LI

Israels tilblivelse – bygget på FN’s anerkendelse af landet i 1947 – skete i midten af en brutal selvstændighedskrig, som varede over et år. Let bevæbnede jødiske bosættere klarede sig med nød og næppe mod den lokale palæstinensiske befolkning samt invaderende hære fra Egypten, Syrien og Jordan. Ironisk nok, var jøderne reddet af nazi våbenforsyninger fra Tjekkoslovakiet (og fly opkøbt efter Verdenskrigen), men der var ikke mange der troede på, at jøderne vil overleve, heller ikke CIA. Midt i krigen blev det nye parlament (Knesset) konstitueret og den 14. maj 1948 kl. 16.00 erklærede David Ben Gurion Israel til at have genopstået, hvorefter alle tilstedeværende brød ud i sang.

Israels horoskop er yderst sensitivt, og man siger at selve Israels efterretningstjeneste bruger det. Det er meget signifikant, at den Sydlige Måneknude befinder sig på 14 Skorpion i 1. hus i tæt kvadrat til Saturn og Pluto på henholdsvis 16 og 12 grader Løve. Der var en solformørkelse mindre end en uge før, som aktiverede den skæbnesvangre konstellation, og som peger på holocaust og jødernes tragiske fortid. Solen er opposition Chiron – Israel var et land med et åbent sår. Israels mission er at behandle fortidens traumer og opbygge et stabilt land i fred med verden, men Pluto kvadrat Måneknuderne viser en konstant trussel om udslettelse.

Gamle og nye jøder
De zionister, som skabt Israel, ønskede ikke at blive mindet om fortiden. De så sig selv som ”nye jøder” – selvsikre og ikke-religiøse, og ikke længere som ofre. Det var først med retssagen mod Adolf Eichmann – manden der organiserede jødetransport til koncentrationslejre – den 15. december 1961, at Israels befolkning blev tvunget til at konfrontere fortidens rædsler. Eichmann blev bortført fra Argentina af Mossad, mens Israels progressive Ascendant var på 4 grader Skorpion kvadrat Månen og trigon Venus i Krebs. Israels befolkning var klistret til deres radioer og Tv-skærme i månedsvis, mens de lyttede til en lang række fortællinger fra holocaust-overlevere. Dette opgør med fortiden skete, da progressive månen kom i opposition til Pluto og Saturn.

Israels Vægt-Ascendant er på fiksstjernen Spica, som er forbundet med velstand, kreativitet og held. Ascendantherskeren Venus i Krebs og 9. hus viser de stærke religiøse traditioner, som efterhånden vokser sig stærkere, og den viser også støtten både militært og økonomisk fra den jødiske diaspora, ikke mindst fra USA, som garanterer for landets overlevelse.

Saturn og Plutos position i Løven og 10. hus viser Israels styrker og svagheder. Ved at etablere deres nation på et geografisk område som de mener Gud tildelt dem, har de fordrevet en million palæstinenser i Gaza, 750,000 i Vestbredden og 250,000 i selve Israel. Og for at kontrollere dem er de nødt til at benytte sig af diktatoriske metoder.

Deres Mars i Løven i trigon Jupiter i Skytten vækker ideen om Judæas Løve, som traditionelt vogter Jerusalem, og den viser stor militær overlegenhed. Israels hær (Israeli Defense Force – IDF) har fået succes i de mange krige, de har udkæmpet, men de kommer til kort, når de skal håndhæve en apartheid-lignende politik derhjemme. Det underminerer i høj grad Israels selvbillede som et fredssøgende folk.

Venus som nøgleplanet
Når man følger horoskopherskeren Venus’ vandring via progressioner, lærer man meget om Israels skæbne. I 1967 vendt Venus retrograd på 11.06 Krebs for at fyldestgøre en tidssløjfe, som varer 80 år. Det betyder, at perioden fra 1967-2045 er en tidsboble, hvor Israel gentager og bearbejder sin historie og udenlandske forhold.

Israel prog Venus

Overlevelseskrige
6-dages krigen begyndte den 5. juni netop i 1967, og det startede med et forbyggende angreb fra Israel på de arabiske hære, som havde samlet sig med et erklæret mål om at tilintetgøre Israel. Det var en afgørende sejr for Israel, og ført til besættelsen af Øst Jerusalem, Sinai-orkenet og Golan-højderne. På det tidspunkt var Israels progressive MC på Pluto og kvadrat måneknuderne. Israels horoskop er skabt til sejr. Mars i Løven i en tæt trigon til Jupiter, som står stærkt i Skytte, og i sekstil til Uranus taler om militær og teknologisk overlegenhed. Det er en optimistisk, næsten uovervindelig, kombination.

