Month: August 2006

Stormødet mellem Mars og Venus

Under et ophold i et meditationscenter og tilbagetrækningssted for mange år siden, lavede jeg horoskoper for fire personer, som skulle have lidt underholdning i løbet af deres månedlange ophold på stedet. Til min forbløffelse havde de allesammen en Mars/Venus konjunktion. Hos de to af dem befandt konjunktionen sig i 8. hus, og de havde aflagt et cølibat løfte. Og jeg undrede mig over, hvad Mars/Venus havde med åndelig udvikling og seksuel tilbageholdenhed at gøre?

Ikke særlig meget. I virkeligheden var parforhold så vanskeligt et område for disse mennesker, at de fandt det nemmere at trække sig tilbage fra social interaktion og hengive sig til bearbejdelsen af de indre guddomme og dæmoner. En Mars/Venus konjunktion er en ganske god motor, hvis man skal konfrontere sit begær. Disse to planeter har absolut intet tilfælles; det er biologi, der bringer dem sammen, og biologi er meget svært at styre.

Planeter i sig selv er ren energi, og det er, når denne energi kanaliseres gennem mennesket, at mennesket begynder at tildele dem forskellige betegnelser såvel som tiltrækning, drivkraft m.m. Den rene energi bliver omsat til behov og drifter hos individet, og manifesterer sig i en psykologisk betonet adfærd. Denne adfærd har konsekvenser, og disse konsekvenser bliver til de faktiske omstændigheder, der kendetegner individets liv.

Venus er en massiv og gennemtrængende tiltrækningskraft, som virker på et molekylært niveau og derved er en skabelon for de former, vi ser i naturen. Et magnetfelt er et godt eksempel – det har en naturlig harmoni, som er usynlig, men kan ses hvis man drysser jern støv omkring magneten. Det er en karakteristika af Venus, at den opleves af mennesket som smuk og harmonisk. Individets evne til at opfatte denne harmoni er præget af Venus’ position, tegn og aspekter. Således er vi allesammen tiltrukket af skønhed, men opfatter skønhed meget forskelligt. Vi udvikler vores egne unikke smag, og forelsker os i mennesker og ting, som på forunderlig vis er i samklang med denne smag. Denne tiltrækning er hinsides al logik og fornuft – ingen Merkur på spil her – og det sker på et næsten biologisk plan.

På den anden side af jorden repræsenterer Mars en ydre drift mere end en indre tilstand. Denne ur-drift har med overlevelse at gøre, og overlevelse har med forplantning at gøre. Mars viser, hvor vi satser for at sejre, og Mars i horoskopet afspejler, hvordan vi manifesterer denne energi og på hvilket område. Mars er primitiv, og under overfladen er vi også primitive – noget der tydelig kommer til syne, når vi går i krig. Civilisation bestræber sig på at beherske denne farlige energi, og når det lykkes, bliver Mars et nyttigt redskab fremfor et våben. Mars’ omløb minder meget om et skjold, hvilket er et fint symbol for planeten, når energien er anvendt rigtigt – der er godt at kunne forsvare sig.

Det er i sagens natur, at Venus indhenter Mars i sit omløb rundt om solen, og det sker i et mønster, hvor en serie konjunktioner falder i et tegn i den ene halvdel af dyrekredsen for at blive afløst af en serie i den modsatte halvdel. Således var den sidste konjunktion på 16 grader Skorpion i december 2004, og den næste bliver på 1 grad Skorpion den 25. oktober 2006… konjunktioner ”falder” 15 grader bagud hver 21 måneder. Når Venus møder Mars starter en 1¾ års cyklus, som er en del af en 3½ år dobbelt-cyklus med eftertryk på et bestemt tegn, og i øjeblikket er det Skorpionen. Mere om det senere.

Er man født med spændingsaspekter mellem Mars og Venus er udfordringen at integrere disse helt forskellige energier, og det er ikke en nem sag. Mars’ primitive energier er meget forstyrrende for det indre behov for harmoni, som Venus repræsenterer. Når Venus møder samklang med et ydre objekt, og en tiltrækning opstår, tilskyndes Mars til at handle, og denne handling kan være mere grov eller begærlig, end man egentlig ønsker. Der sendes for stærke signaler. Balancen bliver forstyrret hver gang. Er Venus og Mars i opposition, vil man have en tendens til at projicere den ene eller anden drift på det modsatte køn. Er der en kvadrat er det endnu vanskeligere at integrere de to drifter, som på almindeligt sprog hedder kærlighed (tiltrækning) og begær (forplantning).

