Astro Blog

Washington snigskytterne

Mens jeg sidder ned for at skrive denne artikel om den frygtede og morderiske Washington snigskytte – den 24. oktober 2002 – er to mistænkte lige blevet anholdt i sagen. Ifølge CNN kilder er de to identificeret som Golfkrigs veteran John Allen Muhammad 42 år og hans 17-årige stedsøn John Lee Malvo, der er Jamaicansk statsborger. Jeg skulle lige til at forudsige, hvem der kunne stå bag ved disse frygtelige mord, men blev overhalet af medierne i opløbet og derved sparet for at tolke forkert…

Horoskopet som detektiv

03_attack

Første mord: October 2, 6.04pm 
Wheaton, MD 39N2 77W03 AS 22.16 PI

Selvom der endnu ikke er nogen bekræftelse på, at de arresterede mænd er ansvarlige for mordene, så tror jeg, at det er meget sandsynligt. Når man betragter horoskopet for det første mord, der forbindes med snigskytten, så kan man se at det fortæller en fantastisk historie, og det understreger hvor anvendelig astrologien kan være i en sådan sag. Da alle tretten mord er er timet til minuttet, er det muligt at opstille ganske præcise horoskoper. Det første offer som døde af snigskyttens skud, var James Martin 55, en hvid mand som blev skudt ned på en parkeringsplads i Wheaton, Montgomery, og horoskopet for den tragiske hændelse kan tolkes som en mulig personlighedsprofil af morderen. Det første der slog mig i forbindelse med dette horoskop var, at der sandsynligvis var to mennesker involveret. Man kan tolke et øjeblikshoroskop på mange måder, men alligevel syntes jeg, at det her taler for sig selv – det er ikke nødvendigt at gøre mange overvejelser over hvem, der repræsenterer morderen. Da Mars på 21.50 Jomfru befinder sig præcis på Descendanten, tegner det et klart billede af en erfaren præcisionsskytte, der kombinerer Jomfruens planlægningsstrategier med det morderiske aspektmønstre Mars kvadrat Saturn.

Et morderisk aspekt

Mars/Saturn aspekter er ofte aktuelle i forbindelse med mord – langt mere end med Mars i aspekt til de ydere planeter såsom Neptun, Uranus og Pluto, hvor de sidstnævnte aspekter snarere repræsenterer voldsomme kræfter i den kollektive sfære. For eksempel var Mars 5 grader Skorpion involveret i opposition til Saturn 5 grader Tyr ved massakren på Columbine skolen, hvor 15 mennesker blev dræbt den 21. april 1999 (Hitlers fødselsdag). Den 26. april 2002 blev 18 studerende skudt i Erfurt Tyskland af en udvist studerende. På det tidspunkt var Mars 8 grader Tvilling i konjunktion med Saturn.

Merkur som spejder

Hvad der er interessant i forbindelse med Washington snigskytten, er Merkurs bemærkelsesværdige rolle. Den korte afstand mellem snigskytten Mars og hen til Merkur er for mig et tydeligt tegn på, at to personer arbejdede sammen. Professionelle snigskytter arbejder ofte med en observatør, og fra et praktisk synspunkt fungerer det optimalt, når en anden person holder udkig, mens snigskytten koncentrerer sig om sit våben. Merkur er observatøren og styrer Mars, fordi den kender territoriet, mens Mars kender sit våben. Så hvad kendetegner egentlig forholdet mellem Merkur og Mars? Faktisk er Merkur kun lige netop trådt ind i Jomfruen, fordi den gik retrograd og befinder sig på 29 grader Jomfru i kvadrat til Saturn 29 grader Tvilling i en periode på 9 dage. På den ene side henviser Mars/Saturn til en meget frustreret person og på den anden siden skildrer den en meget tålmodig og omhyggelig type. Hvis det viser sig at John Allen Muhammad og hans ledsager er skyldige, så vil Malvo være Merkur. Hvorfor? For det første er han ung… 17 år, og har sandsynligvis lige forladt skolen. [De seneste nyheder mens jeg sidder og skriver viser, at snigskyttens riffel er fundet i deres bil, så deres skyld bliver nu mere presserende]. Merkur/Saturn aspektet viser en meget frustreret studerende. Dertil kommer, at han er fra Jamaica og bevæger sig over tegngrænsen mellem Jomfru og Vægt, hvilket tegner et tydeligt billede af én, der lige er ankommet fra et andet land. Det er mest nærliggende at Muhammad er Mars, da han er veteran fra Golfkrigen. Merkur i Jomfruen er sandsynligvis en lærling af Mars og jeg ville ikke være overrasket, hvis den unge Malvo selv udført nogle af mordene.

Forholdet mellem Mars og Merkur

Mens Merkur dvælede ved 29 Jomfru, bevægede Mars sig op for til sidst at gå i kvadrat til Saturn. Interessant nok mødtes Merkur og Mars ikke, men de gik begge i kvadrat til Saturn, hvilket er et klassisk eksempel på “samling af lys” (Collection of Light). Eller sagt på en anden måde: så er Saturn bindeleddet mellem Merkur og Mars. Retrograde Merkur bliver indprintet af Saturn, og senere kommer Mars forbi og samler beskeden op fra Saturn. Det kan betyde flere ting, men det er sandsynligt, at både Merkur og Mars – Malvo og Muhammad – relaterer til en tredje instans. Da det er en kvadrat, der skaber forbindelsen, så er det sandsynligvis hadet til autoriteter, der forener dem, hvis der ikke også er en tredje person.

