Your Personalized horoscope, horoscope wheel, astrology report and astrology software
Astro Coins: 0

Utrolige Forudsigelser

Astrologien virker, fordi dens grundlæggende princip er, at alle store og små processer er forbundet med universet. Den sammen regel betyder, at en handling i en sfære vil resonere med en handling i en anden sfære. Det, som gør astrologien fantastisk, er forståelsen af sammenfaldet mellem kosmos og individet. Ved at følge planetbevægelserne kan astrologer forstå betydningen og forudsige begivenhederne på jorden.  

Videnskaben accepterer ikke p.t., at astrologien har nogen form for validitet på trods af det faktum, at dygtige moderne astrologer har foretaget statistiske studier for at bevise bestemte astrologiske sammenfald. Meget ville forandre sig i det akademiske liv, hvis videnskaben blev mere overbevist. Men ikke desto mindre så kan man få følelsen af astrologiens effektivitet ved at studere historiens bedste astrologer, og de forudsigelser de har foretaget. Her er nogle opsigtsvækkende eksempler:

William Lilly som skrev klassikeren “Christian Astrology” fik prestige i midten af 1600-tallet på grund af politiske forudsigelser. Mange år før den Store Brand i London i 1666 forudsagde William Lilly den præcise dato for den begivenhed. Han var nødt til senere at forsvare sig selv i retten imod at han skulle have startet branden!

Michael Baigent forudsagde det følgende i bogen ”Mundane Astrology” fra 1984. ”Sovjetunionen vil fra 1989-1991 opleve…nogle dybere omstruktureringer af nationen…i forhold til lederskab og regeringsstil. Denne periode bebuder en ny form for revolution… det stramme politiske system vil falde sammen og landet vil kollapse tilbage i adskillige selvstændige stater ligesom det var før…” Det var faktisk tiden hvor Sovjetunionen faktisk faldt sammen.

Den amerikanske astrolog Robert Zoller foretog en meget præcis forudsigelse om 9/11 et år før terrorangrebet fandt sted i New York: “Den mest farlige periode er tiden omkring september 2001, hvor ødelæggelsen og tab af liv kommer til at chokere os alle sammen. Den vil være en krigshandling ulig nogen anden i vores historie.

www.astrowow.com har jeg foretaget nogle få forudsigelser, som er gået i opfyldelse gennem årene. Tjek dem under i artikel-sektionen.

Utrolige Forudsigelser