Den 6. oktober 1973, da Ascendanten progressiv kom i konjunktion med den sydlige nordknude i Skorpion, fandt Yom Kippur krigen sted – denne gang med et overraskelsesangreb fra Syrien, Jordan, Irak og Egypten. Der var mange dødsfald på begge sider, og krigen truede med at udvikle sig til en konflikt mellem USA og Sovjet, som støttede hver sin side. Det lykkedes Israel at få overtaget, men oplevelsen var traumatisk. Det førte efterhånden til Camp David aftalen den 17. september 1978, som Præsident Carter stablede på benene. Israels statsminister Begin og den egyptiske præsident Sadat fik begge Nobel fredsprisen. Israels progressive MC var nu i trigon til progressiv Jupiter.

To-stats løsningen
Efter mange op- og nedtur i 1980’erne, specielt i forbindelse med Israels invasion af Libanon samt den første Intifada og verdensomspændende terroristangreb, som PLO formand Yasser Arafat stod bag, udarbejdede de involverede parter Oslo aftalerne. Den første var underskrevet den 13. september 1993, og den anden den 28. september 1995.

1993 var et nøgle år for Israel: det var på det tidspunkt, at progressiv Venus og Merkur bevægede sig retrograd og krydsede grænsen fra Krebs tilbage til Tvilling. Oslo-aftalerne skabt et vejkort til – naturligvis – en to-stats løsning for Israel og et selvstændigt Palæstina. Transit Uranus og Neptun var i 1993 begge i konjunktion med Israels IC, hvor verden brugt sin magt på at skabe en vedvarende løsning i Mellemøsten. Men disse ”fredsaftaler” ført kun til endnu mere terror. Palæstinenserne kunne ikke acceptere mindre end at få alle deres land tilbage, mens jødiske fundamentalister så aftalerne som det ultimative forræderi af statsministeren Yitzhak Rabin. Flere israeler blev dræbt af terrorisme fra 1993-1995 end på noget andet tidspunkt i Israels historie. Denne kaos afspejler Uranus-Neptun transiten ind i Israels 4. hus.

Selvom Rabin også var skeptisk angående aftalerne, afholdte han et stort fredsmøde den 4. november 1995, som tiltrak over 100,000 fredsstøttere. Da han forlod forsamlingen, blev han myrdet. Det fandt sted mens progressiv Merkur og Venus var i præcis konjunktion på 29 Tvilling og ved at danne en opposition til Jupiter i Skytte. På denne dag var Solen i præcis kvadrat til Israels Pluto og ved at komme på Israels skæbnesvangre sydlige måneknude i Skorpion. Mars i Skytte var i præcis opposition til Israels Merkur i 8. hus – Rabin blev skudt af en fanatisk jurastudent.

Venus og Uranus
To-stats løsningens skæbne, som FN sætter sin lid til, kan forbindes med Venus’ vandring tilbage i Tvillingens tegn, hvor den gentagende gang møder Uranus – en passende beskrivelse af uroen, som hele tiden saboterer ideen. Om de skyldes israelsk undertrykkelse og bosættelser eller palæstinensiske terror, efter 25 år er denne to-stats løsning en forsvindende mulighed.

I slutningen af 2006 kom progressiv Merkur, som havde vendt sig direkte, tilbage ind i Krebsens tegn. Det fandt sted, mens Israel trak sig ud af Gaza, og Hamas – som betragtes internationalt som en terrorist organisation – tog over. Israels progressive Descendant havde lige været i konjunktion med Merkur i Tvilling og i trigon til Neptun. I denne periode var Israels forhold til naboerne kaotisk, delvis på grund et kostbart angreb i Libanon i et forsøg på at neutralisere Hezbollah, og efterfølgende på grund af gentagende angreb fra Gaza.

I 2008 vendt progressiv Venus stationær direkte på 24.26 Tvilling i præcis konjunktion med Uranus på 24.21 Tvilling! Gaza har viste sig at være en torn i Israels side med konstant uprovokerede raketangreb. Etableringen af Gaza som en pseudo-selvstændig enhed repræsenterer frugten af en stationær Venus i konjunktion med Uranus, og frugten er bitter både for palæstinenseren og jøderne. Progressiv Venus går videre og kommer i konjunktion men progressive Uranus i 2026, og perioden fra 2006-2026 vil sandsynligvis blive betragtet som et mislykket eksperiment på en to-stats løsning.