Al Qaeda

Tidligere var der en del spekulation om hvorvidt Al Qaeda var involveret, og personligt følte jeg, at det var tilfældet. En mulig teori jeg tog op til overvejelse var, at Mars var snigskytten, som for nylig var blevet integreret i samfundet. Merkur spillede rollen som organisator, som dispositor over både Mars, Merkur og Saturn i kraft af dens herskerskab over Tvilling og Jomfru. Jeg så retrograde Merkur i Jomfruen som budbringeren, der leverer instruktioner til Mars på et opsamlingpunkt, uden at de faktisk mødtes. En mulig grund til at overveje al Qaeda var, at Merkur havde nået 13 grader Vægt, lige før den gik retrograd. Den 11. september 2001 befandt Merkur sig netop 14 grader Vægt, så det kunne henvise til en mulig forbindelse mellem angrebet på The World Trade Center og Washington snigskytten. Der eksisterer også andre overvejelsespunkter. På tidspunktet for det første mord som snigskytten begik, befandt Månen sig på 19 grader Løve. Hvilket er positionen for den berømte “Nostradamus” formørkelse i 1999, og ved angrebet på WTC var Venus netop på formørkelsespunktet 19 Løve. Samtidig var Merkur i trigon til Saturn i 9. hus ved WTC angrebet – ligesom det var kvadrat Saturn ved det først snigskyttermord – og jeg har altid forbundet Saturn med denne strategiske hjerne i udlandet. Merkurs retrograde cyklus er så kompleks. På tidspunktet for angrebet på WTC, var Merkur 14.17 Vægt og bevægede sig op til 29.41 Vægt, før den gik retrograd. Så vendte den tilbage for at gå direkte på den selv samme grad 14.12 Vægt. (Dette er graden, hvor USA’s Saturn i 10. hus, der repræsenterer Kongressen, befinder sig,.) Da Bush blev valgt ind kun 10 måneder før, er det bemærkelsesværdigt at Merkur var stationær direkte på netop 29.56 Vægt. Ved snigskytte mordet berører Merkur næsten Merkur positionen ved WTC angrebet for derefter at gå direkte 29 Jomfru, og om et år gentager cyklusen sig i baglæns forlængelse af sløjfen. Det er usandsynligt, at Muhammad er al Qaeda agent – det er vigtigt at huske, at Saturn mere repræsenterer en personlig affære snarere end en kollektiv. Men det er iøjnefaldende, at Muhammad konverterede til Islam 17 år tidligere og skiftede rent faktisk sit navn til Muhammad for blot et år siden. Jeg er helt sikker på, at han var i stand til at gennemføre mordene på en meget koldblodig måde, fordi han identificerer sig med undertrykte Muslimer, og på den måde handlede udfra en indre retfærdiggørelse.

USA’s horoskop

Det er værd at ligge mærke til de stærke forbindelser mellem horoskopet for snigskyttemordet og USA’s horoskop (Sibley). Romanticeringen af våbenbrug i den amerikanske cowboy myte bliver gennem Hollywood et symbol på Mars/Neptun kvadraten i USA’s horoskop. Sigende er det også, at Descendanten ved snigskyttemordet er 22 grader Jomfru, præcis i konjunktion med USA’s Neptun. Endvidere fandt angrebet sted lige netop, da Mars nåede dette punkt i en præcis kvadrat til USA’s Mars 21.23 Tvilling. Alle snigskytte mordene fandt sted med Saturn stationær retrograd på vej tilbage til Mars. Saturn er retrograd indtil 22. februar 2003, og går direkte 22.08 Tvilling, præcis på USA’s Mars og i kvadrat til USA’s Neptun.

Våbenkontrol

Det lader til, at visse ting bør tages op til revision med hensyn til amerikaners omgang med våben. En Saturn konjunktion på Mars kan være meget nyttig, når det drejer sig om våbenkontrol – en sådan begivenhed kommer kun forbi hvert 30 år. Da der er 200 millioner skydevåben i omløb i USA, ser det ud som om at en lovgivning, der havde til formål at begrænse tilgangen til våben, kunne ligge inden for rækkevidde. I øjeblikket kan enhver person over 18 købe et våben, og individets “rettigheder” ved våbenmarkeder medfører, at man ikke foretager nogen rutinecheck ved våbensalg. Over 10.000 mennesker myrdes hvert år i USA, ( Note 1. ) men det faktiske tal bliver meget større, når man medregner de mange mennesker, der hvert år dør på egne hånd med deres egne eller partnerens våben. Man skulle tro at sagen var åbenlys, men rent faktisk er den seneste lovgivning på området Brady Loven, der blev opkaldt efter Ronald Reagans pressesekretær, som blev krøbling i et mislykket attentat forsøg imod Reagan i 1981. Det tog syv år at føre lovgivningen ud i praksis, idet den skulle diskuteres i kongressen, og alt hvad den i sidste ende medførte var at checke kunders baggrund ved køb hos de officielle forhandlere (med ikke på våbenmarkeder).

NRA

Det er den nationale riffel sammenslutnings (NRA) højeste mål at bekæmpe alle former for våben begrænsning. ( Note 2 ). Foreningen blev dannet i november 1871 for at forbedre unge menneskes skydeevner, og horoskopet for kl.12.00 denne dag er et studie i sig selv.

03_nra

NRA 17.11.1871 12.00 (Solar)
Philadelphia 39N57 75W10

NRAs slogan er at “Retten til at bære våben skal ikke krænkes”, hvilket tydeligvis afspejles af Jupiter/Uranus konjunktionen – individets frihed. Læg mærke til den meget stærke Mars/Saturn konjunktion i Stenbukken (kvadrat Venus), og Solen i Skorpionen opposition Pluto, som også er halvkvadrat- og seisquikvdrat til Mars/Saturn… hvilket utvivlsomt må siges at være en meget morderisk kombination. Det er ikke vanskeligt at få øje på, hvorfor NRA er så stærkt integreret i den amerikanske psyke. Den Nordlige Måneknude på 22 grader Tvilling befinder sig lige på USA’s Mars og i kvadrat til Neptun. Som en afsluttende bemærkning til dette horoskop er det interessant at bemærke, at Venus tilsyneladende ser ganske fredelig ud på 9 grader Vægt. Men dette er netop stjernen Vindemiatrixs positionen, som kaldes for enke stjernen! Det er en meget sørgelig men utrolig kendsgerning, at Venus som enken er i kvadrat til Mars/Saturn konjunktionen. 10.000 dødsfald om året kan give en del enker og personer, der gør andre til enker. Muhammad og Malvo meldte sig ind i denne klub, og måske er det derfor at Solen ved det første snigskyttemord er præcis på denne grad, 9.32 Vægt – enkestjernen Vindemiatrix.