Hvis man er født med konjunktionen, er alle relationer præget af en opvejning af, om man skal være harmonisøgende eller villig til at tage en konflikt. Man vil opleve samspillet mellem forældrene som præget af dette dilemma, og der vil faktisk være en større konflikt, som afspejler tegnpositionen. For eksempel, er Mars/Venus i Skytten (1997 & 1995, 1965 & 1963) vil der være emner omkring retfærdighed, retsager, rejser og udlandet, der splitter familien. Arrene fra disse oplevelser vil derefter præge ethvert forhold, og konsekvensen vil for eksempel være, at man diskuterer indædt, hvem der har ret, eller at man er voldsomt uenig med hensyn til tro og principper.

På det erotiske område, vil det heller ikke gå stille af, fordi det er en kønsmæssig forvirring, idet manden vil har en tendens til at være feminiseret, mens kvinden vil agere for maskulint i forhold til gældende normer. At finde balancen er livets store udfordring. Hvornår skal man tage initiativet, og hvornår skal man være passiv? Hvornår skal man glide af, og hvornår skal man tage kampen op? Når balancen findes, har vedkommende en vældig energi, som kommer til udtryk i kreative udfoldelser. Dronning Margrethe, med hendes Mars/Venus i Tvilling er for eksempel et multitalent, som oversætter, illustrerer og kreerer konstant. For at finde denne balance gælder det om at tæmme Mars – begæret – men ikke stække den.

Den kommende Venus/Mars konjunktion i Skorpionen den 25. oktober er helt unikt, fordi det sker i konjunktion med Solen, og begge planeter er derfor “forbrændte”… det vil sige, at der er en orkanagtig energi omkring forløbet. Sagen er, at Venus/Mars konjunktionen vil finde sted sammen med Solen hver 32 år. Det afspejles i vores liv i 32 års alderen, ved at Mars og Venus kommer tilbage til deres oprindelige positioner. Derfor er 32-års alderen altid markant i forbindelse med at nulstille vores personlige relationer for at mærke efter, hvad vi ønsker i parforhold, vores erotiske liv og vores kreative udfoldelser.

Den 32-årige Sol/Mars/Venus konjunktion finder sted i samme tegn hver gang, men flytter sig forlæns 3 grader hver gang. I 320 år – siden 1686 – er det sket i Vægtens tegn, hvilket har været ganske godt for Venus, men knap så godt for Mars. Men i år skifter det altså til Skorpionen, hvor den så vil være indtil 2326. Måske har dette eftertryk i Vægt været medvirkende til en ny æstetik, og en afbalancering af kønsroller i de sidste tre århundreder. Og måske vil den næste epoke vise en meget større fokus på død og seksualitet, og en fascination af psykologiske og okkulte interesser, som udforsker disse hemmelige områder. Det er dog sandsynligt, at kvinder (Venus i Skorpionen) vil føle mere fremmedgørelse på dette område end mænd.

I mellemtiden er det nærliggende at undersøge, hvordan tingene vil udvikle sig i oktober. Storkonjunktionen vil i hvert fald have megen relevans for folk med vigtige planeter i Skorpion. Set fra et horar synspunkt vil det vise radikalt ændrede parforhold, specielt fordi Venus går fra værdighed til eksil, mens Mars går fra eksil til værdighed, idet Mars hersker traditionelt over Skorpionen.

Se horoskopet: 25.10. 2006 kl. 0 Vædder horoskop

Det er storkrisernes tid, når konjunktionen opstår, fordi på dette tidspunkt vil være op til seks planeter i Skorpionens tegn – Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars og Jupiter… alle de synlige planeter på linie med undtagelsen af Saturn. Det første, man tænker på i denne forbindelse, er en økonomisk krise forårsaget af gæld og en stramning fra bankernes side. Det er nu, at Saturn/Neptun konjunktionen for alvor aktiveres, og det bliver svært at rette op på noget, der begynder at skride. Det er her ethvert økonomisk korthus falder sammen. Det, der falder er stort, og det falder med et øredøvende brag. (Islandske investorer i Danmark, huspriser, Google, karteller, mastodonter.)