I november 2028 vil progressive Venus komme ind i Krebsens tegn, og mon ikke man ikke længere taler om en to-stats løsning efter denne dato.

Benjamin Netanyahu
Politik i Israel har altid været kaotisk. Måske er det fordi landets MC er på Mars/Uranus midtpunkt, måske er det relateret til Merkur i Tvilling i trigon til Neptun, som blandt andet afspejler de mange forskellige sprog, racer og kulturer, som er et resultat af immigration fra alle verdens lande over årene. Fordi Israels parlament, Knesset, er valgt via proportionel repræsentation, er der mange små partier, og ingen parti får nogensinde et flertal. Netanyahu har solen og månen i Vægt, og med sin evne til at bygge koalitioner er det lykkes ham at være statsminister 12 år i træk. Han lovede hvad det skulle være til et hvilket som helst parti for at forblive ved magten.

Netanyahu horoscope

Benjamin Netanyahu. 21st October 1949. 10.15 Tel Aviv (AS 9.56 SG)

Benjamin Netanyahus Ascendant på 9.56 Skytte er præcis på fiksstjernen Antares (9.46), som er en af de fire kongelige stjerner og siges at have en Mars-Jupiter virkning. Han har Mars på 26 Løve (ligesom hans ven Donald Trump) på Israels Mars (28 Løve), og hans sol og måne i Vægt er på hver deres side af Israels Ascendant. Hans Uranus på 4.58 Krebs er på Israels Venus (4.47). Hans Jupiter er præcis på Israels IC. Med andre ord er Netanyahus og Israels interesser synkront på mange områder.

Den store svaghed i Netanyahus horoskop er kvadraten fra Sol og Måne til hans herskende planet Jupiter, som er i fald i Stenbuk i 2. hus. Hans Merkur-Neptun konjunktion trækkes ind i kvadraten via Månen – det siges, at der findes ikke flere politikere tilbage, der gider at høre på hans løgne. Hans egne kollegaer er træt af ham og ønsker ham bort. Plutos transit til Jupiter og i kvadrat til solen fra 2020-2022 blotlægger hans svagheder og gør ham sårbare over for flere retssager angående korruption. Uanset hvad folk siger, kan han ikke komme tilbage, ikke mindst fordi transit Neptun kommer i konjunktion med hans IC flere gange i 2021 og opløser derved hans politiske fundament.

Rekonstruktion I Israel
En endnu klarere indikation på Netanyahus bortgang er, at Pluto kommer nu på Israels IC. Det viser en situation, hvor Israels befolkning er udmattet, blandt andet fordi der har været fire valg indenfor to år. De forandringer, som nu finder sted i Israel, vil føre til en transformation af landets struktur.

Denne store transformation vises endvidere af transit Uranus, som bevæger sig fra en kvadrat til Pluto og Saturn i 2021 til en konjunktion med Solen – noget der varer fra august 2023 til januar 2025. Uranus bevæger sig videre til en kvadrat til Mars i 2026, og derfor vil perioden fra 2023-2026 mildt sagt være en urolig periode for Israel med sandsynligheden for militær aktion udover det normale.

Konjunktion af Uranus med Israels Sol får styrke fra Jupiters transit af Solen i april 2024, og denne Jupiter-Uranus konjunktion på 21-22 grader Tyr markerer sandsynligvis en vigtig begivenhed, ikke mindst på grund af resonansen til Jupiter-Uranus oppositionen i landets horoskop. Det hjælper, at Israels progressive Ascendant er på det tidspunkt på 26 Skytte og er ved at komme i konjunktion med Jupiter. Det ser derfor ud som om der kommer territorial ekspansion eller en anden international triumf med et overraskelsesmoment. Fra 2025-2026 bevæger Ascendanten fra Jupiter til en trigon til Mars – et signatur for militær sejr. Den eneste fare for Israel er hybris – skråsikkerhed er en af landets svagheder og var medvirkende til deres mangel på forberedelse i Yom Kippur krigen.

En årti med forandring
Over de næste år er der følgende indflydelser:
2021: Pluto over IC
2021-2022: Descendant progressive konjunktion Uranus
2022: Saturn i opposition og Uranus i kvadrat til Israels Saturn i 10. hus
2024: Uranus i konjunktion med Israels Sol i 8. hus
2025-2026: Uranus i kvadrat til Israels Mars samt Ascendant prog. på Jupiter
2026: Pluto i opposition til Israels Måne, Ascendant prog. trigon Mars og Venus prog. konjunktion Uranus prog.
2028: Venus prog. forlader Tvilling og kommer ind i Krebsen tegn.