(Note 1).See National Rifle Association’s home page: http://www.nrahq.org/history.asp

Krigens skygger

Hvis man iagttager det astrogeografiske kort for USA (Sibley horoskopet), så er det iøjnefaldende, at Pluto-linjen falder på MC’et ved Bagdad. Eller sagt på en anden måde, så kanaliserer amerikanerne deres mørkeste projektioner over på den irakiske ledelse. Pluto symboliserer ofte noget, der nødvendigvis må fortrænges, elimineres eller fjernes, og tilsyneladende er det Saddam Husseins skæbne at blive genstand for USA’s dybeste angst. Set i dette lys er det nemmere at forstå Bush’s motivation for at fjerne ham fra magten.

Uhyrlig Hussein

Han er en perfekt kandidat til rollen. Da han var 15 år begik han sit første mord (Note 1.), og han gassede 5000 civile i marts 1988 i Halabja, og dræbte 180,000 kurdere i den berygtede Anfal operation. Han dræbte formodentlig sin sundhedsminister ved et møde og fortsatte mødet bagefter, mens liget lå i rummet ved siden af. Han er virkelig en mand, der ved hvordan man opretholder ro og orden til møder.

USA’s projektioner

Når transit Pluto rammer USA’s Ascendant i den aktuelle periode, opstår en fokus på terrorismen på den ene side og på den anden side opmærksomheden på Irak, som en del af Bush’s fjendebillede. I Sibley horoskopet er USA’s Ascendant halvkvadrat Pluto, hvilket vækker det amerikanske behov for at identificere en fjende, der altid ligger på lur. Når truslen bliver en dramatisk realitet som ved det kyniske angreb på World Trade Center med passager fly, så ser USA sig selv som værende i krig mod en ondskabsfuld fjende. Bush’s Sol er 13 grader Krebs, præcis samme grad som USA’s Sol, og derfor er det ikke vanskeligt at forestille sig, at han tog angrebet meget personligt. En Krebs hjem er hans borg og her blev hans stolteste bygninger destrueret. Amerikanerne mistede 3000 indbyggere indenfor en time og fandt sig selv i midten af et mareridts traume, et traume som europæerne kan have en tendens til at glemme.

Uhyrlig Hussein

På tidspunktet for terrorangrebet var USA’s progressive Sol i konjunktion med radix Måne i Vandbærer, hvilket førte til en for amerikanerne stærk identifikation med nationens sjæl. Den 11. september havde en stærk effekt på den amerikanske udenrigspolitik, idet den nye Bush doktrin formuleres som USA’s ret til at bruge de nødvendige midler overfor en potentiel og truende fjende, det være sig økonomiske, diplomatiske eller militære midler. Den nuværende amerikanske politik er at bekæmpe ethvert land, der forsøger at konkurrere militært, uanset om det er Rusland, Kina eller ethvert andet land. Sagt på en anden måde betyder det, at USA har proklameret sig selv som verdens eneste supermagt og styrer målrettet imod at anvende magt for at opretholde positionen. Velkommen til en ny verdensorden.

At kontrollere verden

Set i dette lys, er det en tilstrækkelig provokation at Saddam Hussein forsøger at fremstille atomvåben – en provokation der ifølge Amerika lige præcis retfærdiggør et angreb på Irak. Amerikanerne ønsker ikke endnu et overraskelsesangreb. Problemet er, at Pakistan er også et eksempel på et land, der er i besiddelse af atomare våben, og som samtidig kan sidestilles med Irak i form af et muslimsk diktatur – men Pakistan er (i øjeblikket) en allieret. Dertil kommer, at Kina har atomvåben og midlerne til at bruge dem interkontinentalt. Derudover var den 11. september et frygtindgydende eksempel på, hvor stor en destruktion der kan ske uden brug af atomare våben. Og truslen opstod i selve USA. Endvidere: forestillingen om at Irak vil anvende atomvåben og samtidig sikre deres egen undergang, holder simpelthen ikke vand.

Dobbeltmoral

Der er mange gode argumenter mod et angreb på Irak. Argumenter baseret på Irakisk negligering af FN våbeninspektion må også siges at være lidt tynd. De 11 år der er gået siden Golfkrigen, har efterladt et svækket Irak. Det kan næppe være en trussel mod nogen, selv ikke de nærmeste naboer. De selvsamme naboer har alle fordømt USA’s ytringer om et angreb, hvilket efterlader USA alene på scenen. På selv samme tid har Israel også overtrådt FN resolutionerne. Det er ganske klart at USA leder efter en undskyldning for krig.

USA i krig

I en tidligere artikel skrevet efter angrebet på Tvillingetårnene, skrev jeg “Alt tyder på at Amerika er i krig, og vil fortsat være det i mindst et år”. Årsagen til denne konklusion var, at transit Uranus befinder sig på USA’s Måne indtil januar 2003 og at formørkelsen i juni 2002 faldt i 20 grader Tvilling præcis på USA’s Mars – sammen med Saturn. Med den hurtige og forholdsvist succesfulde krig i Afghanistan, så det ud til at jeg tog fejl, men man kunne også forestille sig at det netop øgede appetitten efter mere krig hos administrative krigsørne som Donald Rumsfeld og Dick Cheney. Forsvarsministeren Donald Rumsfeld har Solen i Krebs i konjunktion med Pluto og kvadrat Uranus, en konstellation det ikke er klogt at stille sig i vejen for. Der eksisterer ikke megen nåde her, snarere et stærkt behov for hævn. Situationen i Afghanistan fejede skeptikere af banen og beviste effektiviteten i den amerikanske krigsmaskine, hvilket muligvis vil nære forestillingen om et lignende kollaps i Irak.

Er en krig med Irak uundgåelig?

Det efterlader spørgsmålet om hvorvidt USA vil angribe Irak og vil de få succes med at “fjerne” Saddam fra magten. Jeg tror at svaret på begge spørgsmål er ja. Der er flere vigtige irakiske horoskoper og én af de tidligste er for kongedømmet Irak, som kunstigt blev skabt, da England forlod territoriet i 1921.

Se horoskop for Iraks kongeri

I marts 2005 har Irak fuldendt sin Uranus runde siden fødslen af staten, og det kunne tyde på en revolutionær forandring på det givne tidspunkt. Dertil kommer, at horoskopet viser en eksakt Sol/Merkur konjunktion i 29 Løve, der symboliserer Iraks leder og hans regering. Uranus er i opposition til dette punkt i marts, september og december 2003, hvilket kunne være en stærk indikation på et bombeangreb rettet mod ledelsen. Jupiter/Neptun oppositionen falder på Iraks Mars i denne periode og kunne motivere Saddam Hussein til overmod og blind tro på sig selv i en eventuel provokation af USA. På samme tid vil Jupiter have nået til en fuld cyklus siden Golfkrigen i 1991.