For det andet er der tegn på et magtspil, hvor de største brikker flyttes i hemmelighed. Næsten alt, der foregår på det politiske plan, vil blive fordækt – det er sikkert – og når Mars på 25 Skorpion danner en kvadrat til Saturn på 25 Løve vil der være et voldsomt og uhyggeligt pres. Denne kvadrat har en morderisk karakter. Der er sket mange uheldige ting, når der har været en ophobning af planeter i Skorpionens tegn – blandt andet myrderierne i Rwanda, og Estonias forlis.

Set positivt, er det en tid, hvor Venus, Jupiter og Solen også kommer i konjunktion – det sker i midten af November på 27-28 Skorpion – og traditionelt varsler kombinationer af disse tre planeter fred og forsoning. Derfor midt i mørket og det uhyggelige pres, kan der forekomme muligheder for at bilægge stridigheder. Der er en meget stor sandsynlighed, af de mørke skygger forsvinder med ét, når Jupiter og alle de andre planeter kommer ind i Skyttens tegn i november.

På det personlige plan, vil forholdet mellem mand og kvinde kom ind i en tilsyneladende håbløs og uløselig situation, hvor manden vil have en tendens til at være hård, ultimativ og uden forsonende træk, mens kvinden giver køb på sin værdighed for at overleve. Det er i november, at den tredje og sidste Jupiter/Saturn kvadrat finder sted, og når Venus danner aspekter til disse to vil hun – kvinden i øjeblikshoroskopet – tvinges til at acceptere meget hårde vilkår. Hvor bliver hun glad for at komme ind i Skytten den 17. november.

Fordi storkonjunktionen mellem Sol, Venus og Mars sker med det epokegørende 320-arige skift fra Vægt til Skorpionen, vil der forekomme ting, som synes at være unaturlige eller imod naturens orden. Det vil være imod den traditionelle kulturelle opfattelse af, hvad er fair og balanceret. Magt har ret, og spillereglerne ændrer sig. Man skal faktisk over 3500 tilbage for at opleve en lignende storkonjunktion i Skorpion. Men dette skift er selvfølgelig noget, som kun kan mærkes i det store historiske perspektiv.

Israel 2006

Hvis du skal finde et horoskop, som beskriver et land, der befinder sig i konstant spændingsforhold til sine naboer, et land der har rejst sig fra asken, et land der er overbevist om at kunne vinde enhver kamp, så ville du måske vælge den 14. maj 1948, og det land ville være Israel. Det var på dette tidspunkt at jødiske overhoveder under ledelse af Ben Gurion erklærede staten Israels eksistens, alt i mens den Arabiske liga indvaderede landet. Selv i begyndelsen var Israel i krig.

04_israel

14.05.1948 16.00 Tel Aviv

Dette horoskop er et af de mest interessante horoskoper til alle tider. Landet blev grundlagt mindre end en uge efter en solformørkelse på 18 grader Tyr, som var i kvadrat til Mars/Saturn/Pluto konjunktionen i Løven, og sikrede sig hermed en skæbne i midten af et kraftcenter, hvor krig, kamp og overlevelse var absolut centrale. Saturn/Pluto konjunktionen finder sted hvert 35 år, og i dette tilfælde viser det genfødslen af den jødiske nation efter Holocaust. Solens placering på 8. husspids viser, at landets identitet er baseret på omstridt territorium, det er grundlagt på andre menneskers land, og disse mennesker blev gjort til permanente flygtninge i Israels uafhængigheds krig. Lige siden har det palæstinensiske folk krævet deres land tilbage. Ekstremistiske kræfter i de arabiske lande har stræbt efter ødelæggelsen af staten Israel. Det lader til at være Israels skæbne at leve under konstant trussel om udslettelse, og for at kunne overkomme dette må de have en enorm vilje til at overleve.

Heldigvis for Israel er der i landets horoskop en ekstremt stærk Mars i Løven, som er i trigon til en endnu stærkere Jupiter i Skytten. Det er en hær med soldater, der er top-trænede og med en selvsikker tro og vilje til at vinde. Mars er faktisk i kvadrat til Solen, og der siger noget om, at hæren kunne styre uafhængigt af regeringen; men da Solen disponerer over Mars, kan den stilles til regnskab.