Hver af disse indflydelser fortjener en dybere analyse, men det er klart, at de kommende syv år vil vise store forandringer i Israel.

Tunneler og missiler
Et oplagt trussels område er leveringen fra Iran af mere avancerede missiler til Hezbollah i Libanon og Hamas i Gaza. Både den progressive Descendant på Uranus og transit Uranus på Solen indikerer raketangreb på og evt. også bombetogter fra Israel. Israel udviklede atomvåben lige efter Seksdageskrigen med hjælp fra Frankrig, og deres anlæg i Negev-ørkenet er nu mere sårbare overfor præcisionsmissiler. Irak affyrede Scud missiler på Israel i 1991 Golfkrigen, men de var meget upræcise. Sådan forholder det sig ikke længere. Hvis der kommer et angreb, vil Israel sandsynligvis reagere dramatisk i den nuværende periode, for eksempel ved et forbyggende angreb på iranske atomanlæg.

Plutos nuværende transit af Israels IC sætter også fokus på hvad der sker under jorden. Hamas bruger tunneler for at smugle våben og for at sende terrorister ind i Israel og som beskyttelsesrum for deres krigere. I den seneste minikrig med Hamas i 2021, ødelagde Israel mange tunneler med omfattende luftangreb. På et dybere niveau kræver Pluto-transitten et behov for at løse hele besættelsens problematikken en gang for alle.

Vestbredden
Historisk og fra et religiøs vinkel har jøderne et problem med besættelse. Det harmonerer ikke med deres selvbilllede, men på den anden side ønsker de at bo i de bibelske territorier af Judæa og Samarie – Vestbredden. Hvis de tager over i Vestbredden vil den arabiske befolkning i Israel blive ti gange større, og for Israel skaber det et eksistentielt problem.

De har prøvet en løsning, og det var at bygge en mur, som beskytter den jødiske befolkning fra angreb fra både Gaza og Vestbredden. Men så har de problemet med deres bosættelser i Vestbredden, hvor 400,000 jøder har etableret sig, hvilket også nødvendiggør militær beskyttelse. Det er muligt, at Plutos transit gennem 4. hus og i oppositionen til Israels Måne kunne føre til en omfattende flytning i 2026. Israels bosætter forlod Gaza, da progressive Merkur flyttede tilbage til Krebsens tegn, så måske vil besætterne på Vestbredden forlade området, når Venus kommer tilbage til Krebs i 2028 – de kommer ”hjem”.

Jødiske fundamentalister er en meget stærk faktor i Knesset, og det er svært at forestille sig, at en rømning af Vestbredden kunne ske. Gud gav jøderne hele Israel, punktum. Netanyahu er nu erstattet af en bred koalition med Naftali Bennett (som tror helt og fast på israelske bosættelser) som statsminister. Men, der er også for første gang kommet arabiske partier ind i regeringen. Det er en helt uset cocktail, og de kommende Saturn-Uranus transitter til Saturn i 10. hus vil stres teste denne struktur i 2021 og 2022.

Der er en anden mulighed – afviklingen af to-stats løsningen. I dette scenario absorberer Israel den palæstinensiske befolkning. Der er flere fordele. Den ene er, at de vil så slippe den nuværende apartheid-lignende situation, som er uønsket for de fleste israelske beboere. Den anden er, at hvis Mellemøsten får atomvåben eller bare mere præcise missiler, er der ingen, som ønsker at udslette en integreret befolkning. En tredje faktor er, at den fattigdom og andenrangs borgerskab, som kendetegner den arabiske befolkning vil forbedre sig radikalt. En fjerde fordel vil være, at terrorisme vil mindskes.

Da Gud ”gav” jøderne det land, som nu hedder Israel, var det for at:
fordele(r) det som ejendom til jer og de fremmede, der bor som gæst hos jer, og som har fået børn hos jer, skal I regne dem som landets egne blandt israelitterne, og de skal have ejendom hos jer blandt Israels stammer. (Note 1)
Med andre ord skal befolkningen integreres. Historisk set har jøder og araber altid delt Israel, og jødiske samfund har trivedes i alle mellemøstlige lande. Det er vigtig, at Israel finder en løsning i denne årti. Efter 2030 aktiverer landets progressive Sol Pluto, Måneknuderne og Saturn fra 2031-2035. Overlevelsesspørgsmål kommer på dagsordenen, og jøderne skal sikre sig, at de har Gud på deres side.

Adrian Ross Duncan
June 17th 2021

  1. Ezekiels bog: 47.v.21

 

Adrian Ross Duncan
Den 18. juni 2021