Husseins fald

Det er indikationer på, at han vil blive forrådt indefra (Neptun transit i opposition til Mars i 12. hus), så det er muligt at den nationale garde vil sætte sig op imod ham. I 1991 gik Mars retrograd og passerede Iraks MC tre gange i optakten til Golfkrigen, ligesom den går retrograd i 2003 og krydser Iraks Descendant to gange. Da angrebet kom fra oven i 1991, vil det komme fra landsiden i 2003. Med en formørkelse på USA’s Uranus ved udgangen af maj 2003, kunne et angreb fra land sætte ind i midten af juni, når Mars passerer Iraks Descendant for første gang.

Februar – krisetid

De første indledende angreb vil sandsynligvis finde sted, når Saturn går direkte den 22. februar 2003 i 22 grader Tvilling, indenfor en halv grads afstand fra USA’s Mars. Når Saturn er stationær henviser det til den militære oprustning, der vil være parat til angreb i februar. Kun to dage tidligere er Mars i Skytten i opposition til Saturn, hvilket udløser USAs Mars/Neptun kvadrat. Pluto vil være 19 grader Skytte og danner en eksakt opposition til formørkelsespunktet fra juni 2002. Hvis man iagttager fuldmånen i februar 2003, med dens aktivering af Uranus og i opposition til Iraks Sol/Merkur er den alvorlige situation åbenbar.

Den irakiske republik

Se horoskop for den irakiske republik

Den nuværende Irakiske republik blev dannet ved et militært kup i 1958. I dette horoskop er Ascendanten 14 Løve og aktiveres af Jupiter/Neptun oppositionen i 2003. Yderligere faresignaler er Måne/Venus konjunktionen i 19-20 Tvilling i opposition til Saturn 20 Skytte, og det er netop her at Mars/Pluto konjunktionen befinder sig i Februar 2003. Det tegner et billede af stor lidelse for befolkningen i løbet af året, men fjerner måske byrden af undertrykkelse, specielt hvad der angår kvinder og børn. Horoskopet indikerer Iraks tendens til at komme i krig, med Mars i Vædder på sydlige måneknude, i opposition til Jupiter og nordlige måneknude og samtidig i kvadrat til Solen. Progressive MC befinder sig i øjeblikket på Venus/Saturn oppositionen, og fortæller om det enorme pres Irak oplever lige nu.

Forberedelsens tid

Saturn går retrograd i oktober i år og vil være stationær på USA’s Mars i februar 2003. På den ene side kan det tolkes som en periode med begrænsninger og selfkontrol, men på den anden side som en tid med militær oprustning. USA har ikke råd til at være dårligt forberedt, hvis Irak stiller sig i vejen for FN’s våbeninspektører, så de forbereder sig på at gribe ind. Hvad konsekvenserne bliver, vil i høj grad bero på de beslutninger som George Bush træffer.

Bush og krig

Når man betragter Bushs horoksop på tidspunktet for terrorangrebet på New York, så var hans progressive Ascendant i kvadrat til radix Uranus, hvilket synes at bekræfte korrektheden af hans fødselstidspunkt. I øjeblikket er hans progressive MC i trigon til Jupiter, hvilket giver ham stor popularitet, og i 2003 kommer progressiv MC i konjunktion med Uranus. Med det internationale samfunds støtte vil han fuldende det arbejde, hans far påbegyndte, ved at lade bomberne falde. Med Bush’s horoskop ser det ud til at en sejr vil være uundgåelig. Han har Venus i første hus i sekstil til Uranus/Nordlige Måneknude i Tvilling på den ene side og Måne/Jupiter konjunktionen i Vægt på den anden side.

Internationale studehandler

Hvem vil begræde tabet af Iraks brutale diktator? Putin forfølger lykkeligt væksten i Rusland. Han har fået klar besked fra Bush om ikke at stå i vejen for et amerikansk våbeneventyr, men har tegnet lukrative oliekontrakter med USA. Til gengæld vil man ikke høre mange amerikanske eller europæiske beklagelser om russernes fremfærd i Chechnya i den kommende periode. Dick Cheney vil være et helt andet sted langt borte fra opmærksomheden omkring finansiel skandale. Bush vil ride på en bølge af popularitet.

Konsekvenser

Dér hvor prisen skal betales – hvis krigsscenarioet udvikler sig – er i forbindelse med en svækkelse af FN, som kunne opfattes som USA’s forlængede arm, i den amerikanske økonomi, og ved en underminering af Tony Blair i England. FN har Månen 22.37 Tvilling i konjunktion med Uranus 17.02 Tvilling, hvilket indikerer den smeltedigel af nationale identiteter, der udgør dets medlemmer. Når transit Saturn går i konjunktion med denne grad i Tvilling og aktiverer USA’s Mars samtidig, vil det symbolisere Bush’s damptromle metoder og hele organisationen vil være under pres. Når Pluto senere går i opposition til Månen, er der fare for total splittelse. Pax Amerika er ikke sundt for FN.

Tony Blair, olie og verdensøkonomien

Med hensuyn til Blair vil transit Neptun i den kommende tid komme i konjunktion med hans Måne på 11 Vandbærer og kvadrat hans Sol på 15 Tyr. Det vil få konsekvenser for hans autoritet, popularitet og for den britisk økonomi. De konservative får en uventet chance til at udfordre hans førhen så sikre position. Ydermere er det sandsynligt, at en krise i Mellemøsten vil skrue oliepriserne i vejret og påvirke både amerikansk økonomi såvel som verdensøkonomien. Hvis det kommer til en krig, er det sandsynligt at Bush vil vinde og Saddam Hussein blive fjernet.

Men økonomiske omstændigheder vil udvikle sig ugunstigt for Bush og påvirke hans popularitet, efter at fjendtlighederne er indstillet. Når Saturn skifter til Krebs og går i konjunktion med både Bush’s og USA’s Sole i 2004, symboliserer det en svær tid for landet, ligesom det var en problematisk periode sidste gang Saturn var her efter Vietnamkrigen og Nixons afgang. USA vil blive konfronteret med at skulle administrere et kaotisk Irak samt omkostningerne ved den militære indsats. Når Pluto går i opposition til USA’s Mars i 2004, vil det amerikanske militær blive udsat for kritik, hvilket en ny præsident vil løse med konsekvente nedskæringer, specielt i marinen.