Horoskop herskeren Venus i Krebsen er i 9. hus, og det viser en vigtig side af den israelske karakter. De elsker deres hjem og deres familie, og de er nybyggere, der forsøger på at bygge et hjem i et besværligt miljø. Venus position i 9. hus viser, at mange indbyggere er ankommet fra udlandet; faktisk er Israels Venus i præcis konjunktion med USA’s Venus/Jupiter konjunktion, som selvfølgelig er Israels beskytter både finansielt og militært. Det er en blød og kulturel indflydelse, og med kvadraten til Neptun i 12. hus viser det også sorg og opmærksomhed på det israelske folks martyrium. Som Ascendant hersker har Venus en speciel rolle at spille specielt i Israels progressive horoskop.

Merkur er stærkt placeret i Tvillingerne, som sandsynligvis siger noget om de mange sprog, der tales i landet og om den dobbelte brug af engelsk og Hebræisk. Det stærke aspekt mellem Merkur i Tvillingerne sekstil Pluto i Løven indikerer et effektivt efterretningsvæsen, navnlig Mossad. Mossads evne til at orientere sig selv i den arabiske verden er en vigtig forlængelse af Israels magt. Merkur danner en magtfuld trigon til Neptun i 12. hus, som giver stor spirituel dybde og en god undervisnings tradition, og viser samtidigt at Israel har succes med at holde mindet om Holocaust i live. Merkur har ligeledes en ekstraordinær historie at fortælle i det progressive horoskop.

Der har været ekstremt turmult i Israel, siden valget i Gaza gav magten til Hamas, som generelt ses som en terror organisation. Dette faldt sammen med tilbagetrækningen af det israelske militær fra Gaza og bosætternes fraflytning. På samme tid havde Ariel Sharon hans næsten fatale slagtilfælde, og det parti han lige havde formet den 21. november 2005 – Kadima – vandt valget den 28. marts 2006 med Ehud Olmert som sin leder.

Progressive horoskop – juli 2006

Svaghed har aldrig været så nogen god strategi i Mellemøsten, hvor det er vanskeligt at opnå noget som helst med et kompromis. Olmert har et horoskop med tre planeter i fald, Solen i Vægten, Mars i Krebsen, og Venus i Jomfruen – og dette tjener ikke til hans formål i den nuværende konflikt som eskalerer med Hizbulla i Libanon. (Note 1) Olmert er faktisk en idealist, med en Sol/Jupiter/Neptun konjunktion i Vægten, en god mand som tror på et kompromis. Faktisk er hans horoskop meget lig FNs og han skulle få dem involveret så hurtigt som muligt.

Det er ekstraordinært, at både Merkur og Venus i Israels horoskop er retrograde i Tvillingerne i en meget lang periode. I løbet af denne periode forenes deres energier med Uranus/Jupiter oppositionen, hvilket klart indikerer årelange internationale diplomatiske forhandlinger, forbundet med dilemmaet omkring Israel/Palæstina og hvordan man skaber to separate stater, der truer hinandens eksistens. Den lange Sharon/Arafat dialog var en manifestation af denne aktivering af Uranus i Tvillingerne.

Merkur, der gik retrograd ind i Tvillingerne i 1993, vil progressivt gå komme ind i Krebsen igen i løbet af dette år, og det markerer enden på en dialog forstået på den måde, at Israel nu tager ensidige beslutninger og ikke længere forhandler med den palæstinensiske regering. Dette er afslutningen på 90’ernes Oslo overensstemmelser, som har haft så begrænset succes. Israels ensidige politik vil fortsætte i den nærmeste fremtid.

Som det kan forventes med den seneste udvikling af vold i Mellemøsten, er Mars involveret. I skrivende stund, hvor bomber falder over Beirut og raketter falder på Haifa, er transit Mars faktisk på Israels Mars 28 Løve, så det er ganske tydeligt, at Israel spiller med alle musklerne. På selv samme tid er progressive Mars 26.52 Jomfruen i præcis konjunktion med progressive Måne og i en tiltagende kvadrat til progressive Uranus 27.44 Tvillingerne og radix Jupiter 27.39 Skytte. Det er en højeksplosiv cocktail, og det ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu. Progressive Måne går ind i Vægten i oktober, som muligvis hjælper på fredsforhandlinger, men faktisk er den eksakte Mars kvadrat stadigvæk aktuel ved nytåret i 2008. Det indikerer en højteknologisk krig, som muligvis blusser op over den næste 1½ årige periode. Som nævnt i en tidligere artikel, er luftangreb mod Iran en klar mulighed.