Det er unødvendigt at sige, at det ikke vil være en republikansk præsident.

Note 1. Quote from Hamid Ali Alkifaey from The Independent 19.09.2002
Note 2. All country data from Book of World horoscopes by Nick Campion.

Den Elektriske fisk

De første billeder af Gud udkommer? Det første TV show med en robot som vært? (Tag patent på den ide). Genoplivelse af elektrochok som terapi? International politik styret af hvaler? (Det stemmer jeg på). Når Uranus træder ind i Fiskene den 10. marts 2003, vil det få fantastiske konsekvenser for den menneskelige fantasi. Man kunne ønske sig at det skabte større frihed og bevægelighed i samfundet, med udgangspunkt i en dybere medfølelse og social bevidsthed som den centrale faktor.

Sidst gang i Fisk – 1919

Desværre kan den historiske cyklus ikke rigtig bekræfte dette, for 84 år tilbage da Uranus trådte ind i fiskene den 1. april 1919, blev spiritusforbuddet i USA en realitet. Det blev forbudt at fremstille, sælge, importere og eksportere berusende drikkevarer. Loven blev ikke ophævet før i 1933 og i mellemtiden morede folk sig med at drikke – og bryde loven samtidig. Tiderne var gunstige for mafiaen og filmindustrien, og Uranus i Fiskene gjorde sig umage for at omkranse alkohol med et magisk skær.

Fængsler

Uforudsigelige outsidere i fængsel kunne blive et andet tema. Hitler blev fængslet i 1923 for sit mislykkede statskup og blev løsladt 18 måneder senere efter at Mein Kampf var blevet til. Da Uranus trådte ind i Vædderen var han godt på vej til sin rolle som leder/Feuhrer. Måske burde vi iagttage hvem vi sætter i fængsel over de næste syv år, især når man tager højde for gentagelsen af Uranus i Vædder i kvadrat til Pluto, som det var tilfældet i begyndelsen af 30erne og som atter bliver aktuel fra 2010 til 2014.

Filmverden

I 1920erne voksede filmindustrien op til at blive en glorværdig og strålende forretning, og den deraf følgende idealisering af filmstjerner nåede nye højder. Det første eksempel på massehysteri var ved begravelsen af Rudolph Valentino den 23. august 1926, og et blad udtrykte det således: “Selvom hans øjne blinkede af sorg og bitterhed, så fik folk øje på en drøm de ellers aldrig så”. Hvilket fanger budskabet fra Uranus i Fiskene ganske godt. Uranus var i de sidste grader af Fiskene på det tidspunkt og Sol konjunktion Neptun, i opposition til Jupiter i Vandbæreren. Rudolph Valentinos begravelse blev en enorm offentlig begivenhed. Det er rimeligt at antage, at visuelle repræsentationer på film, i biografer og i spil vil nå de samme højder som i de brølende 20ere. (Stumfilm forsvandt da Uranus forlod Fiskene og publikum behøvede ikke længere at forstille ordene bag de følelser, der så tydeligt blev udtrykt på lærredet).

Minority Report

Film producere der har fingeren på pulsen, har allerede fået færten af overgangen fra Uranus i Vandbærer til Uranus i Fiskene, og sætter billeder til visionerne af hvad der kommer til at foregå i den kollektive sfære på et imaginært niveau. En sådan film er Minority Report , produceret af Steven Spielberg og baseret på en Phillip Dick science fiktion historie (ligesom Ridley Scotts klassiske film Blade Runner ) og hovedtemaet i filmen er brugen af clairvoyante, der kan forudsige mord, før de finder sted i virkeligheden.

New York – År 2054

Vi befinder os i året 2054 og de clairvoyante befinder sig i New York under politiets varetægt afsondret fra omverdenen i en vandtank, der nøje bliver fyldt med en bevidsthedsfremmende cocktail af stoffer. Den øverste politichef Anderton (Tom Cruise) modtager billeder fra de clairvoyante, som han placerer på transparente storskærme med frit svævende håndbevægelser, og stemmeaktivering, hvilket syntes at være en total frigørelse fra mus og tastatur, i en visionært kropslig verden, hvor menneske og computere har indgået et endnu mere intimt samarbejde. De clairvoyantes evne til at forudsige mord syntes at være ufejlbarlige, indtil Anderton ser sit eget navn dukke op blandt de billeder han er i gang med at sortere.

Overvågning

Han stikker af igennem en fantastisk 3D verden, hvor overlegne overvågningsteknikker har nået højder, som politiet kun kan drømme om i dag. Ved hjælp af strategisk placerede scannere har irisgenkendelse erstattet identitetspapirer, så chancen for at stikke af uden at blive genkendt er forsvindende lille, i særdeleshed fordi de statslige magter kan overtage styring af personlige køretøjer hvis nødvendigt. Når en kriminel (eller en potentiel kriminel – forbrydelse er ikke begået endnu) bliver fanget, placeres en “glorie” eller næsten bibelsk lidelelseskrone på hans hoved, der forsyner ham med stoffer. Det sikrer, at han forbliver i sin egen døs i en smal lodret glaskiste omhyggeligt overvåget af teknologi, der kan læse hans ubevidste. Vi er i et filmfængsel, der giver sit bud på Uranus i Fiskenes symbolverden.

Sidst gang i Fisk – 1919

Når Uranus bevæger sig ind i Fiskene i marts 2003, kan den ikke adskilles fra Saturn og de skaber sammen en serie af trigoner. Først fra Saturn i Tvilling til Uranus i Vandbærer og herefter fra Saturn i Krebs til Uranus i Fiskene.

Se graf for planetbevægelsen

Interessant nok har Saturn/Uranus trigoner, der finder sted inden for en den 46-årige Saturn/Uranus konjunktionscyklus hver 15. år, en tendens til at finde sted hen over tegngrænserne 50 % af tiden. For eksempel fra 1926-1927 fandt Saturn/Uranus trigonen sted først fra Skorpion til Fisk og derefter fra Skytte til Vædder, ligesom trigonen fra 1956-1957 startede i Krebs/Skorpion og derefter fortsatte i Løve/Skytte. Disse transitter henover tegngrænserne markerer store forandringer i samfundet, hvorpå man bygger en bro, der funderes på opfindsomme Uranus og konstruktive Saturn, hvilket fører vores åndelige trafik fra en tidsalder til en anden. Det bringer store forandringer i den kollektive menneskelige bevidsthed.

Konjunktionens frø

Dertil kommer at Saturn/Uranus trigonen vil relatere tilbage i tiden til den tidligere konjunktion og frigøre en kreativ og harmonisk manifestation af de frø, der blev sået, da konjunktionen fandt sted. Ved Saturn/Uranus konjunktionen i 1896-7 i Skorpionen for eksempel, opfandt den tyske fysiker Braun et cathode-ray apparat, som var istand til at registrere signaler på en skærm. Ved trigonen i 1926 havde den engelske fysiker Baird succes med at demonstrere sin nye opfindelse – fjernsynet.

Fjernsyn og biler

De nyskabelser og opfindelser der kommer til syne ved Uranus/Saturn konjunktionen har ofte en dybtgående effekt på samfundet. For eksempel fandt den første (ubemandede) flyvetur sted i 1896, den første offentlige filmfremvisning fandt sted, den første underjordiske metro startede (i Ungarn) og den første bil blev solgt i USA – alt sammen ved konjunktionen i Skorpionen. De første tiltag og opfindelser bliver ofte fuldstændigt latterliggjorte i deres samtid. For eksempel vakte foreslaget om at biler en gang ville blive det fortrukne transportmiddel i stedet for toge, stor latter blandt politikerne i det engelske parlament i 1896.

Perestroika

Hvad der i særdeleshed karakteriserede Saturn/Uranus konjunktionen i Skytte/Stenbuk overgangen fra 1987-1988, var den ekstraordinære frigørelse, der fandt sted i Sovjetunionen (Perestroika), hvilket blev cementeret af møder mellem Reagan og Gorbatchev. Det sovjetiske regering på det pågældende tidspunkt definerede Perestrokia som “det endelige opgør med stagnationen og destruktionen af den eksisterende bremsemekanismer…” hvilket må siges at være en tydelig beskrivelse af hvad der sker, når Saturn møder Uranus i slutningen af sin 46-årige cyklus. (De frigørende kræfter vinder nødvendigvis ikke over de undertrykkende. Se blot på Tien An Men massakren i Kina i 1989 og nedkæmpelsen af studenteroprøret i Burma i samme periode.)

Sidst gang i Fisk – 1919

Vi kan forvente at den første trigon konsoliderer og yderligere frigør Putins Rusland, med stor teknologisk udvikling og materiel vækst. Det er også sandsynligt at forholdet mellem USA og Ruland vil udvikle sig yderligere harmonisk i perioden 2003-2004. Når Uranus bevæger sig fra Vandbærer til Fisk, kan vi forvente et skift fra det rationelle og verbale udtryk, til det mere emotionelle og visuelle. Siden Uranus trådte ind i Vandbæreren, har mange mennesker trådt ind i en verden af Internet, intranet og mobiltelefoner, men når Uranus sætter eftertryk på Fiskene, vil der fremkomme en magtfuld visuel tilslutning og kommunikation.

Visuelle medier

Behovet for altid at være på og altid tilgængelig for omverdenen, vil undergå et karakterskifte. Kommunikationen vil udvikle sig fra at være verbalt fokuseret til at udtrykke sig gennem video og billedmedier, samtidig med at et stigende behov for at være mere privat og tilbagetrukket bliver tilgodeset i den nye teknologiske udvikling. Der bliver sørget for det individuelle private univers, ved at det bliver muligt at foretage individuelle TV valg, i stedet for de traditionelle kollektive udsendelser. Perioden vil inspirere til en enorm blomstring af de visuelle kunstretninger, hvor flere mennesker får mulighed for at blive deres egne filmdirektører, med digital video og Internettet som redskaber.

Miljøet

Den intellektuelle fokus der har præget beslutningsprocesserne i samfundet, mens Saturn var i Tvilling og Uranus i Vandbærer, vil blive erstattet af en omsorgsfuld økologisk ånd, der lover godt for miljøet. Samtidig er det muligt at – i den mere negative kategori – Uranus i Fiskene vil bringe eksplosive forureningsager på banen, og at olietankere og olieraffinaderier kan blive mål for terroraktioner, således at nye beskyttelsesmekanismer må iværksættes.(Bedst at gøre det nu!) Man kan heller ikke undervurdere farerne fra gas og bakterielle angreb eller ulykker. Den tredje verden vil komme højere op på dagsordenen, samtidigt med at humanitære organisationer får større indflydelse.

Vandtegnstrigoner

Ideelt set rummer Saturn/Uranus trigonen fra Krebs til Fisk potentialet til at fokusere på hjælp til de underprivilegerede. Dertil kommer, at trigoner i Vandtegn sjældent leverer den harmoni og glæde som astrologistuderende muligvis forventer. Begivenheder fulde af sorg vækker vores medfølelse og disse hændelser kan for eksempel være oversvømmelser, tidevandsbølger eller katastrofer i vand, der får os til at sympatisere med ofrene. Hvis Bush junior vælger at følge i sin fars fodspor ved at erklære krig imod Irak, vil den offentlige bekymring og medfølelse omkring menneskelige tab og økologiske konsekvenser nå meget større højder end, da Uranus og Saturn var i lufttegn.

Hvor pengene er

De forudseende personer investerede i Dot Com navne før Uranus trådte ind i Vandbæreren i maj 1995. Tilsvarende vil nogle mennesker med fin fornemmelse allerede have fanget bølgen langt ude på havet, som bringer bud om Uranus i Fiskene. Måske vil det være værd at se nærmere på et filmselskab som Dream Worksskabt af Steven Spielberg, Jeffrey Katzenburg og David Geffen i oktober 1994 (samtidig med Uranus/Neptun konjunktionen.) Med aktier til en værdi af $27 her i august 2002, vil det være interessant at følge prisudviklingen, når Uranus forlader Fiskene i 2010. Selskaber der arbejder med billeder og fantasi vil få fremgang, alt imens nye banebrydende reklamekoncepter bliver udviklet. Ny avanceret medicin, kontroversielle sikkerheds foranstaltninger for fanger som f.eks. elektroniske armbånd, vandtransport og hydraulik, kemikalier og nye former for elektriske generatorer vil sandsynligvis se dagens lys på dette tidspunkt.