Progressive Mars i aspekt til Jupiter bliver eksakt i slutningen af 2007 og indikerer at Israels aktioner ikke bliver mødt med forståelse. De vil overreagere og blive beskyldt for at anvende en magt, der er ude af proportioner (som Europa allerede gør opmærksom på). Med progressive Mars i Jomfruen kan det være, fordi at militære midler anvendes til ødelæggelse af infrastruktur.

De nuværende anstrengelser for at etablere sikkerhed overfor fundamentalistiske trusler vil kun have en begrænset effekt. Saturn/Neptun oppositionen i 2006-2007 danner en kvadrat til Israels Sol og skaber således et uløseligt og længerevarende problem. Saturn danner en kvadrat den 27. oktober 2006, og den 15. januar og 13. juli 2007. Neptun er i kvadrat til Solen i 2008 og Mars danner en kvadrat til selv samme i 2010. Det er en belastende tid for den israelske økonomi i særdeleshed, og at skulle finde en løsning på den stigende gæld er noget, der kommer til at fylde dagsordenen. På samme tid vil de militære løsninger på konflikten blive mindre og mindre effektive, som tiden går. Mars indtræden i Vægten i 2012 signalerer enden på kampen med militante grupper, men der kan være nye allierede og en optrappet spænding på verdensplan på dette tidspunkt.

Libanon fejrer sin selvstændighed den 22. november, efter at de fravristede franskmændene magten i 1943, og et middagshoroskop placerer Månen 26 Tvillingerne, som er præcis hvor den progressive Måne og Mars er i Israels horoskop lige nu. Pluto er i kvadrat til denne position og i opposition til Libanons Saturn i Tvillingerne. Det viser de omvæltninger og omstruktureringer, der i øjeblikket finder sted som en konsekvens af Israels bomber. Libanon har Mars, Saturn og Uranus i Tvillingerne, som klart indikerer de politiske polariteter i landet og tendensen til borgerkrig. Det er sandelig en ustabil tid for et land, der aldrig rigtig har været stabilt.

Den offentlige israelske mening angående krigstilstanden i Israel er, at det er noget som er sat i gang af Hizbulla – og længere op i heirarkiet af Iran og Syrien. Med det nuværende pres på Iran på grund deres atomprogram, kan en potentiel krig på vågeblus være ganske brugbar i forhold til at trække energi og opmærksomhed væk fra præsident Ahmadinejad, og det er samtidigt en påmindelse om Irans regionale magt. De nye langtrækkende raketter fremstilles i Iran, og kan nu nå mange vigtige befolkede områder i Israel.

Hvis man tager Israels ekstreme sensitivitet i betragtning angående tilfangetagelsen af deres soldater, så er det ingen kunstværk at provokere Israel til at eskalere deres krigeriske handlinger, og det har sandsynligvis været intentionen hos Hizbulla og deres støttere. Alle er gidsler i dette spil, selv Hamas regeringen i Palæstina, som sikkert ønsker at forhindre dets fundamentalister i at sende raketter imod Israel. Den libanesiske regering ønsker sikkert også at standse Hizbullas angreb, men de moderate arabere har meget lille indflydelse i disse dage.

Som nævnt tidligere, har retrograde Venus været i Tvillingerne siden midten af 1990erne og forbliver der indtil 2029. Den går stationær i 2011 på 24.28 Tvillingerne (præcis på Uranus 24.21) og er også i konjunktion med Uranus progressiv fra 2000 til 2025. Som den herskende planet i Israels horoskop er det en ekstremt forstyrrende proces, og er karakteriseret af terror fra raketter, selvmordsbomber og umulige forhandlinger. Uranus i Tvillingerne viser provokerende naboer, og udfordringen ved at forholde sig til disse menneskerer næsten uovervindelig. Det er tilsyneladende Israels skæbne at skulle kommunikerer med mennesker, der er så forskellige fra den selv. Freden vil indfinde sig i 2030.

Note 1. Ehud Olmet: 30 September 1945.