Gensidig reception

Når Uranus træder ind i Fiskene vil den være i gensidig reception med Neptun i Vandbæreren og det vil fortsætte, indtil Neptun går i Fiskene i 2011. Princippet omkring reception handler om gæstfrihed, mens Neptun er i Uranus’ hjem og omvendt, vil de få større udbytte end problemer i det pågældende hjem. De ulemper der eksisterer for Neptun ved at være i Uranus tegn, vil blive mildnet når Uranus flytter ind i Neptuns hjemland. Princippet omkring udveksling vil finde sted, ligesom studenter der besøger hinandens universiteter eller princippet omkring det at bytte hjem i forbindelse med ferie. Uranus vil bringe opfindsomhed sammen med fantasi, mens Neptun bringer forestillingsevne sammen med opfindsomhed. Uranus i Fiskene vil sætte den tredje verden på dagsordenen i de rige industrialiserede samfund og det er en oplagt mulighed, at de idealistiske principper bliver et trend. Dette frugtbare møde imellem det “primitive” og det “avancerede” vil blive helt utroligt.

Med en smule held vil vi se i den første dekade af det 21 århundrede den samme form for idealistiske ånd, som de sene 60ere bar præg af.

Leonard Cohen

En hel verden elsker Leonard Cohens sange – ikke mindst i Danmark, hvor han har haft et meget trofast publikum gennem flere årtier. Leonard Cohen er manden, der gennem mere end 30 år har inspireret os med sine dybe og melodiske sange. Nu er han aktuel med en udgivelse, der udkom den 8. oktober 2001. I hans musiske univers eksisterer intense og altopslugende følelser, der netop er genkendelige og identificerbare, fordi de er så personlige. De stemninger, Cohen skaber, lader os dykke ned i et hav af romantik, erotik og eksistentiel smerte. Ingen følelser er bandlyste i sangenes verden, og de virker healende i deres menneskelige ærlighed. Mange af sangene rummer et stærkt spirituelt element og kredser om forholdet til det guddommelige.

Opvækst og religion

Se Leonard Cohens horoskop

Leonard Cohen voksede op i en traditionel jødisk familie i Montreal i 1930’erne og 1940’erne. Familien gik i synagogen og tændte altid lys på sabbatten. Ifølge Cohen selv var hans barndoms religion dog ikke på nogen måde undertrykkende eller fanatisk. Hans Sol i Jomfruen i det mulige 2. hus (ifølge korrektionen) i sekstil til Pluto i Krebsen i 11. hus viser en tidlig påvirkning af nogle traditionsbetemte og magtfulde værdier. Det at familien var en del af det jødiske samfund og identificerede sig med en religiøs livsindstilling, har påvirket ham på et tidligt tidspunkt. Den stærke T-kvadrat mellem Jupiter i Vægten i 3. hus (Descendant-hersker), Pluto i Krebsen i 11. hus (IC-hersker) og Uranus i Tyren i 9. hus viser, at den tidlige tankegang og indlæring har været præget af en stærk tro og tankegang. Som Leonard senere siger: “Jeg ser religion som en teknik til styrke og til at gøre universet gæstfrit og venligt”. Det er helt sikkert, at man har behov for at gøre universet venligt med en T-kvadrat, der viser, hvor voldsomt et ideologisk magtmisbrug verden blev udsat for i den tid, hvor Leonard voksede op.

Jupiter/Pluto

Cohen skriver i en af sine senere sange, der illustrerer, hvordan sindet absorberer den kollektive energi, der ligger i en sådan T-kvadrat: “I have seen the future brother it is murder. I have seen the nations rise and fall. I have heard their stories heard them all But love is the only engine of survival”Jupiter er troen på en positiv fremtid, og den er stærkt belejret af Uranus og Pluto. Aspektet skildrer opvæksten under den gryende nazisme og den stærke angst, der prægede hans forældre under 2. Verdenskrig. Leonard Cohens far blev såret under krigen og døde, da Leonard kun var 9 år gammel. Ofte skildrer Sol/Pluto aspekter en tidlig adskillelse fra faderen. Det alt for tidlige tab af faderen efterlod et enormt tomrum hos Cohen, der dedikerede det første digt til sin far, som han senere begravede i haven. Hvilken stærk og tidlig manifestation af Solen i Jomfruen sekstil til Pluto i Krebsen! På tidspunktet for 2. Verdenskrigs udbrud mødte progressive Merkur i Vægten radix Pluto i Krebsen og forbandt derved Leonards sind med hele det kollektive drama. Da hans far døde i 1944 gik progressive Merkur i Skorpionen (hersker over Solen) i opposition til radix Uranus i Tyren.

Perfektion og selvagtelse

Gennem sit liv har han kæmpet med sin Jomfru-Sols kritiske holdning til sig selv, og hans musik er ofte blevet betegnet som melankolsk og deprimerende. Selv siger Leonard med sin sædvanlige tørre og ironiske Sol-Pluto humor: “They call me Laughing Len in England and suggest that we should sell razors with my records…”Det livsbekræftende ved Cohen er, at han aldrig lægger skjul på sine følelser, uanset hvor stærke eller “upassende” de end måtte være. Det bliver til inspiration for os andre, der finder disse tilladte dybder i musikken forløsende. Med sin kompromisløse Sol-Pluto tør han være til stede i sine stemninger… og hvor er det befriende. Det har en ren katarsiseffekt på dem, der lytter til hans musik. Han er enormt perfektionistisk i sit arbejde og bruger ofte to år på at skrive en sang/tekst.

Zenbuddhismen, Roshi og Mt. Baldy

Om sit forhold til den zenbuddhistiske mester Roshi på Mt. Baldy bjerget ved Los Angeles siger Cohen meget tydeligt om selvaccept: “Jeg forelskede mig i denne gamle mand, og når du er sammen med nogen, du elsker, kan du handle frit. Måske kan man virkelig lære at kunne lide sig selv”. En utrolig ydmyg udtalelse for en mand, der har udgivet ni album, turneret i mere end tyve lande med 500 koncerter og udgivet elleve bøger. Ud over buddhisme, meditation og de to børn, han er far til. Leonard investerer trods den ydre berømmelse og indflydelse stor energi i selvagtelse, hvilket yderligere kendetegner Sol/Pluto.

Debut

I 1968 gik progressiv Sol i Skorpionen i opposition til radix Uranus i Tyren og befandt sig på selv samme grad, som Merkur gjorde, da hans far døde. Han var parat til at lade sine egne oplevelser gennem livet (hans fars død) være til inspiration for alle dem, der ville føle stærkt, dybt og helt. Nogle måneder før blev hans debutalbum udgivet – Songs of Leonard Cohen. Talsmanden for de dybe og intime stemninger var parat til at påvirke os på sin egen kontroversielle måde. I 1967-68 befandt transit Uranus sig på hans Sol i 27 grader Jomfru i 12. hus og gav ham et yderligere spark ud i mediernes søgelys.

Kærlighed og længsel

“You can’t go too deep / If you want to swim / Where mermaids weep / Out of love for him / You can’t stop a man / From loving too much / I’m still licking stamps / From trying it once”. Cohen har en meget eksakt Venus/Neptun konjunktion i Jomfruen i hans mulige 1. hus. Han udtaler i biografien Leonard Cohen – in his own words, at han har brugt hele sit liv på at åbne sit hjerte, og at han altid har været forelsket. Det er svært at finde tilfredsstillelse i jordiske forhold med Venus/Neptun aspekter, fordi der eksisterer en evig længsel efter den guddommelige og altopslugende kærlighed. Det understøttes af den drømmende og længselsfulde Måne i Fiskene i 7. hus. En indre forestilling om, at det ideelle forhold findes et sted i fremtiden, og at kærligheden har karakter af en slags transcendent frelse. På bagsiden af den første af Leonard Cohens udgivelser står “anima sola”, hvilket betyder alene-sjæl, eller som Cohen siger sjælens triumf over materien. Det er lige præcis, hvad Venus/Neptun ønsker, at overskride materiens grænser ved at røre den elskedes sjæl og blive udfriet fra det jordiske og trivielle. Man kan sige, at det er præcis det, som musikken og lyrikken i Cohens univers er i stand til at gøre for os andre!

Sisters of Mercy

En af de smukkeste historier, der illustrerer Cohen’s Venus, er baggrunden for tilblivelsen af sangen The Sisters of Mercy . Det var en kold aften i Canada i 1967. Leonard Cohen mødte to piger på gaden, der inviterede ham til at stå med dem i døråbningen. Da de senere gik sammen til hans hotelværelse, havde han erotiske forestillinger om aftenens forløb. Intet skete, og de faldt udmattede om på en lille sofa. Månen lyste smukt gennem vinduet, og Cohen kunne ikke sove, men satte sig op og skrev The Sisters of Mercy , der var færdig næste morgen. “Oh the sisters of mercy / they are not departed or gone / They were waiting for me / when I thought that I just can’t go on / If your life is a leaf / that the seasons tear off and condemn / They will bind you with love / that is graceful and green as a stem”.. Hvilket smukt udtryk for Venus/Neptun, der tryller en fysisk længsel om til musik! Kvinder og kærlighed bliver symbolet på en anden tilstand af lyksalighed og en opløsning af sjælen til en ren, hengiven og uselvisk kærlighed. Ofte skriver Cohen om de udstødte, de lidende og dem, som netop savner kærligheden i livet for at være i stand til at overkomme deres smerte. Med Venus/Neptun i Jomfruen og Månen i Fiskene i trigon til Jupiter i Vægten eksisterer et dybt ønske om at udfri dem, der føler stor smerte.

Kvinderne

Cohen’s Måne i Fiskene forbinder sig i en sekstil til Uranus i Tyren, og man kunne forestille sig, at han – med sine sensitive og følsomme behov for samhørighed – ikke får den tilfredstillelse, han længtes efter som barn. Ikke at tilknytningen blev brudt eller ikke eksisterede, men at den ikke blev opfyldt efter hans behov. Cohen beskriver, hvordan hans mor klædte ham på i rød hue og rød frakke i de kolde vintre i Montreal, og så skulle han blive udenfor og lege i sneen og måtte ikke komme ind, før hun kaldte. Han skriver, at meget af tiden gik med at lege ude. Uranus skaber ofte afstand, selv ved en sekstil, og Månen i Fiskene rummer tit en trist længsel. Denne længsel bliver forvandlet til eksistentiel og sjælelig længsel, der sammen med Venus/Neptun bliver drivkraften i hans musik. Han berører ensomheden og længslen efter kærligheden som et eviggyldigt menneskeligt tema. Han siger selv, at mange fantastiske kvinder har elsket ham, men at han aldrig for alvor åbnede sit hjerte. Spørgsmålet er bare, om det er sandheden eller selvkritik.

Marianne og Suzanne

Han levede sammen med den norske kvinde Marianne på en lille græsk ø (Venus/Neptun) i 1960’erne, og hans udtalelser om deres forhold er et fantastisk eksempel på hans Venus position i Jomfruen: “Marianne she brought a tremendous sense of order into my life. Just the way that she laid the table or lit the candles or cleaned the house…” Han taler om hende som sin muse, der skinnede foran poeten, og at hun hjalp ham til at disciplinere sig selv og sætte sig ved skrivebordet. Merkur i Vægten i 2. hus viser hans behov for og evne til koncentration og fordybelse i arbejdet. Det er til hans egen forundring digtene, der giver pengene… Marianne og Leonard skiltes i 1968, hvor hans progressive Sol bevægede sig ind i Skorpionen, og da hans progressive Venus gik i konjunktion med radix Jupiter (Descendant-hersker) og i kvadrat til Pluto i Krebsen. Han mødte derefter Suzanne, som han fik to børn med.

Ten New Songs og andre udgivelser

Leonard Cohen udgav den 8. oktober en CD kaldet Ten New Songs , og de skildrer som sædvanligt kærlighedens karakter, som det essentielle i livet. Sammen med smerten over tabet af den elskede og livets forgængelighed i almindelighed. Mennesket der står over for døden og må skynde sig at leve. Glæd dig til Cohens ocean af magisk stemning og inderlig hypnotisk lyd.